Registry ile sistem korumak

Windows XP hakkındaki bilgi, belge ve ipucu paylaşım alanıdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
velociraptor
Yottabyte3
Yottabyte3
Mesajlar: 29114
Kayıt: 14 Mar 2006, 02:33
cinsiyet: Erkek

Registry ile sistem korumak

Mesaj gönderen velociraptor » 18 Ara 2006, 06:36

Ctrl+Alt+Del Iptal Eder:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DisableCAD"=dword:00000001


Registrye Erisimi Engeller:

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000001

Sag Klik Iptal Olur:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000001


Sisteminizi Baskaları Karıstırmasın:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Syste
m'de Yeni*Ikili Deger açın. İsim olarak asagıdakilerden herhangi birini
verebilirsiniz. Çift tıklayın. Geçerli duruma getirmek için deger verisini duruma göre
01 00 00 00 yazın.
•NoAdminPage (sifre'de Remote Administrtion yok olur.)
•NoConfigPage (Sistem'de Donanım Profilleri yok olur.)
•NoDevMgrPage (Sistem'de Aygıt Yöneticisi yok olur.)
•NoDispAppearancePage (Görüntü Özellikleri'nde Görünüm yok olur.)
•NoDispBackgroundPage (Görüntü Özellikleri'nde Artalan yok olur.)
•NoDispCPL (Denetim Masası'nda Görüntü simgesi yok olur.)
•NoDispScrSavPage (Görüntü Özellikleri'nde Ekran Koruyucu yok olur.)
•NoDispSettingsPage (Görüntü Özellikleri'nde Ayarlar yok olur.)
•NoFileSysPage (Sistem'de Basarım'da Dosya Sistemi yok olur.)
•NoProfilePage (sifre'de SUser Profiles yok olur.)
•NoPwdPage (sifre'de sifre Degistir yok olur.)
•NoSecCPL (Denetim Masası'nda sifre simgesi yok olur.)
•NoVirtlMemPage (Sistem'de Basarım'da Sanal Bellek yok olur.)

Sisteminizi Baskaları Karıstırmasın 2
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer'da Yeni*IkiliDegeri açın. İsim olarak
asagıdakilerden herhangi birini verebilirsiniz. Çift tıklayın.Geçerli duruma getirmek
için deger verisini duruma göre 01 00 00 00 veya 1 yapın.
•NoAddPrinter (Sisteme yeni yazıcı eklenemez.)
•NoClose (Oturumu Kapat yok olur.)
•NoDeletePrinter (Sistemde yazıcı iptalini önler.)
•NoDesktop (Masaüstünde birsey gözükmez.)
•NoDrives ("Bilgisayarım"'da sürücüler gözükmez.)
•NoFind ("Bu"l yok olur.)
•NoNetHood ("Ag Komsuları" yok olur.)
•NoRun ("Çalıstır" yok olur.)
•NoSetTaskbar (Baslat/Ayarlar/Görev Çubugu & Baslat Menüsü yok olur.)
•NoSaveSettings (Çıkısta ayarları kaydetmez.)

Baska özelliklerin degistirilmesi...

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer adresinde yeni ikili degeri olusturun.Yine isim olarak yapmak istediginiz islem adını verin.[Asagıdaki listeden bakabilirsiniz].Çift tıklayın.Geçerli duruma getirmek için deger verisini "01 00 00 00" yada 1 yapın.
-NoAddPrinter (Sisteme yeni yazıcı eklenemez).
-NoClose (Baslat menüsündeki Oturumu Kapat yok olur).
-NoDeletePrinter (Sistemde yazıcı iptalini önler).
-NoDesktop (Masaüstünde birsey gözükmez).
-NoDrives ("Bilgisayarım"'da sürücüler gözükmez).
-NoFind ("Baslat menüsündeki Bul yok olur).
-NoNetHood ("Ag Komsuları" yok olur).
-NoRun ("Çalıstır" yok olur).
NoSetTaskbar (Baslat/Ayarlar/Görev Çubugu & Baslat Menüsü yok olur).
NoSaveSettings (Çıkısta ayarları kaydetmez).


HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\policies\EXPLORER
1. nowindowsuptade: Windows Uptade'yi devre dısı bırak (valueon numeric =1)
2. noprintertabs: Yazıcı özelliklerinden Genel ve Ayrıntılar sayfalarını gizle
3. nodeleteprinter: Yazıcı silmeyi devre dısı bırak
4. noaddprinter: Yazici eklemeyi devre dısı bırak

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\policies\EXPLORER
5. noactivedesktop: ACTİVE DESKTOPu devre dısı bırak
6. noactivedesktopchanges: ACTİVE DESKTOPun degistirilmesine izin verme
7. nointerneticon: INTERNET EXPLORER simgesini gizle
8. hidestartmenusubfolders: Baslat menüsü alt klasörlerini gizle
9. classicshell: Klasik kabugu etkinlestir
10. nofilemenu: Kabuk klasörlerinde dosya menüsünü devre dısı bırak
11. noviewcontextmenu: Kabuk klasörlerinde içerik menüsünü devre dısı bırak
12. enforceshellextensionsecurity: Yalnızca onaylı kabuk uzantılarına izin ver
13. linkresolveignorelinkinfo: Gezinme sırasında kabuk kısayollarını izleme
14. nodrivers: Bilgisayarım içindeki SÜRÜCÜLERi gizle
15. nonetconnectdisconnect: Ag baglantı kesmelerini devre dısı bırak
16. nofavoritesmenu: Baslat menüsünden **sansürlendi** KULLANILANLARı kaldır
17. nofind: Baslat menüsündeki BUL komutunu kaldır
18. norun: ÇALIsTIR komutunu kaldır
19. nosetactivedesktop: Ayarlar menüsünden ACTIVE DESKTOP ögesini kaldır
20. nochangestartmenu: Baslat menüsündeki içerik menülerini SÜRÜKLEME ve BIRAKILMASInı devre dısı bırak
21. nofolderoptions: Ayarlar menüsünden KLASÖR SEÇENEKLERİ menüsünü kaldır
22. norecentdocsmenu: Baslat menüsünden BELGELERİM menüsünü kaldır
23. norecentdocshistory: En son açılan belgelerle ilgili bilgileri tutma
24. clearrecentdocsonexit: En son açılan belgelerin geçmisini temizle
25. nologoff: OTURUMU KAPATı devre dısı bırak
26. nosettaskbar: Baslat menüsündeki ayarlar altından GÖREV ÇUBUĞUNu kaldır
27. notraycontextmenu: Görev çubugunun İÇERİK MENÜSÜnü devre dısı bırak
28. nostartmenusubfolders: ÖZEL PROGRAMLAR klasörünü gizle
29. nosetfolders: Baslat menüsündeki AYARLA altından KLASÖRLERi kaldır
30. nonethood: AĞ KOMsULARInı gizle
31. hidedesktop: MASAÜSTÜndeki tüm ögeleri GİZLE
32. disableclose: OTURUMU KAPAT komutunu devre dısı bırak
33. nosavesettings: Çıkısta AYARLARI KAYDETME

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\policies\NETWORK
34. nofilesharingcontrol: Dosya paylasımı kontrolunu devre dısı bırak
35. noprintsharingcontrol: Yazıcı paylasımı kontrolunu devre dısı bırak
36. nonetsetup: AĞ denetim masasını devre dısı bırak
37. nonetsetupidpage: Ag TANIMLAMA sayfasını gizle
38. nonetsetupsecuritypage: Ag ERİsİM denetimi sayfasını gizle
39. noentirenetwork: Ag komsularında TÜM AĞ yok
40. noworkgroupcontents: Ag komsularında ÇALIsMA GRUBU İÇERİĞİ yok

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\policies\SYSTEM
41. nodispcpl: Denetim masasından GÖRÜNTÜyü devre dısı bırak
42. nodispbackgroundpage: Denetim masasından ARTALAN sayfasını gizle
43. nodispscrsavpage: Denetim masasından EKRAN KORUYUCU sayfasıı gizle
44. nodispappearancepage: Denetim masasından GÖRÜNÜM sayfasını gizle
45. nodispsettingspage: Görünüm sayfasından AYARLARı gizle
46. noseccpl: PAROLALARı devre dısı bırak
47. nopwdpage: PAROLA DEĞİsTİR sayfasını gizle
48. noadminpage: UZAKTAN YÖNETİM sayfasını gizle
49. profilepage: KULLANICI PROFİLLERİ sayfasını gizle
50. nodevmgrpage: AYGIT YÖNETİCİSİ sayfasını gizle
51. noconfigpage: DONANIM PROFİLLERİ sayfasını gizle
52. nofilesyspage: DOSYA SİSTEMİ dügmesini gizle
53. novirtmempage: SANAL BELLEK dügmesini gizle

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\policies\WINOLDAPP
54. norealmode: Bilgisayarın MS-DOS kipinde yeniden baslamasına izin verme

HKEY_CURRENT_USER\software\policies\microsoft\Inte rnet Explorer\Control Panel
55. homepage: Giris sayfası ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
56. cache: Ön bellek ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
57. history: Geçmis ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
58. colors: Renk ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
59. fonts: Yazıtipi ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
60. languages: Dil ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
61. accessibility: Erisilebilirlik ayarlarının degistirilmesini devre dısı bırak
62. ratings: Derecelendirme ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
63. certificates: Sertifika ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
64. profiles: Profil yardımcısı ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
65. wallet: Microsoft Wallet ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
66. connectionwizard: Baglantı sihirbazını çagırmayı devre dısı bırak
67. connectionsettings: Baglantı ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
68. proxy: Yetkili sunucu ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
69. autoconfig: Otomatik yapılandırma ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
70. messaging: İleti ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
71. calendarcontact: Takvim ve kisi ayarlarını degistirmeyi devre dısı bırak
72. advanced: Gelismis sekmesindeki ayarları degistirmeyi devre dısı bırak

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\policies\microsoft\win dows\currentversion\internet settings
73. security_HKLM_only: Güvenlik ayarları için yalnızca makina ayarlarını kullan
74. security_options_edit: Kullanıcıların herhangi bir güvenlik alanının kurallarını degistirmesine izin verme
75. security_zones_map_edit: Kullanıcıların bir güvenlik alanında bölge ekleme/silme islemleri yapmasına izin verme

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\security\P3Global
76. enabled (value on numeric 1- value off numaric 0): Profil yardımcısını etkinlestir

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\Internet Settings\Cache
77. persistent (value on numeric 0-value off numeric 1): Tarayıcı kapandıgında kaydedilmis sayfaları sil

HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\Internet Settings
78. disablecachingOfSSLPages(value on 1-off 0): sifrelenmis sayfaları diskete kaydetme
79. warnonpostredirect(on 1-off 0): Form teslimi yeniden yönlendirildiginde uyar
80. warnonzonecrossing (on 1, off 0): Güvenli kipten güvenli olmayan kipe geçerken uyar.
81. allowcookies: Tüm cookie'lere izin ver

ALINTIDIR (denemedim)Kullanıcı avatarı
daddy_cool
Megabyte3
Megabyte3
Mesajlar: 1389
Kayıt: 14 Nis 2006, 15:03
cinsiyet: Erkek
İletişim:

Mesaj gönderen daddy_cool » 11 Nis 2009, 03:32

Sen verdigine göre ise yarar herhalde adminim... :D

Çok tesekkürler güzel bilgiler bunlar...


En son velociraptor tarafından 11 Nis 2009, 03:32 tarihinde darbelendi.
Resim

Cevapla