Temel Linux Komutları ve Kısayol Tuşları

Linux ve Unix tabanli isletim sistemlerini hep beraber tanıyıp öğreneceğiz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Kripteks®
Terabyte1
Terabyte1
Mesajlar: 3752
Kayıt: 12 Ara 2006, 12:44
cinsiyet: Erkek
İletişim:

Temel Linux Komutları ve Kısayol Tuşları

Mesaj gönderen Kripteks® »

Linux temel olarak kullanıcıyla X Pencere Sistemi adı verilen (startx buyruguyla baslatıldıgını daha önce görmüstük.) bir pencere ortamı olmaksızın, komut satırından iletisim saglayan bir sistemdir.Konsolda her komuttan sonra helpine bakarsanız o komutun tüm fonksiyonlarını görebilirsiniz.Örnek :

ls --h

veya : ls --help

root@aku: ~# _
tipik bir komut yorumlayıcı komut (prompt). Komutların biçim ya da yapısı kullanıcının istegine göre olusturulabilir. Bizim özel örnegimizde "@" iminden önceki etiket (root ) su anda geçerli olan kullanıcıyı, aku ise sistemin konak adını belirtiyor. ~ karakteri, yöneticinin hesabı halinde /root olacak olan kullanıcıların anayerlesim (home) dizinini gösteriyor ve son olarak da "#" komutu bu özel hesabın süper kullanıcıya ait oldugunu belli ediyor. Kullanıcı simdi hareketeden imleçten sonra herhangi bir komutu girebilir.

ls: dizin içerigini listeler
Örnegin: root@aku:~$ ls
BasiliX/ dead.letter mail/
root@yonca:~# ls -l deneme
Bu örnekte kullanıcının nasıl bir komut (ls), bir komut seçenegi (-l) ve bir parametreden (deneme) olusan bir deyim olusturdugunu görebiliriz. Kullanıcı enter tusuna bastıgında, Linux deneme dosyasını listeleyecektir (dosyanın büyüklügü, olusturuldugu tarih, ve birkaç baska özelligini görüntüleyecektir.) Bir kabuk deyiminin genel yapısı, bir karakter bosluktan sonra komut adını izleyen seçeneklerden olusur.

ls -l -a deneme
Seçenekler asagıdaki gibi birlikte de kullanılabirler:

ls -la deneme
Son olarak, komut dosya olarak birden fazla dosyaadı belirtilebilir, bunlar da birbirinden bosluk karakteriyle ayrılmalıdır.

ls deneme word yedek
Bu, deneme, word ve yedek dosyalarını ayrıntı vermeden listeler. Dosyaların daha ayrıntılı bir tanımlamasını almak isteyen daha önceki gibi -l seçenegini kullanabilir.

ls -l deneme word yedek

Linux, sistemin nasıl kullanılacagı hakkında çok genis agiletisimli (online) bilgiye sahiptir. Bir komutun adını biliyor ve nasıl kullanıldıgını ögrenmek istiyorsanız :
man [komut]
Bu, komutunun elyordam sayfasını olusturacaktır. Hemen hemen tüm sistem komutları için elyordam sayfaları sistemde var durumdadır. man komutunun kendisinin seçenekleri hakkında daha çok bilgi almak isterseniz, yalnızca man man yazmanız yeterli. Bir UNIX buyrugunun seçeneklerini akılda tutmak asla gerekmez. Çünkü agiletisimli elyordam sayfaları her zaman bellegimizi tazelemek için hızlı ve kolay bir yol saglar. Öte yandan ögrenmek istediginiz seyin konusunu ya da bir açkı sözcügünü biliyorsanız sunu deneyin:

apropos [subject]
Bu, konuyla iliskili tüm komutların bir listesini verecektir. root@yonca:~$ apropos zip
atalkd (8) - AppleTalk RTMP, NBP, ZIP, and AEP manager
bzip2, bunzip2 (1) - a block-sorting file compressor, v1.0 bzcat - decompresses files to stdout bzip2recover - recovers data from damaged bzip2 files
explodepkg (8) - Extract the contents of a tar+GNUzip package (such as a Slackware software package) in the current directory.
funzip (1) - filter for extracting from a ZIP archive in a pipe
gzip, gunzip, zcat (1) - compress or expand files
jaztool, ziptool (1) - Tool for Iomega JAZ and ZIP drives
mzip (1) - change protection mode and eject disk on Zip/Jaz drive '" t TQ $1 ..
unzip (1) - list, test and extract compressed files in a ZIP archive
unzipsfx (1) - self-extracting stub for prepending to ZIP archives
zforce (1) - force a '.gz' extension on all gzip files
zip, zipcloak, zipnote, zipsplit (1) - package and compress (archive) files
zipgrep (1) - search files in a ZIP archive for lines matching a pattern
zipinfo (1) - list detailed information about a ZIP archive


ls --help:
Bazı komutlar --help parametresiyle birlikte verildiginde mümkün olan tüm seçeneklerin kısa bir tanımını verirler.
Bir komutun çıktısı bir ekrandan fazlasını dolduruyorsa kaygılanmak için bir neden yoktur, çıktıyı okumak için klavye üzerindeki PageUp ve PageDown tuslarını kullanmak yeterlidir. Çogu Linux sürümü çesitli programlar ve yararları hakkında birçok kaynakbilgi (document) içerir. Bu kaynakbilgiler /usr/doc dizinindedir. Örnegin tetex ile ilgili bilgi için yalnızca bu dizine girip more tetex yazmanız yeterlidir. /usr/doc dizinindeki dosyaların çogu ASCII dosyalarıdır. Daha da çogu var. info sayfaları komutların tanımlarını ve uygulamalarını içerir. emacs editöründen [Control+h][Control+i] tuslarıyla kolayca erisilebilen info sayfalarında da açıklamalar bulabiliriz.

$ ls -l
drwxr-xr-x 3 fenix fenix 1024 Jun 15 1997 Calendar
drwx------ 5 fenix fenix 1024 Nov 6 19:35 Desktop
drwx------ 2 fenix fenix 1024 May 16 1997 Mail
drwxrwxr-x 2 fenix fenix 1024 Mar 10 00:28 X11
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 13 20:53 ada -> private/ada
drwxrwxr-x 2 fenix fenix 1024 Mar 10 00:28 bin

cp: Dosya kopyalama
Bu komut dosyayı baska bir dizinde bulmak veya yeni baska bir ad vermek için dosya kopyalamaya izin verir.
root@aku:/home/web# cp index.html /home/www/
Eger, yedek varolan bir dizin degilse, komut, dosyayı baska bir ad altında kopyasının yaratılmasının istendigi yorumunu yapacaktır. Buradaki yedek dizini home altındaki son klasörünün içine kopyalanacaktır.

mv: Dosya tasıma
mv "MoVe" demektir ve tası anlamına gelir. Bu komut ile dosyaları yeniden adlandırabilir veya diger bir dizine tasıyabilirsiniz.
root@aku:/home/web# mv index.html /home/www/
Eger yedek varolan bir dizin olmasaydı, dosyayı yeniden adlandırmak istediginiz yorumu yapılacaktı. Yedek dizini home altına tasınacaktır.

cd: dizinin içine girmek
Argümansız cd buyruçu ilk dizine geçisi saglar. Eger yetkin kullanıcı (superuser) iseniz bu komut size /root/ dizinini verecektir; eger hasan iseniz /home/hasan'a gideceksiniz. Burada görebildiginiz sey dizinlerin sag tarafa egimli çubuklara sahip oldugu gerçegidir Son olarak, /home ~ karakteri ile yer degistirebilir. Bu nedenle, cd ~yedek bizi /home/yedek 'ge götürür. root@sezer:/home/webadmin# cd linuxweb
root@sezer:/home/webadmin/linuxweb#

mkdir: dizin olusturmak
root@sezer:/home/webadmin# mkdir linuxweb
root@sezer:/home/webadmin/linuxweb#
mkdir [dizinadı] biçiminde çok basit bir yapıdır ve bu ad altında bir dizin yaratır.

rmdir: bos bir dizini silmek
root@sezer:/home/webadmin# rmdir linuxweb

İçinde dosyalar bulunmayan bir dizini yok etmek istiyorsanız, rmdir [dosyaadı] komutuyla yapılır. Eger dosyalara sahip dizinleri yok etmek istiyorsanız (ya da diger dizinler) rm komutuna bakın.

rm: dosyayı silmek
rm [dosyaadı] ile her tür dosya silinir.
Diger ek komutları: -i Dosyayı silmeden önce dogrulama gerektirir.
-r Bir dizini ve onun tüm içerigini siler.
-rf Bir dizini ve onun içerigini herhangi bir dogrulama gerektirmeksizin siler.

ln: diger dosyalara link vermek
Linux dosyaların ayrı adlara sahip oldugunu veya onlara ayrı dizinlerden erisebilecegimizi varsayar. Bu, baglantılar ile yapılır. İki türü vardır: " katı: baglantıda dosya içeriginin tamamını kopyalar, kaynak dosya veya tersine baglantı degistiginde karsılıgı da degisir. " simgesel: Kopyalamaz, kaynak dosyaymıs gibi çalısır. Bu yolda dosya içeriginin kopyası yoktur, böylece tekerde bos yer kalır. Bugünlerde neredeyse yalnızca bu tür baglantılar kurulmaktadır. Bu yolla dizinler sadece simgesel baglantılara izin verir. Katı baglantılar ln ile yapılır. Ve simgesel baglantılar ln -s [kaynakdosyalar] [erekdosya] ile yapılır.

cat:dosyanın içini gösterir
cat [dosyaadı]

more: sayfalamalı dosya içerigi gösterimi, eger görecegimiz dosya çok uzunsa (ekranda görmek istedigimiz birçok satırı varsa), en üstteki ilk satırları yitirecegiz. Çözüm ise ekran buffer kullanmaktır. Bu buffer altında, Mays+Repag ile yer degisimi saglanabilir. Fakat bu buffer sınırlı büyüklüktedir ve çogu kez yardımcı olmaz. more buyrugu dosyaları sayfalayarak görmemizi saglar.
more [dosya-adı]
Bu etkilesimli bir programdır. Daha ilginç olan "keys" (etkilesimli komutlar) asagıdadır: Açkı Fonksiyon (Key Function)
spacebar Bir sayfa ileri
b bir sayfa geriye al
return bir satır ilerle</td>
/[string] katar'ın dosya içindeki bir sonraki yerini bul
?[string] katar'ın dosya içindeki son görüldügü yeri bul
q bırak çık

chmod:dosya izin haklarının degistirilmesi
Düzenli kullanıcılar (root her seyi yapabilir) yalnızca sahip oldukları dosyaların erisim izinlerini degistirebilirler. Bu, boslukla ayrılmıs 2 parametre türünün birlesimidir.
chmod [kim][+/-] [yenihaklar] [dosya]
kim'de asagıdakilere gönderim yapabiliriz: Kim Betimlemesi u dosyaya sahip olan kullanıcı
g dosyaya sahip olan grup
o geriye kalan kullanıcılar
a herhangi bir kullanıcı (sahip, grup, digerleri)
+ ile izin hakları ekler - ile izin haklarını çıkartırız.
Yeni izinlerde hangi izinlerin eklendigini veya kaldırıldıgını gösteriyoruz. Bunlar ls yardımı ile uzun listenin ilk alanındaki harfler ile betimlenirler (Bunun anlamı, rku, w:yaz, x:çalıstır veya konuk ol, s:SetUID seklindedir).

chmod u+rw my
Bununla sahip (bu genellikle sizsiniz), my dosyası üzerinde okuma ve yazma iznine sahip olur.

chmod a-x directory
Ve bununla tüm kullanıcıların (siz ve sahip dahil) directory dizinine konuk olma izinlerini kaldırıyoruz.
chmod diger ve daha gelismis niteliklere sahiptir, bunları burada görmeyecegiz, fakat man chmod komutunu kullanarak elyordam sayfaları kullanabilirsiniz:.

man chmod
* : Herhangi bir katara (0 veya daha çok sayıda) gönderme yapar

rm *:Bütün dosyaları sil.

rm a* :a ile baslayan tüm dosyaları sil.

rm bet*as :bet ile baslayıp as ile biten tüm dosyaları sil.

? :herhangi karakter (yalnızca bir)

cat c?t : c ile baslayan ve sonu t ile biten tüm dosyaların içeriklerini görüntüler.

[group]: köseli parantezler arasındaki karakter grubu

more [tp]erez:Eger varsa, sayfa düzeninde terez ve perez dosyalarını gösterir.
cp c[AEIOU]endo directory c ile baslayan, [ ve ] arasında verilen büyük harflerle süren ve endo ile sona eren dosyaları directory adlı dizine kopyalar. Aralıkları yaratmak için "-" kullanabiliriz:

mv *[a-z] trash :Büyük harf ile bitmeyen tüm dosyaları trash adlı dizine tasır. Aralıkların dısı da taban alınabilir:

ls [!a-zA-Z]* :İlk karakteri büyük veya küçük harf olmayan dosyaları listeler.

nl :Bir dosyayı satırlarını numaralamak ve mantıksal sayfalar halinde göstermek için kullanılır.
nl komutu nl [seçenekler][dosya] seklinde kullanılır. $nl x _file
1 aku
2 bim


wcosyada bulunan satır,kelime veya karakter sayısını gösterir.Sokakta baska anlama gelir
$wc index.html
59 95 1188 index.html


pwd: Kullanıcı dizinler üzerinde hareket ederken zaman zaman hangi dizin üzerinde çalıstıgını ögrenmek için bu komut kullanılır.
$pwd
/usr/ser


chown:Bir dosyanın veya dizinin paremetresinde tanımlı bulanan dosya veya dizinin sahibi parametrelerini degistirir. Dosya veya dizin sahibi parametresi /etc/passwd dosyasında, kullanıcı kimligi(user ID) veya baglantıı ismi (login name) olarak kayıtlı bulunmak zorundadır.Dosya ve dizin parametreside /etc/group dosyasında, group kimligi (group ID)veya gurup ismi (group name ) olarak kayıtlı olmak zorundadır.
chown [-f][-h][-R] sahibi[:grubu]{dosya I dizin}

ps:Aktif islemler hakkında çesitli bilgileri görüntüler root@yonca:~/mail$ ps
PID TTY TIME CMD
15085 ttyp1 00:00:00 bash
15232 ttyp1 00:00:00 ps
You have new mail in /var/mail/root

kill:Çalısan süreci durdurmak için singal gönderir.Bir root kullanıcı herhangi bir süreci kil komuduyla öldürebilir.Eger root kullanıcısı degilseniz sadece kendinize ait islemleri öldürebilirsiniz.
kill [-s{sinyal ismi Isinyalnumarası}]süreç tanıtım numarası (PID)

lprmline printer remove)Printer'da döküm için bekleyen islemleri sıran çıkarır.
lprm[-P Printer][görev sırası][Kullanıcı adı..][-]

echo:İfadeleri görüntülmek için bu komut kullanılır,kabuk programlarında kullanılır.
Önce a degiskenini "hasan"'a aktaralım sonra da echo komutula hasanı görüntüleyebiliriz.
$ a=hasan
$echo $a
hasan
$_

date:Sistemin tarihini ve zamanını gösterir.date komutu "date+%X"seklinde kullanılır.
$date
Mon Jan 11 13:29:48 Mest 2002

tailosyanın son bölümünü görüntüler.
$tail yedek
yedek dosyasının son 10 satırını görüntüler.

uname:İsletim sistemi hakkında bilgi verir.Kernelinizin sürümünü görmek için "uname -r" .
-m Makinanın donanımının adını verir.
-n Nodename i yazar. Nodename sistemin network iletisimi için kullanılır..
-r Print the operating system release
-s Sistem ismini yazar
-v İsletim sisteminin versiyonuu yazar
-a yukarıdaki bilgilerin tamamını yazar

ping packet internet groper)Bir network bilgisayara ICMP(Internet Control Message Protocol)echo paketi gönderir ve geri dönen paketleri bildirir.

Hostname:Paketlerin gönderildigi bilgisayarın ismini belirtir.

mount :Üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk birimine veya parçasına okuma veya yazma amacıyla ulasabilmek için bu birim veya parçayı / dosya yapısında bir alt dizine mount edilmis olması gerekir./dizini bilgisayarın açılması sırasında otomatik olarak mount edilmektedir. Eger bu kök dizini bilgisayarın açılması asamasında mount edilmezse , o bilgisayar zaten açılmaz.Diger disk ve disk parçalrı otomatik olarak mount edilmesi için gerekli islemler ise sistem yöneticisi root tarafından yapılır. Otomatik olarak mount edilmesi istenen diskler ve mount edilecekleri dizinler /etc/filesystems dosyasında tanımlanır.
aku@yonca:~$ mount

/dev/sda1 on / type ext2 (rw)

/dev/sda3 on /home type xfs (rw)

none on /proc type proc (rw)


mailx:Mesajların elektronik olarak alınması ve gönderilmesi için ortam saglayan bir yazılımdır. "mailx"komutu mesaj okunurken saklama silme ve mesajla yanıtlama olanagı saglar.
mailx [seçenekler] [isim]
utebay@yonca:~$ mailx
Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.
"/var/mail/utebay": 26 messages 25 unread
1 MAILER-DAEMON@yonca. Sat Jun 29 09:37 13/546 "DON'T DELETE THIS MES"
2 ukarabudak@cizgi.com Fri Jun 28 17:44 67/2841 "[Linux] Re: ntfs moun"

grep: Karekterlerden olusan belirli kalpıları bir veya daha fazla dosya içinde aramınızı saglayan komuttur.
grep[seçenekler]ifade [dosya...] $ cat deneme.c
include "stdio.h"
main ()
{
printf ("merhaba");
return(0)

du Komutu (Diskin Durumu):Sistem yöneticisi zaman zaman disklerin nasıl kullanıldıgını ögrenmek için bu komut kullanılır.Asırı büyüyen dosyalar ve dizinleri belirlemesi,saglar.
utebay@yonca: ~$ du
8 ./BasiliX
12 ./mail
0 ./.ssh

cut:Bir dosya içerisindeki satırların içerdigialanların keserek belirli bir yere kopyalamak için kullanılır.
cut [seçenekler][dosya]


chgrp:Bir dosyanın yada klasörün grup sahipligini degistirmeye yarar.
chgrp[-f][-h][-R]Grup{Dosya....|Klasör....}

who komutu:Sistemde o anda kimlerin çalıstıgını saptayan komuttur.
who [seçenekler][isimler]

umount: Mount edilmis bir kütük sistemini, bilgiisayarın /kütük sisteminden ayırmak için kullanılır.Bu islem genellikle CD ler için kullanılır.
{umount|unmount}[-f][-a]|[all|allr|Device |Directory|File|FileSystem|-n Nome|-t Type]

Paste: Aynı bir dosyanın veya baska dosyaların bellirli kısımlarını bir araya getirmek için kullanılır. Paste komutuyla ister yatay, isterse düsey olarak birlestirme islemi yapılabilir.
paste[seçenekler][dosya..]

head: Dosyalrın ilk kısmını listeler.Verilen dosyanın belirtilen kadar satırını, belirtilmemisse ilk 10 satırını listeler. Eger dosya verilmemisse veya'-'dosya adıyla karsılasılasırsa standart girdiler okunur.Eger birden fazla dosya verilmisse her dosya listelemesinde önce ==> ve <== içine koyulmus dosyaların adlarından olusan baslıklar listeler.

FTP: İki Bilgisayar arasında dosya transferini saglar.Uzaktaki bilgisayara dosyalar koyabilirsiniz, yada uzaktaki bilgisayardan yerel bilgisayarlardan yerel bilgisayarlara dosyalar indirebilirsiniz.

diff: Dosyalar arasındaki farklılıkları ortaya koyarak,gerekiyorsa degisiklik kullanılır.
diff [seçenekler] dosya-1 dosya-2

alias Bir komuta icin kisayollar yaratmak icin
at Belirlenen bir zamanda programi calistirmak icin
atq Liste halinde at icin bekleyen programlari verir
atrm at listesinden bir programi silmek icin
cat Programin icerigini standart cikti cihazinda gosterir
chfn Finger ile saglanan bilgileri degistirmek icin
chsh Kullandiginiz kabuk programini degistirmek icin
cp Dosyalari kopyalamak icin
dd Disk iceriklerini kopyalamak icin
df Kullanilabilir disk alani
dir Klasorun icerigini goruntulemek icin
dmesg Acilis mesajini goruntulemek icin
dump Sistemleri yedeklemek icin
e2fsck Dosya sistemlerini hataya karsi kontrol etmek icin
export Kabuk icinde cevre degiskeni yaratmak icin
find Dosyalari bulmak icin
fdformat Dusuk seviye disk formatlama
fdisk Yeni disk bolumleri yaratmak veya silmek icin
finger : Sunucudan kullanici bilgisini almak icin
free : Hafiza (RAM) Takas Alani(Swap) bilgisi icin
grep : Verilen karekter grubuna uyan satirlari bulmak icin
groupadd veya addgroup* : Yeni bir kullanici grubu yaratmak icin
groupdel veya delgroup* : Kullanici grubu silmek icin
groups : Sistemdeki kullanici gruplarini listelemek icin
gzip : Dosyalara sikistirma yapmak veya acmak icin
halt : Sistemi kapatmak icin
host : Sunucu bilgisine bakmak icin
ifconfig : Ag(Network) arayuzlerini tanimlamak icin
init : Calisma Seviyesini (Run Level) tayin icin ; konsol seviyuesi "init 3" , xwindow masaüstü grafik seviyesi " init 5 " , shotdown kapatma seviyesi " init 6 "
insmod : Modulleri yukleyebilmek icin
kill : Calisan surecleri durdurmak icin (process)
less : Dosyalari goruntulerken filtre koymak icin
ln : Dosya veya klasorler arasinda link yaratmak icin
locate : Verilen karektere uyan dosyalari belirlemek icin
login : Sisteme baglanmak veya kullanici degistirmek icin
logout : (ctrl+d) Sistemden ayrilmak icin
lpc : Yazici kuyrugunu duzenlemek icin
lpq : Yazici kuyrugunu goruntulemek icin
lpr : Dosylari yazdirmak icin
ls : Klasor icerigini listelemek icin
lsmod : Yuklu modulleri gormek icin
make : Dosyalari derlemek veya bakim yapmak icin
makewhatis : "whatis" veritabani yaratmak icin
man : Manual sayfalarini goruntulemek icin
mcd : DOS disketindeki bir klasore gecmek icin
mcopy : DOS disketine dosya kopyalamak icin
mdel : DOS disketinden dosya silmek icin
mdeltree : DOS disketinden klasor silmek icin
mdir : DOS disketindeki bir klasorun icerigini goruntule
mformat : DOS disketini formatlar (bicimlendirir)
mkbootdisk : Acilis diketi yaratmak icin (boot disk)
mkdir : Yeni bir klasor yaratmak icin
mkswap : Takas alani yaratmak icin (Swap Space)
modprobe : Modulleri (sistem suruculeri) yuklemek icin
more : Klasor ve dosyalari goruntulerken filtre koymak icin
mount : Dosya sistemleri ve Cihazlari sisteme tanitmak icin
mv : Dosyalari tasimak veya isimlerini degistirmek icin
netcfg : (her dagitimda bulunmaz) Ag Yapilandirma Araci
netstat : Ag baglantilarinin durumunu gosterir
nslookup : Isim Sunucusunu (Name Server) kullanmak icin
passwd : Kullanici sifresini degisitirmek icin
ping : Ag uzerinde bir sunucunun varligini kontrol icin
printtool : Yazici kurmak icin
ps : Sureclerin ozelliklerini gostermek icin
pstree : Surec yer aldigi mantiksal agaci gostermek icin
pwd : O an icinde bulunulan klasoru gostermek icin
reboot : Sistemi tekrar baslatmak icin (shutdown -r now)
restore : Dump yedek dosyalarini ilk haline getirmek icin
rm : Dosyalari silmek icin
rmdir : Klasorleri silmek icin
rmmod : Yuklu modulleri kaldirmak icin
rpm : RPM paketlerini yonetmek icin örn: rpm -i deneme.rpm
set : Kabuk cevre degiskenlerini degistirmek icin
shutdown : Sistemi kapatmak icin :-)
startx : X Windows alt sistemini baslatmak icin
su : Bir baska kullaniciya gecmek icin(switch user)
sync : Tampon veriyi hard diske yazmak icin
sysinfo : Sistem ile ilgili bilgi almak icin
tar : Sikistirilmis arsivler yaratmak icin veya açmak için örn :tar xvf deneme.tgz
top : Calisan surecleri goruntulemek icin
touch : Bos bir dosya yaratmak veya olan dosyanin zaman bilgilerini degistirmek icin(yaratilma,erisilme gibi)
traceroute : IP paketlerinin izledigi yolu goruntulemek icin
umount : Sistemde yuklu bulunan dosya yapilarini sistemden ayirmak icin
uname : Sistem hakkinda bilgi almak icin örn : uname -r
unzip : Sikistirilmis dosyalari eski haline getirmek icin örn unzip deneme.zip
updatedb : "locate" veritabanini yaratmak,guncellemek icin
uptime : Sistemin ne kadar uzun zamandir acik kaldigi,
useradd veya adduser* : Yeni kullanici hesaplari eklemek icin
userdel veya deluser* : Kullanici hesaplarini silmek icin
usermod : Kullanici hesaplarini duzenlemek icin
whatis : Komut hakkinda basit icerik saglamak icin
whereis : Komut icin uygulama,kaynak ve manual dosyalarini belirlemek icin,
which : Program icin uygulama dosyasinin dosya sistemindeki yerini belirlemek icin,
who : Kimin o anda sisteme bagli oldugunu gormek icin
whoami : Sisteme bagli bulunan kullanicinin kim oldugunu goruntulemek icin
xlock : X Windows alt sistemini kilitlemek icin
* Kullandiginiz dagitima gore degisiklik gosterebilir.

KDE Klavye Komutlari :

ctl+tab : Masaustleri arasinda gecis icin
alt+tab : Uygulamalar arasinda gecis icin
alt+f1 : Uygulama menusunu acmak icin
alt+f2 : Komut penceresini acmak icin
alt+f3 : Pencere menusunu acmak icin
alt+f4 : Pencereyi kapatmak icin
f1 : Yardim gorutulemek icin
f2 : Pencerede bir kelimeyi aramak icin
f3 : Pencere aramasinda bir sonraki eslesmeye gitmek icin
space : Dosyalari secmek/secmemek icin
ctl+n : Dosya yoneticisi penceresini acmak icin
ctl+a : Icinde bulunulan klasorde butun dosya ve klasorleri secmek icin
ctl+t : Icinde bulunulan klasorde terminal penceresi acmak icin
ctl+w : Pencereyi kapatmak icin
ctl+f : Dosya bulmak icin
ctl+c : Kopyalama islemi icin
ctl+v : Yapistirma islemi icin

GNOME Dosya Yoneticisi (Nautilus) Klavye Komutlari:

ctl+b : Favorilere ekle
ctl+d : Kopyala
ctl+f : Bul
shift+ctl+f : Web Aramasi
ctl+i : Ozlellikleri Goster
ctl+h : Ana Sayfa
ctl+u : Bir seviye yukari
ctl+n : Yeni Klasor
ctl+o : Aç
ctl+w : Pencereyi Kapat
shift+ctl+w : Butun pencereleri kapat
ctl+= : Yakinlas
ctl+- : Uzaklas
ctl+[ : Geri
ctl+] : Ileri
ctl+t : Cop kutusuna koy
ctl+r : Yenile/Guncelle
ctl+a : Hepsini Sec


Komut ya da kavram adı Açıklaması
. Halihazırdaki dizini gösterir.
.. Önceki dizini gösterir.
~ Aktif kullanıcının ev dizini
cd .. Önceki (üst) dizine geç.
ls .. Önceki (üst) dizinin içerigini göster.
CTRL-C Çalısan bir programı keser (komut satırına düsürür).
TAB Komut/dosya ismi tamamlama
apropos &ltkelime> İçinde "kelime" geçen tüm kılavuz sayfalarını tarar.
cp &ltdosya1> &ltdosya2> dosya1'i dosya2'ye kopyala.
PATH Çalıstırılabilir dosyaların yerini gösteren degisken
echo $PATH Bir dosya çalıstırılmadan önce nereye bakılacagını gösterir.
SHELL Altında çalısılan kabuk.
echo $SHELL Çalısan kabugu gösterir.

Alıntıdır

Saygılarımla
Cevapla