Visual Basic ile Veritabanina Giris?

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
onur986

Visual Basic ile Veritabanina Giris?

Mesaj gönderen onur986 » 23 Mar 2006, 15:10

Visual basic te veri tabani hazirlamak cok kolaydir. simdi size visualda veri tabani nasil hazirlanir onu anlatacaüym. (VB6.0)

öncelikle standar exe formunu acyn.
Add-Ins / Visual Data Manager i calistirin.

önünüze VisData ekrani gelicek.
Buradan File / New / Microsoft Access / Versiyon 7.0 MDB.. yi secin

Bu veritabanyny kaydetmek istediüiniz konumu ve ady verip KAYDET 'e basyn.

Yki ekran acylacak, bunlar Database Window ve SQL Statement.

Database Window penceresindeki Properties 'e saü kulak ile tyklayyp , Menuden New Table yi üecin. Sonra ekrana Table Structure isminde bir form gelicek.

Table Name ' e bir isim verin. Sonra Add Field ' e basarak Add-Field formunun ekrana gelmesini saülayyn.
Eklemek istediüiniz alanlary buralara yazyn. ör : Name : kysmyna "isim" yazip OK ' a basyyoruz , ikinci alana Name : kysmyna tekrar "soyisim" yaziyoruz. Bu üekilde istediüimiz kadar alan tanymy yapyyoruz. En son Close 'ye basyp formu kapyyoruz.

Bu iülemler bittikten sonra Build the table ' ye basylyr.

Database Window penceresine bizim table nameye verdiüimiz isimde bir anahtar acylyr. Bu anahtar iüaretlenir.

Utility / Data Form Designer ' e basylyp bu ekranyn cykmasy saülanyr.

Buradaki Form Name (w/o Extension): kysmyna bir form ady yazylyr.

RecordSource kysmyndan bizim database secilir.

Kullanmak istediüimiz alanlar saü tarafa taüynyr ve Build the Form ' a basylyr. sonra bu bütün pencereler kapatylyr.

Projemize yeni bir formun eklendiüini görürüz. Bu formda yarattyüymyz database 'e ulaümamyz icin gerekli olaylaryn otomatik bir üekilde yerleütiüini görürüz.

Bu form yetersiz gelirse kendimizde buna benzer bir form yapabiliriz.

Kendimiz Bu forma benzer bir form yaratmak istersek;
--------------------------------------------------------------------------------


örnegimizi uygulamak icin Visual Basic ile örnek olarak gelen BIBLIO.MDB adli veritabanina ihtiyacimyz var. ( kendi hazyrladyüymyz veritabanynyda kullanabiliriz )

Adim - 1 öncelikle alet kutucugundan "veri" (Data) kontrolünü secerek formunuzun üzerinde istediginiz büyüklüge getirin. Bu kontrolü veritabani icinde hareket etmek icin kullanacagiz

Adim - 2 Data 1 kontrolünün Properties kutucugunu aktif hale getirin ve buradan Connect secenegini Access olacak bicimde degistirin.

Adim - 3 Yine Data 1 kontrolünün Properties kutucugu aktifken, kontrolün DatabaseName secenegini kullanarak istediginiz veritabanini secin. Biz bu örnegimizde BIBLIO.MDB dosyasini kullanacagiz, bu yüzden secenegi bu dosyayi görecek bicimde ayarlayin.

Eger diger programlarla iliskilerden dolayi, bu kontrole, tasarim asamasinda istediginiz veritabanini atayamiyorsaniz DatabaseName özelligini, programinizin calisma asamasinda degistirip program calisirken istediginiz veritabani dosyasini secebilirsiniz.

Adim - 4 Data 1 kontrolünüzün RecordSource secenegini, veri tabaninin istediginiz tablosuna erisim saglamak icin kullanin. Eger daha önceden DatabaseName secenegine herhangi bir veritabani dosyasi atadiysaniz. RecordSource secenegine tikladiginizda karsiniza sectiginiz veritabani dosyasinda kullanabileceginiz bölümler gelecektir. Biz bu örnegimizde "Titles" bölümünü kullanacagiz.

Adim - 5 Formunuzun üzerine, veritabani dosyasinda sectiginiz alanlari görüntüleyebilmek icin istediginiz sayida metin kutusu yerlestirin. Biz örnegimizde 3 farkli alan kullanacagimizdan formumuza 3 adet metin kutusu yerlestirdik. Veritabanimizi görüntülemek icin kullanacaginiz kontroller metin kutulariyla sinirli degil. Resim kutularini, izgara kontrolünü, etiket kontrolünü ve bunun gibi bircok kontrolü bu is icin kullanabilirsiniz.


Yerlestirdiginiz metin kutularini kullanarak veritabani dosyasinda kalici degisiklikler yapabilirsiniz.

Adim - 6 Text1 kontrolünün özellikler kutusunu aktif hale getirerek DataSource secenegini "Data1"i gösterecek bicimde degistirin.

Adim - 7 Metin kutularinin yanlarinda sectiginiz alanlara uygun etiketler yerlestirin.

Adim - 8 "Text1" metin kutusunun görüntüleyecegi veritabani alanini DataField secenegini kullanarak degistirin. Bu islemi her bir metin kutusu icin gerceklestirin ve her birinin farkli alanlari göstermesini saülayyn.

Adim - 9 Son olarak programa bir cikis tusu ekleyin ve programi calistirin. Ok tuslarini kullanarak veritabani icinde gezinebilir, metin kutularinin alanlarini degistirerek, diger alanlardaki verileri görüntüleyebilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.örnek kod ;

Private Sub Command1_Click()
Label4.Caption = "Yeni kayyt formu"
Command1.Enabled = False
Command2.Enabled = True
Command3.Enabled = False
Command4.Enabled = False
Command5.Enabled = False
Command6.Enabled = False
Command7.Enabled = False
Data1.Recordset.AddNew

End Sub

Private Sub Command10_Click()
Data1.vbDataActionFind
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Label4.Caption = "Bilgiler kaydedildi"
Data1.Recordset.MoveLast
Command1.Enabled = True
Command2.Enabled = False
Command3.Enabled = True
Command4.Enabled = True
Command5.Enabled = True
Command6.Enabled = True
Command7.Enabled = True
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Command6.Enabled = True
Label4.Caption = ""

If Data1.Recordset.BOF Then
' MsgBox ("Ylk kayyttasynyz.")
Label4.Caption = "Ylk Kayyttasynyz"
' Data1.Refresh
Else
Data1.Recordset.MovePrevious
End If

End Sub

Private Sub Command4_Click()
Command6.Enabled = True
Label4.Caption = ""

If Data1.Recordset.EOF Then
' MsgBox ("En son kayyttasynyz.")
Label4.Caption = "Son Kayyttasynyz"
' Data1.Refresh
Else
Data1.Recordset.MoveNext
End If

End Sub

Private Sub Command5_Click()
Command6.Enabled = True
Data1.Recordset.MoveLast
Label4.Caption = "Son Kayyt"
End Sub

Private Sub Command6_Click()
'If Text1 = "" Then
'MsgBox ("önce silinecek kaydy seciniz.")
'Else
Data1.Recordset.Delete

Command6.Enabled = False
'End If
Label4.Caption = "Kayyt Silindi.!"
Data1.Recordset.MoveNext


End Sub

Private Sub Command7_Click()
Command6.Enabled = True
Data1.Recordset.MoveFirst
Label4.Caption = "Ylk Kayyt"
End Sub

Private Sub Command8_Click()
Close
End
End Sub


Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub Text1_Click()
Label4.Caption = "Kiüinin ady"
End Sub

Private Sub Text2_Click()
Label4.Caption = "Kiüinin soyady"
End Sub

Private Sub Text3_Click()
Label4.Caption = "Kiüinin mesleüi"
End Sub


Programyn kodunu indirmek icin:
http://www.programlama.com/Main/vb/docs/veritabani.zip
alintii..Cevapla