Atamızın Sözlerinden

Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili bilgi paylasim forumudur
Cevapla
Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Atamızın Sözlerinden

Mesaj gönderen burak_dalkir » 27 Haz 2008, 08:49

ADALET

«Adalet gücü bagımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlıgı kabul olunmaz.»
1920.

«Zamanın degismesiyle hükümlerin degismesi inkâr olunamaz.» Kuralı adlî politikamızın temelidir.
1922.

ADLİYE

« En yeni kanunlarla donanmıs olan adliyemizin basireti ve adaleti uygulamak için gösterdigi dikkat milletin huzur ve nizamını korumaga kâfi ve muktedirdir.»

01.11.1929, T.B.M.M. 3. Dönem 3.Toplanma Yılını Açarken.

« Adliyemizin emin oldugumuz yüksek gücü sayesindedir ki, Cumhuriyet, kaçınılmaz gelisimi takip edebilecek ve türlü sekil ve türdeki tecavüzlere karsı vatandasın hukukunu ve memleketin düzenini koruyabilecektir.»

01. 11. 1930 T.B.M..M. 3. Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken.


ADLİYE SİYASETİ

«Adliye politikamızda takip edilecek gaye, evvela halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dagıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması dogal ve zorunludur; bunun için adaletimizin seviyesini bütün medeni toplumların derecesinde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bu hususları saglamak için mevcut kanun ve usüllerimizi bu bakıs açılarına göre yenilemekteyiz ve yenileyecegiz…»

01. 03. 1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yılını Açarken.

AHLAK

«Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin …»

24. 12. 1919., Kırsehir Gençler Dernegindeki Hitabe.

«Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan baska güvene de lâyık degildir.…»

25. 08. 1924, Muallimler Birligi Kongresi Üyelerine.


AİLE HAYATI

«…Medeniyetin esası, gelisme ve gücün temeli aile hayatındadır. Bu hayatta fenalık, muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüge sebep olur. Aileyi teskil eden kadın ve erkek unsurların dogal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini basaracak güçte olmaları gereklidir.»

30. 08. 1924, Dumlupınar’da Konusma.

« Efendiler, sosyal hayatın kökeni, aile hayatıdır. Aile, açıklamaya gerek yoktur ki, kadın ve erkekten olusur…»

28. 08. 1925, İnebolu’da Bir Konusma.

ALLAH

«… Tanrı birdir, büyüktür…»

01. 11. 1922, T.B.M.M.

«… Biliriz ki, Allah dünya üzerinde yarattıgı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yasasınlar diye yaratmıstır. Ve âzami derecede faydalanabilmek için de, bugün kâinattan esirgedigi zekâyı, aklı insanlara vermistir..»

17. 02. 1923, İzmir İktisat Kongresini Açıs Söylevi.


ANAYASA

«… Anayasa, milletin tamamıyla arzularını ve meclisin mahiyetini ve gerçek seklini gösterir bir kanundur…»

21. 02. 1921, T.B.M.M.

«… Anayasa da, Osmanlı İmparatorlugunun, Osmanlı Devletinin öldügünü idrak ve ifade ve onun yerine yeni Türkiye Devleti’nin geçtigini ilân eyleyen ve bu devletin hayatının da kayıtsız sartsız hakimiyetin milletin elinde kalmasıyla mümkün oldugunu ifade eden bir kanundur…»

17. 02. 1923, İzmir İktisat Kongresi Açıs Söylevi.

«Anayasanın asıl ruhu ise kitaplara geçmesinden evvel milletin dimagında ve vicdanında toplanmıs olmasıyla ve ancak bunun ifadesi olmak üzere kurdugu meclise verdigi gerçek görev ile senelerden beri hükümlerini fiilen uyguluyor olmasıyla ve en nihayet kanun seklinde dünyanın gözleri önüne konmasıyla gerçeklesmistir…»

16. 01. 1923, İstanbul Gazete Temsilcilerine Hitap.

ANNE

« Büyük basarılar, degerli anaların yetistirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. »

1923.

« Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucagı oldugu düsünülürse bu görevin önemi gerektigi gibi anlasılır….»

31. 01. 1923, İzmir’de Halk ile Konusma.

AsAR VERGİSİ

«…Memleketin basında ortaçagın en insafsız belâsı olarak hâlâ musallat duran asarın kaldırılmasını yüce meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye Cumhuriyet idaresinin bir senede ulasmıs olması, cidden memnuniyet vericidir.»

01. 11. 1924, T.B.M.M. 2.Dönem 2.Toplanma Yılını Açarken.

«… Köylümüz ve ziraatimiz üzerindeki asar kâbusunun ortadan kaldırılması ile meydana gelen rahatlık, milletin daha çok üretmek, daha rahat olmak için çalısmak arzularını tesekkür edilecek bir derecede arttırmıstır.»

01. 11. 1925, T.B.M.M. 2. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.

AsILAMA

«Yayılan ve bulasıcı hastalıklara karsı insanları muhafaza hususunda hizmetleri görülen asıları hazırlamakla mesgul Hıfzısıhha müesseselerimiz tam bir basarıyla çalısmasına devam ve mücadeleye faydalı hizmetler ifa etmektedirler. 1921 yılı içerisinde üç milyon kisilik çiçek asısı yapabilen Sivas müessesesi geçen sene içinde bes milyon kisilik çiçek asısı, bes yüz otuz yedi kilogram kolera, dört yüz yedi kilogram tifo asıları üretmis ve bunlar âhâliye yeter derecede uygulanmıstır…»

01.03.1923, T.B.M.M. 4.Toplanma Yılını Açarken.


AYDIN

«… Aydın sınıfı ile halkın anlayıs ve hedefi arasında dogal bir uygunluk olması lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edecegi fikirler, halkın ruh ve vicdanından alınmıs olmalıdır…»

20.03.1923, Konya Gençleriyle Konusma.


«… Aydınlarımız, milletimi en mutlu yapayım der. Baska milletler nasıl olmussa onu da aynen öyle yapalım der. Ama düsünmeliyiz ki, böyle bir teori hiç bir devirde muvaffak olmus degildir. Bir millet için saadet olan bir sey diger millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve sartlar birini mutlu ettigi halde digerlerini bedbaht edebilir. Onun için millete gidecegi yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, kesiflerinden, gelismelerinden istifade edelim, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.»

20.03.1923, Konya Gençleriyle Konusma.«… Aydınlarımız içinde çok iyi düsünenler vardır. Fakat genellikle su hatamız vardır ki, arastırma ve çalısmamıza zemin olarak çok vakit kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün diger milletleri tanır, ama kendimizi bilmeyiz.»

20.03.1923, Konya Gençleriyle Konusma.Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Mesaj gönderen burak_dalkir » 27 Haz 2008, 08:50

BAĞIMSIZLIK

« Tam bagımsızlık, ancak ekonomik bagımsızlıkla mümkündür.»

(1922)

« Biz barıs istiyoruz dedigimiz zaman, tam bagımsızlık istedigimizi herkesin anlaması gerekir.»
(1923)


BAKIR (Üretimi)

«Artvin civarında bakır madenlerinden birinin isletmeye baslamasından memnun olduk. Ergani bakır madeninin isletmeye baslatmasını, memleket için mühim bir fayda olarak görüyoruz…»
01.11.1936, T.B.M.M. 5.Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.BALKAN ANTLAsMASI« Balkan Antlasması, Balkan devletlerinin, birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir.»
01.11.1934, T.B.M.M. 4.Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken.
«… Önemli bir hâdise de Balkan Paktı’dır. Dört devlet; kendi güvenleri için ve Balkanların, karısma ve karıstırma konusu olmaktan çıkması için içten bir kanaatle birbirlerine baglanmıslardır. Balkanlı baglasıklarımızla gittikçe artan bir beraberlik ve dayanısma siyasası güdüyoruz.»

09.05.1935, C.H.P. 4. Büyük Kurultayını Açarken.


BARIs


« Türk Barıs sartları, Misak-ı Millî’nin ilân edildigi gün olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihanca malûmdur. Bu sartlar su suretle özetlenebilir: Türkiye’nin millî hudutları içinde siyasî ve iktisadî tam istiklâlinin tasdiki Fransa ile imzalanan 20 Aralık itilâfı Türkiye’nin, istiklâline hürmet edildikçe barıssever ve uyusmacı oldugunu ispat eder.»

11.01.1922, Entransigeant Muhabirine Demeç.


«… Memleketimizin zulmen ugradıgı tahribatı imar ve senelerden beri türlü türlü engeller altında baskı uygulanan ekonomi hayatımızın mesru gelisimini temin ve fen ve irfan içinde çalıskan bir hayata kavusturmak barıs sartlarımızdır.»

24.10.1922, United Press Muhabiri ile Demeç.
«… Büyük Millet Meclisi samimi olarak barıs istiyor. Cidden barıs istedigimizi herkes anlayabilir. Çünkü memleketimizi imar edebilmek için barısa muhtacız.»

22.12.1922, Morning Post Muhabirine Demeç.


«… Barısı kanla degil, mürekkeple imza etmek istiyorduk.»

23.01.1923, Morning Post Yazarı Grace Ellison’a Demeç.«Evvelâ, barıssever oldugumuz için barısı arzu ediyoruz. İkinci olarak, devamlı muharebeler dolayısıyla memleket barısa tanzim ve imara çok muhtaçtır. Fakat barıs olmayacak olursa yine mücadeleye devam edecek ve mutlaka memleket için lüzumlu olan neticeyi elde edecegiz…»

16.01.1923, Arifiye’de Konusma.


« Gerçekte barıs bizim için ne kadar faydalı ise, muhataplarımız için de o kadar faydalı ve lazımdır. Çünkü bundan sonra memleketimizin imar ve ihyası için çalısmak istiyoruz. Onların da bu lüzumu idrak etmemelerine imkân yoktur…»

22.01.1923, Bursa sark Sinemasında Halka Konusma.


BASIN


«Basın, milletin müsterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç oldugu fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müsterek istikamette yürümesini teminde baslı basına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.»

(1922)

«Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin dogdugu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir kalesi, zihniyet kalesi. Basın mensuplarından bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır....»

05.02.1924, İzmir’de Gazetecilerle.


«... Cumhuriyet devrinin kendi anlayıs ve ahlâkını tasıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetistirir. Bir taraftan geçmis devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları milletin nazarında belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genisleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu milletimizin yeni çalısma ve medeniyet hayatını kolaylastırıp tesvik edecek iste ancak bu anlayıstaki basın olacaktır.»

2. Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken, 1.Kasım.1925.


BAsARI


«Milletimiz, tek bir vücut gibi gösterdigi birlik ve gayret sayesinde basarıya ulasmıstır.»

Büyük Zafer Hakkında, 4 Ekim 1922.


« Bilelim ki, kazandıgımız basarı milletin kuvvetlerini birlestirmesinden ileri gelmistir. Aynı basarıları ileride de kazanmak istiyorsak, aynı temele dayanalım ve aynı yolda yürüyelim.»

(1923)


« Zafer «Zafer benimdir» diyebilenindir; basarı «basarılı olacagım» diye baslayanın ve «basarılı oldum» diyebilenindir.»

11. 01. 1925, Konya’da Bir Konusma.

BAsKAN

« … Baskan olan kimsenin milletin ülküsüne göre hareket etmesi ve milletin ruhiyatına vakıf olduktan sonra, o milletin istegine göre hareket etmesi gerekir…»

30. 11. 1929, Vossiche Zeitung Muhabirine Demeç.

BAsKENT

« … Yeni Türkiye’nin baskenti meselesine gelince bunun cevabı kendiliginden belli olur : Ankara Türkiye Cumhuriyetinin baskentidir. »

27.09.1923, Neue Freie Preese Muhabirine Demeç.

BATILILAsMAK

«… Türklerin asırlardan beri takip ettigi hareket, devamlı bir istikameti korudu. Biz daima dogudan batıya dogru yürüdük. Eger bu son senelerde yolumuzu degistirdikse, itiraf etmelisiniz ki, bu bizim hatamız degildir. Bizi siz mecbur ettiniz. Bu degisiklik gelip geçici ve istemeksizin oldu.

Takdir etmelisiniz ki, doguda ikâmetgâh seçimine mecbur oldugumuz için, ırkımızın besigi ile alâkadar olması nedeniyle mümkün oldugu kadar yakın batıda bir ikametgâh seçtik. Fakat vücutlarımız doguda ise fikirlerimiz batıya dogru yönelik kalmıstır.»

29.10.1923, Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.


«Memleketimizi çagdaslastırmak istiyoruz. Bütün çalısmamız Türkiye’de çagdas, doyayısıyla batılı bir hükümet meydana getirmektir. Medenîyete girmek arzu edip de, batıya yönelmemis millet hangisidir?... »

29.10.1923, Fransız Muhabiri Pernot’ya Demeç.


BAYINDIR

«Her Türk çiftçi ailesinin geçinecegi ve çalısacagı topraga sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın saglam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastatır.»

Besinci Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken, 01. 11. 1936.

BAYRAK

« Bayrak bir milletin bagımsızlık alâmetidir. Düsmanın da olsa hürmet etmek lazımdır.»

(1922)

BEDEN EĞİTİMİ

« Esas olan, bütün her yastaki Türkler için beden egitimi saglamaktır Saglam kafa saglam vücutta bulunur sözünü atalarımız bosuna söylememislerdir. »
(1937)

BOĞAZLAR MESELESİ

« Tarihte birçok defa münakasa ve ihtiras vesilesi olmus olan Bogazlar, artık tamamiyle Türk hâkimiyeti idaresinde, yalnız ticaret ve dostluk iliskilerinin gerçeklesme yolu haline girmistir. Bundan böyle savasan her hangi bir devletin savas gemilerinin Bogazlardan geçmesi yasaktır.»

01.11.1936, T.B.M.M. 5.Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.

BOLsEVIK

«… Biz onlarla bir dostluk anlasması imzaladık Baslıca sartlarden biri su ki, Ruslar memleketimizde propaganda ve kıskırtmalar yapamayacaklar, çünkü Sovyet teskilâtıyla bizim teskilâtımız arasında esaslı farklılıklar vardır.»

Agustos 1921, Associated Press Muhabirine Demeç.

«Türkiye’de Bolseviklik olmayacaktır. Çünkü Türk hükûmetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve mutluluk vermek, askerlerimize oldugu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır…»

21.06.1935, Gladys Baker’e Verilen Demeç.

BULAsICI HASTALILIKLAR

«… Saglık konusundaki çalısmalarımızın mühim bir kısmı bulasıcı hastalıkların önlenmesine ve yayılmasının durdurulmasına sarfedildi. Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek ve lekeli humma bazı bölgelerde sınırlı bir sekilde yayılma egilimi göstermis ise de vaktiyle alınmıs olan ve devam edilen önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmistir…»

01. 03. 1923, T.B.M.M. 4. Toplanma Yılını Açarken.

BURSA

« Efendiler: Bursa ziraat memleketidir, ticaret memleketidir ve sanat memleketidir , sifa memleketidir. Bursa, sahip oldugu dogal güzellikleriyle bolluk ve mutluluk memleketidir…»

11. 09. 1924, Bursalılarla Konusma.

BÜYÜK ZAFER

«30 Agustosta sevk ve idare ettigim muharebe, Türk milletinin yanımda bulundugu halde, idare ettigim ilk ve son muharebedir. Bir insan kendini, milletle beraber hissettigi zaman, ne kadar kuvvetli buluyor bilir misiniz? Bunu tarif zordur. Eger ben, açıklamakta zayıf kalırsam beni hos görünüz.»

30. 08. 1928, Basın Mümessillerine Demeç.
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.

Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Mesaj gönderen burak_dalkir » 27 Haz 2008, 08:50

CAMİ

«… Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıstır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lazım geldigini düsünmek yani mesveret için yapılmıstır…»

07. 02. 1923, Balıkesir’de Halkla Konusma.

CEHALET

«… Milleti kendi benligine sahip yapmayan, milleti asırlarca kendi hakkında gafil bulunduran hep bu cehalettir. Hükümdarların, sunun, bunun, milleti esir gibi, köle gibi kullanmaları, bütün vatanı kendi özel mülkleri gibi düsünmeleri, hep milletin bu bilgisizliginden istifade edilmek sayesinde idi. Gerçek kurtulusu istiyorsak, herseyden evvel, bütün kuvvetimiz, bütün süratimizle bu cehaleti ortadan kaldırmaya mecburuz…»

21. 03. 1923, Konya, Lise Ögr. ve Ögrencileri ile Konusma.


«Biz cahil dedigimiz vakit, mutlaka mektepte okumamıs olanları kastetmiyoruz. Kastettigim ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumus olanlardan en büyük cahiller çıktıgı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkar.»

18. 03. 1923, Tarsus’ta Çiftçilerle Konusması.


CEZAEVLERİ (Hapishaneler)


«… Hapishaneler meselesi pek mühimdir. Durumlarının iyilestirilmesi için kisisel hürriyeti kaldırılan vatan çocukları ceza sürelerinin sonunda, topluma faydalı olacak bir üye olarak yetistirme vasıtalarını temin için İçisleri Bakanlıgı uzun uzadıya arastırma ve istatistikleri yaptı. Mevcut hapishanelerden uygun olanların ilmî usullere uygun bir surette tamirine ve yeniden hapishaneler yapımına girismek için bir insaat programı düzenlendi…»

01. 03. 1923, T.B.M.M. 4.Toplanma Yılını Açarken.


« Cezaevlerinin terbiye, ıslah ve is esaslarına göre düzeltilmesi yolundaki hayırlı faaliyetlerin genisletilmesi cemiyete; dogru yoldan saparak hürriyetini kaybetmis olan binlerce vatandası faydalı birer uzuv olarak kazandırmaktatır.»

01. 11. 1938, T.B.M.M. 5. Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken

Atatürk Adına Basbakan Celâl Bayar Tarafindan Okunan Söylev.

CUMHURİYET


« Yeni Türkiye Anayasasının ilk maddelelerini size tekrar edecegim: Hakimiyet kayıtsız sartsız milletindir . Yürütme kudreti, yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıstır. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet…»

27.09.1923, Neue Freie Preese Muhabirine Verdigi Demeç.


« Cumhuriyet, fikir hürriyeti taraftarıdır. Samimi ve yasal olmak sartı ile her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muhaliflerimizin insaflı olması lazımdır.»

04. 12. 1923, Tercüman-ı Hakikat Basmuharririne Demeç.


« Bütün dünya bilsin ki, benim için yandaslık vardır ; Cumhuriyet yandaslıgı, düsünsel ve toplumsal devrim yandaslıgı. Bu noktada yeni Türkiye toplulugunda, bir bireyi bunun dısında düsünmek istemiyorum. »

(1924)


« Cumhuriyet, ahlâki erdeme dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık korku ve tehdide dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetistirir. Sultanlık korkuya, tehdide dayalı oldugu için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetistirir. Aralarındaki fark bundan ibarettir.»

14. 10. 1925, İzmir Kız Ögretmen Okulunda Bir Konusma.


«… Temeli büyük Tük milletinin ve onun kahraman evlatlardan meydana gelen büyük ordumuzun vicdanında akıl ve suurunda kurulmus olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun izalesi ile helaldar olabilecegi zehabında bulunanlar, çok zayıf dimaglı bedbahtlardır. »

19.06.1926, Anadolu Ajansına Demeç.

« Demokrasi ilkesinin en çagdas ve en akılcı uygulamasını saglayan yönetim sekli Cumhuriyettir.»

(1930)

«Cumhuriyet, yeni ve saglam esaslarıyla, Türk Milletini emin ve saglam istikbâl yoluna koydugu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattıgı güvenlik itibariyla, büsbütün yeni bir hayatın müjdeleyicisi olmustur.»

01. 11. 1936, 5. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.

CUMHURİYET HALK FIRKASI

« Halk Fırkası halkımıza siyasi terbiye vermek için bir mektep olacaktır…»

07. 02. 1923, Balıkesir’de Halkla Konusma.

« Halk Fırkası, memleket ve millet her türlü dayanaktan mahrum bırakılarak felâkete atıldıgı ugursuz hengâmede bütün milleti kadrosu içine alarak kuvvet ve kudret yapan, dıs düsmanlarını kovan, iç düsmanlarını imha eden, halka hürriyet ve hâkimiyet temin eden kutsal bir cemiyettir. Halk Fırkası hiçbir safsataya iltifat etmiyerek Türk Cumhuriyetini kuran inkılâpçı bir ruhun bütün memleketlerde ortaya çıkması ve gerçeklesmesidir. Halk Fırkası Türkiye’yi medeni âleme sokan ve orada yükseltmeyi taahhüt eden azimkâr bir fırkadır…»

16. 09. 1924, Trabzon’da Halk Partililerle Konusma.

« Bügün ülke yönetimi sorumlulugunu tasıyan heyet, bence ülkü ve amaç itibariyle, bütün milleti kapsayan ve unvanı Halk Fırkası olan Cumhuriyet Fırkasıdır. Bu fırkanın esas ilkesi, memleket ve milletin gerçek kurtulus ve mutlulugunu temine çalısmaktır ve amaca ulastıran yol bence budur ve kararlastırılmıstır. O da Cumhuriyeti takviye ve saglamlastırma ile beraber fikrî ve sosyal inkılâpta ve medeniyet ve aydınlanma yolunda milletin azimkârane ve muvaffakiyetle yürümesini temine delâlettir…»

20. 09. 1924, Samsunlularla Konusma.


«… Baskanlıgını tasımakla iftihar ettigim Cumhuriyet Halk Fırkası, diger memleketlerde oldugu gibi alelâde sokak politikası yapan bir fırka degildir. Hürmetle tekrar edecegim ki Halk Fırkası, Müdafaai Hukuk Cemiyeti gibi bütün milleti aydınlatma ve bütün millete kılavuzluk vazifesiyle mükelleftir. Fırkamıza âdi politikacılık atfedenler nankör insanlardır…»

10. 10. 1925, Akhisar’da Bir Konusma.


«… Fırka millete egiticilik yapacak, ilim, iktisat, siyaset ve güzel sanatlar gibi bütün kültür sahalarında vatandasları yetistirmek için önderlik edecektir…»

04. 02. 1931, Aydın Türk Ocagında Bir Konusma.
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.

Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Mesaj gönderen burak_dalkir » 27 Haz 2008, 08:51

ÇALIsMAK


« İlk isimiz milleti çalıskan yapmaktır. »


Ocak 1923, Gazetecilere Yaptıgı Konusma.

« Hiçbir seye ihtiyacımız yok, yalnız bir seye ihtiyacımız vardır ; çalıskan olmak. Sosyal hastalıklarımızı arastırırsak asıl olarak bundan baska, bundan mühim bir hastalık kesfedemeyiz. O halde ilk isimiz bu hastalıgı esaslı surette tedavi etmektir. Milleti çalıskan yapmaktır. Servet ve onun dogal sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalıskan insanların hakkıdır. »

16. 01. 1923 , İstanbul Gazete Temsilcilerine.


« Çalısmak vakti gelmis, artık çalısmak lazım…
Bilhassa gençler çalısmalıdır. »

11. 04. 1923, Vatan Muhabirine Verilen Demeç.

« Çalısmak demek, bosuna yorulmak, terlemek degildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluslardan azamî derecede istifade etmek zorunludur. »

(1923)

« ... Gece gündüz zaten çalısıyorsunuz ; çalısınız, hakikati bütün cihana tanıtalım… »

30. 08. 1925, Daday’da Bir Konusma.

« Kendiniz için degil millet için elbirligiyle çalısınız . Çalısmaların en yüksegi budur.

(1935)

ÇİFTÇİ

« Arkadaslar, dünyada zaferlerin iki vasıtası vardır. Biri kılıç, digeri sapan.... Hakiki zafer kılıçla degil, sapanla yapılandır. Milletleri vatanlarında yerlestirmenin, millete istikrar vermenin aracı sapandır, sapan, kılıç gibi degildir. O kullanıldıkça kuvvetlenir… Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diger elindeki sapanı topraktan ayrılmadı. Eger milletimizin çogunlugu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. »

16. 03. 1923, Adana Çiftçileriyle Konusma.


«... Çiftçi ve çoban bu millet için temel unsurdur. Gerçi, diger unsurlar bu temel unsur için lâzım ve faydalıdır. Fakat hiçbir kuruntuya kapılmadan bilmeliyiz ki o temel unsur olmazsa diger unsurlar da yoktur. »

16. 03. 1923, Adana Çiftçileriyle Konusma.« … Memleketimiz su iki seyin memleketidir : biri çiftçi, digeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetistiren bir milletiz. İyi çiftçi yetistirdik : çünkü topraklarımız çoktur, iyi asker yetistirdik : Çünkü o topraklara kasteden düsmanlar fazladır. O toprakları sürenler, o toprakları koruyanlar hep sizlersiniz… »

18. 03. 1923, Tarsus’ta Çiftçilerle Konusma.« Memleketimizde yapılması lâzım devletin, esas konusu çiftçiliktir. Tüketici yasamak iyi degildir, üretici olalım ! »

24. 08. 1925 ,Kastamonu’da Bir Konusma.

« ... Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen topragın, hiçbir sebep ve suretle, bölünemez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin isletebilecekleri arazi genisligi, arazinin bulundugu memleket bölgelerinin nüfus yogunluguna ve toprak verim derecesine göre sınırlandırmak lâzımdır… »

01. 11. 1937, T.B.M.M. 5.Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken.

ÇOCUK

« Küçük hanımlar, küçük beyler !
Sizler hepiniz gelecegin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlıgısınız. Memleketi asıl aydınlıga gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli oldugunuzu düsünerek ona göre çalısınız. Sizlerden çok seyler bekliyoruz ; kızlar, çocuklar ! »

17. 10. 1922, Bursa, Çocuklara.
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.

Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Mesaj gönderen burak_dalkir » 27 Haz 2008, 08:51

DEMİRYOLLARI

« Türkiye hükûmetinin tesbit ettigi projeler dahilinde belirli zamanlar zarfında vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine baglanacaktır. Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silâhıdır. Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti, kaynagındaki ilk sanatkârlıgının, demirciligin eserini tekrar göstemis olmakla iftihar edecektir. Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır. »

13. 02. 1931, Malatya’da Bir Konusma.

« Demiryolu yapmakta ilk milli tesebbüsün tatbikatına baslandıgını bizzat görmek fırsatı, benim için cidden mesut bir tesadüftür. Memleketimizin asırlardan beri yolsuz bırakıldıgı ve bir demiryoluna olan ihtiyacın siddeti düsünülürse, bu hususta girisimci olanları ne kadar takdir etmek ve onlara ne derece yardımcı olmak lâzım gelecegi pek güzel anlasılır… »

21. 09. 1924, Özel Tesebbüsle Yapılan
Samsun-Çarsamba Demiryolunun Temel Atma Töreni.« Medeniyetin bugünkü araçlarını hattâ bugünkü fikriyatını demiryolu haricinde yaygınlastırabilmek zordur. Demiryolu refah ve uygarlık yoludur… »

01. 11. 1924, T.B.M.M. 2. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.


« Demiryolları bir ülkeyi medenîyet ve refah ısıklarıyla aydınlatan kutsal bir mesaledir. Cumhuriyetin ilk senelerinden beri, dikkatle, ısrarla üzerinde durdugumuz demiryolları insaatı siyaseti, hedeflerine ulasmak için durmadan basarı ile tatbik olunmaktadır. »

01. 11. 1937, T.B.M.M. 5Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken.

DEMOKRASİ

« Artık bugün, demokrasi fikri, daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl, birçok baskıcı hükümetlerin, bu denizde boguldugunu görmüstür . »

(1930)DENİZCİ


« Deniz silâhlarına önem veriyoruz. Denizcilerimizin iyi silahlı ve iyi talimli olarak hazırlanmaları büyük emelimizdir. »

01. 11. 1936, T.B.M.M. 5. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.
DENİZCİLİK« En güzel cografî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetistirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz ; denizciligi, Türkün büyük millî ülküsü olarak düsünmeli ve onu az zamanda basarmalıyız. »

01. 11. 1937,T.B.M.M. 5.Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken.


DEVLETÇİLİK


« … Ekonomik siyasetimizin önemli amaçlarından biri de genel çıkarlarımızı dogrudan dogruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girisimleri malî ve ilmî gücümüzün elverdigi ölçüde devletlestirmektir. Bu cümleden olarak, topraklarımızın altında terk edilmis halde duran maden hazinelerini az zamanda isleterek, milletimizin yararına açık bulundurabilmek de bu yöntem ile gerçeklesir… »

01. 03. 1922, T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.


« … Partimizin takip ettigi program, bir yönden tamamıyla demokratik, halkçı bir program olmakla beraber iktisadî açıdan devletçidir. Bu itibarla partimize dayanmakta olan cumhuriyet hükümetinin bütün açılardan vatandasların hayatıyla, istikbâliyle ve refahıyla ilgilenmesi dogaldır. Halkımız huy olarak devletçidir ki, her türlü ihtiyacı devletten istemeyi kendisinde bir hak görüyor… »

27. 01. 1931, İzmir’de Fırka Kongresinde Konusma.


DEVRİM YASASI

« İnkılâbın kanunu mevcut kanunların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı bogmadıkça, basladıgımız inkılâp ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. »

(1923)

« Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düsmanlarla kanlı bogusmalar… Yıllarca süren savas... Ondan sonra, içeride ve dısarda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları basarmak için arasız devrimler Türk genel devriminin bir kısa deyimi. »

(1935)

DIs BORÇLAR

« … Hükümetimizin her medenî devlet gibi dıs borçlanmalar yapması geregi vardır. su kadar ki, ödünç alınan yabancı paralarını simdiye kadar Babıâli’nin yaptıgı gibi ödemeye mecbur degilmisiz gibi, maksatsız israf ve kullanma ile borçlarımızın yükünü artırarak mali bagımsızlıgımızı tehlikeye atmaya kesinlikle karsıyız. Biz memlekette, ilerlemeyi, üretimi, ve halkın refahını temin edecek, zenginlik kaynaklarımızı gelistirecek faydalı borçlanmalara taraftarız. »

01. 03. 1922, T.B.M.M. 3.Toplanma Yılını Açarken.

DIs POLITIKA

« … Dıs politika, iç teskilât ve iç politikaya, dayandırılmak mecburiyetindedir, yani iç teskilâtın tahammül edemeyecegi genislikte olmamalıdır. Yoksa hayâlî dıs politikalar pesinde dolasanlar, dayanak noktalarını kaybederler… »

17. 02. 1923, İzmir İktisat Kongresini Açıs Söylevi.

« … Dıs politika bir toplumun iç yapısı ile sıkı sıkıya ilgilidir. Çünkü iç yapısına dayanmayan dıs siyasetler daima mahkûm kalırlar… »

23. 03. 1923, Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyeleriyle Konusma

« Dısislerinde dürüst ve açık olan politikamız barıs fikrine dayanır .Milletlerarası herhangi bir meselemizi barıs yoluyla halletmeyi aramak bizim menfaat ve anlayısımıza uyan bir yoldur. »

(1929)
DİKTATÖRLÜK

« Ben diktatör degilim. Benim kuvvetim oldugunu söylüyorlar ; evet bu dogrudur. Benim arzu edip de yapamayacagım hiçbir sey yoktur. Çünkü, ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, digerlerini iradesine boyun egdirendir. Ben, kalpleri kırarak degil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim. »

21. 06. 1935, Gladys Baker’e Verilen Demeç.

DİN

« ... Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemistir. Allah’ın emrettigi sey, Müslüman erkegin ve Müslüman kadının beraber olarak bilim ve bilgi kazanmasıdır… »

31. 01. 1923, İzmir’de Halk ile Konusma.« … Bizim dinimiz en makul ve tabiî bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmustur. Bir dinin tabiî olabilmesi için akla, fenne, ilme ve mantıga uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. »

31. 1. 1923 İzmir’de Halk ile Konusama.
« … İnsanlara feyz ruhu vermis olan dinimiz son dindir. Eksiksiz dindir. Çünkü dinimiz akla mantıga, hakikate tamamen uyuyor ve uygun düsüyor.… »

07. 02. 1923, Balıkesir’de Halka Konusma.


« Bizim dinimiz, milletimize degersiz, miskin ve asagı olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin deger ve serefini korumalarını emrediyor. »

5. subat 1923 Akhisar’da Konusma.


« Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeligi ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, bunada öyle inanıyorum… »

29. 10. 1923, Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.« Dini fikir ve inançlara hürmetkâr olmak, öteden beri tabiî ve genel bir anlayıstır. Bunun aksini düsünmek için sebep yoktur. »

11. 12. 1924, Times Muhabirine Cevap.


« Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düsünüse ve düsünceye muhalif degiliz. Biz sadece din islerini, millet ve devlet isleriyle karıstırmamaya çalısıyor, kaste ve fiile dayanan bagnaz hareketlerden sakınıyoruz. »

(1925)DİNSİZLİK


« … Bence, dinsizim diyen mutlaka dindardır. İnsanın dinsiz olmasının imkânı yoktur… »
Dinsiz kimse olmaz. Bu genelleme içinde su din veya bu din demek degildir. Tabiatıyla biz, içine girdigimiz dinin en çok isabetli ve çok olgun oldugunu biliyoruz ve imanımız da vardır… »


02. 02. 1923, İzmir, Türkiye’nin Gelecegi Üzerine Konusma.

DONANMA


« Hudutlarının mühim ve büyük kısımları deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olması gerekir. O zaman Türk Cumhuriyeti daha gönlü rahat ve emin olacaktır. »

(1924)
DÜsMAN

« … Memleketimizde meydana gelen yeni durumun sonuçlarından yabancıları ürküterek Avrupa’da aleyhimize bir fikir akımı ortaya çıkarmak isteyenler bizim düsmanlarımızdır… »

02. 11. 1922, Le Petit Parisien Muhabirine Bursa’da Verilen Demeç .

« Düsmana merhamet acz ve zaaftır… »

16. 03. 1923, Adana Çiftçileriyle Konusma.

« Biz kimsenin düsmanı degiliz. Yalnız insanlıgın düsmanı olanların düsmanıyız. »

(1936)
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.

Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Mesaj gönderen burak_dalkir » 27 Haz 2008, 08:52

(HAKİKAT) GERÇEK

« Meseleleri hâdiselere göre degil, aslında oldugu gibi ele almak lâzımdır. »

(1924)

« Hakikati konusmaktan korkmayınız »

(1926)


« Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düsünürken acı olsa da, hakikati görmekten bir an geri kalmamak lâzımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. »

(1927)

« … Çok söz, uzun söz bir sey için söylenir: Hakikati anlamayanları hakikate getirmek için… »

9/10. 08. 1928, İstanbul Sarayburnu Parkı, TürkYazı İnkılâbı Hakkında Konusma.


HAKİMİYET


« … Korku üzerine hâkimiyet kurulamaz. Toplara dayanan hâkimiyet sürekli olmaz. Böyle bir hâkimiyet ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal ortamında geçici bir zaman için lazım olur… »

30. 11. 1929, Vossische Zeitung Muhabirine Demeç.HALİFE

«İstanbul’da saltanat ve zevklerinin, çıkarlarının devam ettirilmesini düsmanların anavatanımızı istila etmek emellerine uydurmakta, onlarla isbirligi yapmakta, düsman devletlerin her istegine boyun egmekte asla tereddüt göstermeyen, vicdanları sızlamayan, milletimizin hür ve müstakil yasama azmini kırma için hainane tesebbüslerden çekinmeyen sultan ve halifelerin artık bu vatanda asla yeri yoktur ve olamaz. »

26. 08. 1925, İnebolu’da Bir Konusma.

HALK

HALKÇILIK


« Bizim görüsümüz-ki halkçılıktır – kuvvetin, kudretin, egemenligin, yönetimin dogrudan dogruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. »

17. 07. 1920, T.B.M.M.

« … Zannederim bugün ki varlıgımızın asıl niteligi, milletin genel egilimlerini ispat etmistir, o da halkçılıktır ve halk hükûmetidir. Hükümetlerin halkın eline geçmesidir… »

17 .07. 1920, T.B.M.M.


« … Halkçılık, toplumsal düzenin çalısmasına, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal sistemdir. Efendiler biz bu hakkımızı korumak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek için genel kurulumuzca, milli kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karsı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karsı milletçe savasmayı gerekli gören bir yolu takip eden insanlarız. »

(1921)


« İç siyasetimiz de ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi gelecegine sahip olması esası anayasamız ile tesbit edilmistir. »

(1921)


« Halkçılık teskilâtı en ufak daireye kadar yaygınlastırıldıgı takdirde sonucun daha büyük ve verimli olacagına süphe yoktur. Memleket ve milletin içinde bulundugu zorlukları ve harp halini de düsünürsek meclisin çalısmalarının sonucu ve oradaki basarısını takdir etmemek mümkün degildir. »

10. 01. 1922, Vakit Basyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat.

HALK DEVLETİ
« … Türkiye devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Mazideki kuruluslar ise bir sahıs devleti idi, sahısların devleti idi. »

13. 08. 1923, T.B.M.M., 2. Toplanma Yılını Açarken.


HALK HÜKÜMETİ


« … Bizim hükûmetimiz demokratik bir hükûmet degildir, sosyalist bir hükûmet degildir ve hakikaten kitaplarda mevcut olan hükûmetlerin, bilimsel yapıları itibarıyla hiçbirine benzemeyen bir hükûmettir. Fakat millî hakimiyeti, millî iradeyi tecellî ettiren tek hükûmettir, bu mahiyette bir hükûmettir! Sosyoloji noktasından bizim hükûmetimizi, ifade etmek lâzım gelirse, halk hükûmeti deriz. »

01. 12. 1921, T.B.M.M.


« surası unutulmamalı ki, bu idare tarzı, bir bolsevik sistemi degildir. Çünkü, biz ne Bolsevikiz, ne de Komünist ; ne biri, ne digeri olamayız. Çünkü, biz milliyetçi ve dinimize hürmetkârız. özetle, bizim hükümet seklimiz, tam bir demokrat hükûmettir. Ve dilimizde bu hükümet, « halk hükûmeti » diye anılır. »

02. 11. 1922, Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.


HALK İDARESİ

« … Milletimizin bugünki idaresi, hakiki mahiyeti ile bir halk idaresidir. Ve bu idare tarzı, esası mesveret (danısma) olan sûra idaresinden baska bir sey degildir… »

03. 01. 1922, General Frunse’nin Ziyafetinde.


« … Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi dogrudan dogruya halkın eline verebilecek bir idare seklini tesis etmek hem milli hakimiyetin hakiki olarak temsili ve hem de bu sayede halkın benligini anlaması itibarıyla gerekli idi. İste bu düsüncelerin, bu arastırmaların ilhamı olarak proje yapılmıstı… »

10. 01. 1922, Vakit Basyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat.

HALK TEsKİLATI

« … Teskilat bastan sona kadar halk teskilatı olacaktır. Genel idareyi halkın eline verecegiz. Bu toplumda hak sahibi olmak, herkesin gayretli olması esasına dayanacaktır. Millet hak sahibi olmak için çalısacaktır. »

10. 01. 1922, Vakit Basyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat.

HARB

« Her zamandan daha ziyade inanıyorum ki, harp pahalı bir istir. Harbin sürükledigi facialar ve dehsetten üzgünüm. Fakat harp etmeden elimizdeki silahları bıraktıgımız zaman tamamen harap olacagımızı da biliyorum. »

Agustos 1921, Associated Muhabirine Demeç.

« Derhal su veya bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı degilim. Harp zorunlu ve hayati olmalı. Hakiki kanaatim sudur: milleti harbe götürünce vicdanımda azap duyamamalıyım. Öldürecegiz diyenlere karsı ölmeyecegiz diye harbe girebiliriz. Ama millet hayatı tehlikeye düsmeyince, harp bir cinayettir. »

16. 03. 1923, Adana Çiftçileriyle Konusma.

« … Bir harp oyunu yapmak suretiyle, vatanın ve milletin yüksek menfaatlerinin müdafaasını beraber göz önünde bulunduracagız. Bu çalısmamızda son senelerin basarılarla dolu muharebelerinin, meydan muharebelerinin, cumhuriyet ordusuna ve onun kıymetli komuta heyetine kazandırdıgı tecrübelerin sonucunu inceleyecegiz. Dünyanın fen ve sanatta en son gelismelerini göz önünde bulunduracagız… »

15. 02. 1924, İzmir, Ordu İleri Gelenleri İle Konusma.

« … Harp, muharebe, nihayet meydan muharebesi yalnız karsı karsıya gelen iki ordunun çarpısması degildir. Milletlerin çarpısmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün mevcudiyetleriyle, ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, harslarıyla, hulâsa bütün maddi ve mânevi kudret ve faziletleri ve her türlü vasıtalarıyla çarpıstıgı bir imtihan sahasıdır. Bu sahada, çarpısan milletlerin hakiki kuvvet ve kıymetleri ölçülür… »

30. 08. 1924, Dumlupınar’da Konusma.


« Eger harp bir bomba patlaması gibi birdenbire çıkarsa milletler, harbe engel olmak için, silâhlı mukavemetlerini ve mâlî kuvvetlerini saldırgana karsı birlestirmekte tereddüt etmemelidirler. En hızlı ve en etkili tedbir, muhtemel bir saldırgana, saldırının yanına kâr kalmayacagını açıkça anlatacak uluslararası teskilatın kurulmasıdır. »

21. 06. 1935, Gladys Baker’a Demeç

HARP SANAYİİ

« Bilhassa harp sanayii ve fabrikalarının çalısmasını özel bir takdir ile anmayı bir borç bilirim. Bu son sene içinde bu fabrikaların eksikleri kademe kademe tamamlanmıstır. Bugün her türlü ihtiyacın üretimi mümkün hale gelmistir. Yeni kurulan mermi ve fisek fabrikalarında bol miktarda topçu ve piyade caphanesinin ve bombasının hazırlanması ve üretiminde basarı saglanmıstır. »

01. 03. 1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yılını Açarken.

« Azim ve imanımız önünde yıkılarak silâh, mühimmat ve araçlarını savas meydanında terke mecbur olan Yunan ordusunun bıraktıklarından istifade olunarak degisik merkezlerde yeni ve yedek silâh ve cephane depolarımız ve fabrikalarımız kurulmustur. Bu genislikte kurulan ve gün geçtikçe daha çok genisleyen ve mükemmellesen askerî kurumlara lâzım olan fenni beyinler yetistirilmesi için de hazırlıklarda bulunulmaktadır. »

01. 03. 1923, T.B.M.M., 4. Toplanma Yılını Açarken.

« … Harp sanayii tesisatımızı, daha ziyade gelismesi ve genislemesi için alınan tebirlere devam edilmeli ve endüstrilesme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır. »

01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dönem, 3.Toplanma Yılını Açarken.

« Bundan sonrası için, bütün uçaklarımızın ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayimizin de, bu esasa göre gelistirilmesi gerekir. Hava kuvvetlerinin kazandıgı önemi göz önünde tutarak, bu çalısmayı plânlastırmak ve bu konuyu lâyık oldugu önemle milletin nazarında canlı tutmak lâzımdır. »

01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dönem, 3.Toplanma Yılını Açarken

HARF İNKILABI

« … Çok isler yapılmıstır, ama bugün yapmaya mecbur oldugumuz son degil, ancak çok lüzumlu bir is daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk ögrenmelidir. Vatandasa kadına, erkege, hamala, sandalcıya ögretiniz. Bunu vatanseverlik ve milliyetseverlik vazifesi biliniz… »

9/10. 08. 1928, Yeni Yazı İnkılabı Hakkında.

« … Bizim uyumlu, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir; Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlasılmayan ve anlayamadıgımız isaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz… »

9/10. 08. 1928, İstanbul Sarayburnu Parkı, Türk Yazı İnkılâbı Hakkında Konusma.

« Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle, gözler kamastırıcı Türk manevî ilerlemesinin ulasabilecegi güç ve saygının uluslararası düzeyini gözlerimi kapayarak simdiden o kadar parlak görüyorum ki, bu manzara beni kendimden geçiriyor. »

23. 08. 1928,Anadolu Ajansı Muhabirine Demeç.

«.Büyük milletimizin bir kat daha gelismesini ve yükselmesini temin edecek olan yazı inkılâbı... »

16. 09. 1928,İstanbul , Belediye Baskanına Demeç.


« … Meclisinizin en büyük eseri olan Türk harfleri, memleketin genel hayatına tamamen uygulanmıstır. İlk zorluklar, milletin fikir kuvveti ve medeniyete olan sevgisi sayesinde kolaylıkla yenilmistir… »

01. 11. 1929, T.B.M.M., 3. Dönem, 3. Toplanma Yılını Açarken.

HARİTA DAİRESİ

« … Milli Savunma Bakanlıgı’nda faaliyete baslayan harita dairesi ordunum bütün harita ihtiyacını karsılamaya muvaffak olmustur. Bundan sonraki çalısma ile memleketin daha mükemmel haritalarını hazırlayacaktır… »

01. 03. 1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yılını Açarken.


HATİP

«… hutbeyi îrat eden hatiptir. Yani söz söyleyen demektir… »

07. 02. 1923, Balıkesir’de Halkla Konusma.

HAVACI

« Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya yetenekli kahramanlardır. Büyük millet, bu soylu evlâtlarıyla kendini mutlu sayabilir. »

01. 11. 1935, T.B.M.M., 5. Dönem, 1. Toplanma Yılını AçarkenHAVACILIK

« Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan unulmustur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar degil midir? Bu unsurlardan birinin eksikligi, yalnız eksikligi degil, sadece bozuklugu, hayatı imkansız kılar. Hayatı, hele ulusal hayatı seven, onu korumak isteyen; yurdunun topraklarına, denizlerine oldugu gibi, havasına da ilgisini, hergün biraz daha çogaltılmalıdır. »

03. 05. 1935, Havacılık Hakkında Konusma.

« … Türk çocugu; Her iste oldugu gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, seni bekleyen yerini, az zamanda, dolduracaksın. Bundan, gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır. »


03. 05. 1935, Havacılık Hakkında Konusma.


HAYAT


« … Hayat mücadeleden ibaretlir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki sey vardır. Galip olmak, maglup olmak. »

18. 03. 1923, Tarsus’da Gençlerle Konusma.Havacılıkla ilgili konusmasının aynısı
« Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan unulmustur . Hayatın da, esas unsurları, bunlar degil midir ? »


03. 05. 1935, Havacılık Hakkında Konusma.

« … Hayatta tam zevk ve saadet, ancak gelecek nesillerin serefi, varlıgı, saadeti için çalısmakta bulunabilir… »
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.

Cevapla