2008'de Atatürk'e sorular

Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili bilgi paylasim forumudur
Cevapla
Kullanıcı avatarı
yazgüneşi
Kilobyte4
Kilobyte4
Mesajlar: 677
Kayıt: 13 Şub 2007, 08:56
Konum: Arizona/Finiks

2008'de Atatürk'e sorular

Mesaj gönderen yazgüneşi »

Atam 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni bekleyen iç ve dış tehlikeler göz önünde bulundurduğunuzda Türk Gençliğine Bakış açınız nedir?

Ceavp

Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu inancı yaşatan kuvvet yalnız azim memleket ve millet hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanları içinde, sırf vatan ve hakikat aşkı ile ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdür.


Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız, o gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
"İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız."

Cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile, insanlık meziyetinin, vatan, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.

soru
Atam Gençleri, "bugünün teminatı, yarının garantisi" olarak görüyorsunuz bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Cevap

Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni izlemeye söz vermişsiniz. İşte ben bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni izleyeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman bile durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni izlemektir. Yorgunluk insan için doğal bir durumdur. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir güç vardır ki, işte bu güç yorulanları dinlendirmeden yürütür.
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız bile beni izleyeceksiniz
Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler hiçbir zaman yorulmazlar. Türk gençliği hedefe, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

soru

Dış politika hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
ceavp
Dış politika, iç teşkilât ve iç politikaya, dayandırılmak mecburiyetindedir, yani iç teşkilâtın tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayâlî dış politikalar peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kaybederler…
Dışişlerinde politikamız barış fikrine dayanır .Milletlerarası herhangi bir meselemizi barış yoluyla halletmeyi aramak bizim menfaat ve anlayışımıza uyan bir yoldur.
soru

Türk tarihi,hakkındaki fikirlriniz nelerdir?

cevap

"Cumhuriyetin temeli kültürdür."
Türk tarihi, büyük Türk Kültürünün, çağlar içindeki siyasi ve medeni tezahüründen, yürüyüşünden, akışından, Türk Kültürünün aksiyon haline gelmesinden başka bir şey değildir.
"Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümûllü medeniyetlere sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

"Tarih, hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti, bu noktada cehlimizi itiraf etmekten çekinmeyelim."

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtıcı bir hal alır."
"Türkiye dışında kalmış Türkler, ilkin kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müspet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz."

soru
Misâk-ı Millî'nin temel ruhunu nasıl açıklarsınız?
Cevap
Makedonya ve Suriye'yi terk ettik. Fakat artık arkada kalan ve sırf Türk olan her yeri ve her şeyi isteriz. Bunları kurtarmayı azmettik ve kurtaracağız.
Bütün topraklar halâs olmadıkça tevvakkuf etmeyeceğim.

soru
Türk toprakları demekle ne murad ediyorsunuz?
cevap
Avrupa'da İstanbul ve Meriç'e kadar Trakya, Asya'da Anadolu, Musul arazisi ve Irak'ın nısfı."

soru?
"Sancak Millî Misâk'a dâhil midir?
cevap
"Türklerin yaşadığı her yer Millî Misâk'a dâhildir."


soru ?

Kamuoyunda oluşan Musul'un silah zoru ile alınması fikirleri karşısında neler dşünüyorsunuz?
ceap


Musul meselesinin hallini muharebeye girmemek için bir sene sonraya talik etmek demek, ondan sarf-ı nazar etmek demek değildir. Belki bunun istihsâli için daha kuvvetli olabileceğimiz bir zamanı intizardır. Bugün sulh yaparız, bir ay sonra iki ay sonra Musul meselesini halletmeye kıyam ederiz. Fakat bugün Musul meselesini halletmek istediğimiz vakit, karşımızda yalnız İngiliz değil Fransız, İtalyan, Japon ve bütün dünyanın düşmanları vardır. Yalnız karşı karşıya kaldığımız zaman İngilizlerle karşı karşıya kalacağız. Bunda menfaat var mıdır, yok mudur? Bunu meydana çıkarmak gayet kolaydır. Musul meselesini bugünden halledeceğiz, ordumuzu yürüteceğiz, bugün alacağız demek, bu mümkündür. Musul'u gayet kolaylıkla alabiliriz. Fakat Musul'u aldığımızı müteakip muharebenin hemen hitam bulacağına kani olamayız. Şüphesiz orada bir harp cephesi açmış olacağız."

soru
dış siyasette başarılı olmanın nelerdir?
cevap
"Asıl olan dâhili cephedir. Bu cephe bütün memleketin bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Zahiri cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki müsellah cephesidir. Bu cephe tebeddül edebilir. Mağlup olabilir. Fakat bu hal hiç bir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren dâhili cephenin sükûtudur. Bu hakikate vakıf olan düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlardır çalışmaktadırlar. Bugüne kadar da muvaffak olmuşlardır."

soru
2008 deki aydın kesim için neler söyliye bilirsiniz?
ceap
Aydin sinifi ile halkin anlayis ve hedefi arasinda dogal bir uygunluk olmasi lazimdir. Yani aydin sinifin halka telkin edecegi fikirler, halkin ruh
ve vicdanindan alinmis olmalidir"
Aydinlarimiz, milletimi en mutlu yapayim der. Baska milletler nasil olmussa onu da aynen öyle yapalim der. Ama düsünmeliyiz ki, böyle bir
teori hiç bir devirde muvaffak olmus degildir. Bir millet için saadet olan bir sey diger millet için felaket olabilir. Ayni sebep ve sartlar birini mutlu
ettigi halde digerlerini bedbaht edebilir. Onun için millete gidecegi yolu gösterirken dünyanin her türlü ilminden, kesiflerinden, gelismelerinden
istifade edelim, ama unutmayalim ki, asil temeli kendi içimizden çikarmak mecburiyetindeyiz
Aydinlarimiz içinde çok iyi düsünenler vardir. Fakat genellikle su hatamiz vardir ki, arastirma ve çalismamiza zemin olarak çok vakit
kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarimizi almaliyiz. Aydinlarimiz belki bütün dünyayi,
bütün diger milletleri tanir, ama kendimizi bilmeyiz."

soru
Bağımsızlık hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

cevap
Tam bagimsizlik, ancak ekonomik bagimsizlikla mümkündür. Biz baris istiyoruz dedigimiz zaman, tam bagimsizlik istedigimizi herkesin anlamasi gerekir.

soru
Batılılaşma konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
cevap

Türklerin asirlardan beri takip ettigi hareket, devamli bir istikameti korudu. Biz daima dogudan batiya dogru yürüdük. Eger bu son
senelerde yolumuzu degistirdikse, itiraf etmelisiniz ki, bu bizim hatamiz degildir. Bizi siz mecbur ettiniz. Bu degisiklik gelip geçici ve istemeksizin
oldu.
Takdir etmelisiniz ki, doguda ikametgah seçimine mecbur oldugumuz için, irkimizin besigi ile alakadar olmasi nedeniyle mümkün oldugu kadar
yakin batida bir ikametgah seçtik. Fakat vücutlarimiz doguda ise fikirlerimiz batiya dogru yönelik kalmistir

soru

Boğazlar meselesi hakkındaki görüş ve önerileriniz nelerdir?
cevap

Tarihte birçok defa münakasa ve ihtiras vesilesi olmus olan Bogazlar, artik tamamiyle Türk hakimiyeti idaresinde, yalniz ticaret ve
dostluk iliskilerinin gerçeklesme yolu haline girmistir. Bundan böyle savasan her hangi bir devletin savas gemilerinin Bogazlardan geçmesi yasaktir."


soru

Cumhuriyrt hakkındaki düşüncelerinizi bize bir kez daha açıklarmısınız?
cevap
Yeni Türkiye Anayasasinin ilk maddelelerini size tekrar edecegim: Hakimiyet kayitsiz sartsiz milletindir . Yürütme kudreti, yasama yetkisi milletin tek
ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmistir. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet, fikir hürriyeti taraftaridir. Samimi ve yasal olmak sarti ile her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalniz muhaliflerimizin
insafli olmasi lazimdir."
Bütün dünya bilsin ki, benim için yandaslik vardir ; Cumhuriyet yandasligi, düsünsel ve toplumsal devrim yandasligi. Bu noktada yeni
Türkiye toplulugunda, bir bireyi bunun disinda düsünmek istemiyorum.Cumhuriyet, ahlaki erdeme dayali bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlik korku ve tehdide dayali bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve
namuslu insanlar yetistirir. Sultanlik korkuya, tehdide dayali oldugu için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetistirir. Aralarindaki fark bundan ibarettir."Temeli büyük Tük milletinin ve onun kahraman evlatlardan meydana gelen büyük ordumuzun vicdaninda akil ve suurunda kurulmus
olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun izalesi ile helaldar olabilecegi zehabinda bulunanlar, çok zayif
dimagli bedbahtlardir. "
Demokrasi ilkesinin en çagdas ve en akilci uygulamasini saglayan yönetim sekli Cumhuriyettir .Cumhuriyet, yeni ve saglam esaslariyla, Türk Milletini emin ve saglam istikbal yoluna koydugu kadar, asil fikirlerde ve ruhlarda yarattigi güvenlik
itibariyla, büsbütün yeni bir hayatin müjdeleyicisi olmustur."
soru
2008 yılında dış borçlar konusunda'ki düşünceleriniz nelerdir şimdiki hükümete neler önere bilirsiniz?
ceavp
Hükümetimizin her medeni devlet gibi dis borçlanmalar yapmasi geregi vardir. Şu kadar ki, ödünç alınan yabanci paralarını şimdiye kadar
Babili'nin yaptigi gibi ödemeye mecbur degilmişiz gibi, maksatsiz israf ve kullanma ile borçlarimizin yükünü artirarak mali bagimsizligimizi tehlikeye
atmaya kesinlikle karşiyiz. Biz memlekette, ilerlemeyi, üretimi, ve halkin refahini temin edecek, zenginlik kaynaklarimizi gelistirecek faydali
borçlanmalara taraftariz. "

Atam size diktatör diyorlar bu konudaki fiirleriniz nelerdir?
cevap

Ben diktatör degilim. Benim kuvvetim oldugunu söylüyorlar ; evet bu dogrudur. Benim arzu edip de yapamayacagim hiçbir sey yoktur. Çünkü, ben zoraki
ve insafsizca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, digerlerini iradesine boyun egdirendir. Ben, kalpleri kirarak degil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim
Kullanıcı avatarı
tasiyici
Megabyte3
Megabyte3
Mesajlar: 1436
Kayıt: 23 Şub 2008, 19:26
cinsiyet: Erkek
Konum: Quick Step Cycling Team
İletişim:

Re: 2008'de Atatürk'e sorular

Mesaj gönderen tasiyici »

keske herkez atatürk örnek alsa yurdumuzda atatürkçü gözüküp yoksulun malını yiyende var böyle bir konuyu paylaşman çok iyi olmuş herkes okusun derim
Kullanıcı avatarı
yazgüneşi
Kilobyte4
Kilobyte4
Mesajlar: 677
Kayıt: 13 Şub 2007, 08:56
Konum: Arizona/Finiks

Re: 2008'de Atatürk'e sorular

Mesaj gönderen yazgüneşi »

tasiyici yazdı:keske herkez atatürk örnek alsa yurdumuzda atatürkçü gözüküp yoksulun malını yiyende var böyle bir konuyu paylaşman çok iyi olmuş herkes okusun derim
teşşekürler sana katılıyorum keşke herkez okusa
Kullanıcı avatarı
sertek
Bit
Bit
Mesajlar: 8
Kayıt: 06 Oca 2009, 18:16

Re: 2008'de Atatürk'e sorular

Mesaj gönderen sertek »

şayet Atamızı örenk alsalardı bu günlerde şimdi laiklik Cumhuriyet gibi çok önemli kavramları şimdi tartışmazdık
Cevapla