Windows XP Sorunları Ve Çözümleri

Windows XP hakkındaki bilgi, belge ve ipucu paylaşım alanıdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte1
Petabyte1
Mesajlar: 5938
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Düzce/Akçakoca

Windows XP Sorunları Ve Çözümleri

Mesaj gönderen trwe » 12 Eki 2013, 21:59

Değerli Forumdaş Ve Gezgin Misafirler

Bu yazıda/makalede XP kullanırken çoğu kullanıcının karşılaştığı hataların çözümlerini sizlere anlatılacaktır.
-----------------------------------------------------
Windows XP Sorunları Ve Çözümleri
-----------------------------------------------------

Sorun

NTLDR is compressed!

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazınız.

Kod:

CD \ATTRIB -C NTLDR


Sorun

Hal.dll Bulunamıyor

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatınız ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazınız.

Kod:

Attrib -H -R -S C:\Boot.ini
DEL C:\Boot.ini
BootCfg /Rebuild
Fixboot

Sorun

Karşılam ekranındaki Gina.dll hatası.

Çözüm

Kod'u not defterine yapıştırınız ve uzantısını .vbs yaparak kaydediniz.Ardından oluşan dosya üzerinde sağ tıklayarak çalıştırınız.

Kod:

On Error Resume Next

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL"

Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
Message = Message & "restart for the change to take effect."

X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
Set WshShell = Nothing


Sorun

Bilgisayarım'ın özelliklerini göstermiyorsa veya "Sistem Geri Yükleme" doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya rundll32.exe ile ilgili bir hatayla karşılaştığınızda,hatayı siz de giderebilirsiniz..

Çözüm

Bu hataların sorumlusu,yüksek ihtimalle zarar görmüş Winsta.dll dosyasıdır.Windows/System32 klasöründe bulunan bu dosya çok kolay bir şekilde zarar görebilir..

Sorunu gidermek için bilgisayarı yeniden başlatınız ve başlatırken "F8" tuşuna basarak Windows Güvenli mod'da açılmasını sağlayınız.C:windows/inf klasörüne geçin ve SR.inf dosyasına sağ tıklayarak "Yükle" 'yi seçiniz.Bilgisayarı yenidn başlattığınızda sorun giderilmişse,en son yüklemiş oldğunuz Service Pack'i yeniden yükleyiniz..


Sorun

Açılışta bulunamayan boot.ini dosyası.

Çözüm

Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutu verin.
Kod:

Bootcfg /rebuild


Sorun

XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir.Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin.


Kod:
'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs don't show.

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
Message = Message & "Continue?"

X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

If X = 6 Then

On Error Resume Next

WshShell.RegDelete

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\"
WshShell.RegDelete

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\"
WshShell.RegDelete

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\"

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer

Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize"

P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"

WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy

Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

"

WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"

p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell"

WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer

Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\"
WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"

On Error Goto 0

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
Process.terminate(0)
Next

MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096,

"Done"

Else

MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot

and Doug Knox", 40

Sorun

WMP İç Uygulama Hatası

Çözüm

Başlat=>Çalıştır => regsvr32 jscript.dll =>ENTER'a basın

Başlat=>Çalıştır => regsvr32 Vbscript.dll => ENTER'a basın.


Sorun

Kayıt Defteri Yönetici Tarafından Devredışı Bırakıldı

Çözüm

PHP- Kodu:
'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Doug Knox - rev 12/06/99
'This code may be freely distributed/modified

Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number

if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If

'If the key is present, or was created, it is toggled

'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below

If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If

Sorun

Bozulan sistem geri yükleme hizmetini yeniden kurulması

Çözüm

Başlat-Çalıştır ==> %Windir%\INF yazınız.

Açılan klasörde ihtiyacımız olan dosyayı bulabilmemiz için "Gizli Dosya ve Klasör Göster" seçeneğini aktif hale getirmeliyiz.

Bunun için şu yolu izleyelim;

Araçlar---Klasör Seçenekleri---Görünüm---Gizli Dosya ve Klasörleri Göster
seçeneğini işaretleyin ve TAMAM'a basarak yapılan değişikliği onaylayın.

sr.inf dosyasını bulun ve sağ tıklayarak YÜKLE 'yi seçin.Sizden Service Pack 2 cd'sini isteyecektir.O yüzden bu işlemlerden önce mutlaka Windows XP SP1/SP2/SP3 cd'si optik sürücünüz içerisinde olmalıdır.

NOT

Eğer daha önce Windows klasörü içerisinde ServicePackFiles\i386 klasörü varsa cd'ye gerek yok demektir.

Sizden İstenilecek Olan Dosyalar

FILELIST.XML
RSTRUI.EXE
SR.SYS
SRCLIENT.DLL
SRDIAG.EXE
SRFRAME.MMF
SRRSTR.DLL
SRSVC.DLL
SRVSVC.DLL


Sorun

Görev Yöneticiniz Yönetici Tarafından Kapatılmıştır.

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısnı .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.

Kod:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGroup Policy ObjectsLocalUserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
"**del.DisableTaskMgr"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciessystem]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]
"DisableCAD"=dword:00000000

Sorun

Windows XP'de tüm uyarı seslerinin kaybolup gitmesi (yalan olması ).

Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.

PHP- Kodu:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default]
@="Windows"
"DispFileName"="@mmsys.cpl,-5856"

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,

00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Default.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69,00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,

00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGPFault.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCCSelect]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

& nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,

76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriticalBatteryAlarm.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

& nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,

76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

& nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceConnect.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

& nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

& nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceDisconnect.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

& nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00,65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDeviceFail.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61,00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBatteryAlarm.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,

00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailBeep.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,

00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaximize.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuCommand.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuPopup.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinimize.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrintComplete.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreDown.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultRestoreUp.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultShowBand]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,

00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemAsterisk.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72,00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,

00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,

00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExclamation.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78,00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,

00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,

00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemExit.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,

00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,

00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemHand.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,

00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,

00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemNotification.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61,00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,

00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion.Current]
@=""

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemQuestion.Default]
@=hex(2):00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,

00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSystemStart.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74,00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,

00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,

00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogoff.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,

00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon]

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon.Current]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,

00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindowsLogon.Default]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
& nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

& nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,

00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

Sorun

Sistem Geri Yükleme hizmetini çalıştırdığınızda, yalnızca boş bir takvim ile karşılaşıyorsanız eğer çözüm olarak aşağıdakini deneyebilirsiniz.


Çözüm

Kodları not defterine yapıştırın.Farklı Kaydet'i seçerek,dosya uzantısına .reg yazın.Kaydedilen dosyaya çift tıklayın ve kaydı onaylayın.

PHP- Kodu:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT.htc]
"Content Type"="text/x-component"
@="htcfile"

[HKEY_CLASSES_ROOTMIMEDatabaseContent Typetext/x-component]
"CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
"Extension"=".htc"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
@="Microsoft Html Component"
[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}InProcServer32]
@="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
"ThreadingModel"="Apartment""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
"Content Type"="text/x-component"
@="htcfile"

Sorun

İmzasız Sürücü uyarılarında kafanız karışmasın.Sürücü imzasız olsa bile sizi uyarmadan direk kurulsun.


Çözüm

Başlar>Çalıştır = regedit yazın ve aşağıdaki yolu takip edin.

HKEY_CURRENT_USER---Software---Policies---Microsoft---Windows NT---Driver Signing ve sağ panel'de BehaviorOnFailedVerify isminde bir DWORD değeri oluşturun.Değerini "0" olarak ayarlayın.


Sorun

Ağ Erişiminde Oluşan "Hata 1606"

Çözüm

Uzantısı .vbs yaparak kaydedin ve çalıştırın.

PHP- Kodu:
Option Explicit

Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title
Dim FSO, WinFolder

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WinFolder = fso.GetSpecialFolder(0)
Set FSO = Nothing

WinFolder = Left(WinFolder,3)


Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\"
p = p & "Common Administrative Tools"
itemtype = "REG_SZ"
n = WinFolder & "Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsAdministrative Tools"

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Title = "Common Administrative Tools are now reset." & vbCR
Title = Title & "You may need to Log off/Log on or" & vbCR
Title = Title & "reboot for the change to take effect."
MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished")

Sorun

Yardım ve Destek servisim çalışmıyor.Ne olur yardım edin !

Çözüm

PHP- Kodu:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp PathsHELPCTR.EXE]
@="C:\\WINNT\\PCHealth\\HelpCtr\\Binaries\\HelpCtr.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD02-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
@="Help and Support Services: Upload Manager"
"AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD03-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
@="Help and Support Services: Connection State"
"AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvc]
"Type"=dword:00000020
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Help and Support"
"DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
"DependOnGroup"=hex(7):00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Description"="Enables Help and Support Center to run on this computer. If this service is stopped, Help and Support Center will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start."
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,
00,01,00,00,00,64,00,00,00,01,00,00,00,64,00,00,00,00,00,00,00,64,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcParameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,49,00,52,00,25,00,5c,00,50,
00,43,00,48,00,65,00,61,00,6c,00,74,00,68,00,5c,00,48,00,65,00,6c,00,70,00,
43,00,74,00,72,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,61,00,72,00,69,00,65,00,73,00,5c,
00,70,00,63,00,68,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcSecurity]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceshelpsvcEnum]
"0"="Root\\LEGACY_HELPSVC\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001


[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@="Help and Support"
"LocalizedString"="@explorer.exe,-7021"
"InfoTip"="@explorer.exe,-7001"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,32,00,34,
00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,
64,00,6f,00,63,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}Instance]
"CLSID"="{3f454f0e-42ae-4d7c-8ea3-328250d6e272}"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InstanceInitPropertyBag]
"CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
"command"="@shell32.dll,-12709"
"method"="Help"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexMayChangeDefaultMenu]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}ShellFolder]
"Attributes"=dword:00000000

Sorun

Windows Update [Hata Kodu: 0x8DDD0009].Çözümü nedir ?.Bulana +rep

Çözüm

Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) İndirin

Internet Explorer'ı kapatın ve Tanımlama Bilgilerini temizleyin.

Başlat-Çalıştır 'a girin ve aşağıdaki komutu vererek update servisini kapatın.

net stop wuauserv

Başlat-Çalıştır'a girin ve birer birer dosyaları tazeleyin.

regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wuaueng1.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 MSXML3.dll
regsvr32 qmgr.dll
regsvr32 qmgrprxy.dll
regsvr32 jscript.dll

Başlat-Çalıştır'a girin ve update servisini çalıştırın.

net start wuauserv


Sorun

XP'deki ikonlarım nedense normalden daha büyük gözüküyorlar.


Çözüm

Kod:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics]
"Shell Icon BPP"="16"
"Shell Icon Size"="32"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000


Sorun

Sağ tıkladığımda sistem çöküyor.RightClick Spy .


Çözüm

Kod:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ShortcutShredXP]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoViewContextMenu"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSetTaskbar"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000


Sorun

Arkadaşlar ben Office kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
Arkadaşlar ben XP kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
Arkadaşlar sevgilim beni terketti

ÇözümBuraya Tıklayın


Sorun

Aman Allahım! ,admin şifremi unuttum

ÇözümDosya'yı CD'ye yazdırın ve sistemi bu cd ile başlatın.

Tıklarsanız İner


Sorun

WMP11,Windows Defender,IE7 gibi lisans doğrulaması isteyen programları "KORSAN" XP'ye kuramıyorum.Lütfen allah rızası için yardım edin

Çözüm

Buraya Tıklayın


Sorun

Microsoft Update'e bağlandıktan bir süre sonra ya da Microsoft Update arkaplan'da çalışmaya başladığında svchost.exe servisinin CPU kullanımı %100 'de sabitlenip ,bellek kullanımı ise 100 MB'a kadar ulaşıyor.Ne yapmalıyım ?

Çözüm

Bu sorun yalnızca Microsoft Update 'i kullananlar için geçerli.Yalnızca Windows Update 'i kullananlar için bir sorun yok.

Bill Amca'nın Yaması*Döküman'ı Hazırlayan*

ICEEXOL

(ForumAlev & WarezDestek)
↑ Grab this Headline Animator


ICEEXOL is offline ICEEXOL isimli üyenin yazdığı bu Mesajı değerlendirin. Mesajı Moderatöre bildir Alıntı ile Cevapla
Sponsored Links
Yudumla
ICEEXOL
Kullanıcının Profilini Göster
ICEEXOL´nin Web Sitesini ziyaret edin
ICEEXOL tarafından gönderilmiş daha fazla mesaj bul
ICEEXOL kullanıcısını arkadaş listeme ekle
Alt 26-05-2007 #2
Nick & Avatar
ICEEXOL
Özel Üye

ICEEXOL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Bilgiler
Üyelik tarihi: Aug 2005
Mesajlar: 2,110
Üye No: 7
İtibar
Tecrübe Puanı: 23
Rep Puanı : 1143
Rep Derecesi
ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13ICEEXOL reputation13

Standart --->: Standart Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Sorun

XP kurulumu sırasında "STOP 0x0000008e" ya da STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA hatası alıyorum.Ne yapmam gerekiyor ?

Çözüm

Sorun büyük bir ihtimal, yanlış konfigüre edilmiş ram modüllerinden kaynaklanıyor.Eğer 2 adet ram varsa,bir tanesini çıkartın ve kuruluma tekrar geçin.


Sorun

Windows SP2 kurulumdan sonra sistem sürekli yeniden başlıyor ve aşağıdaki hatayı veriyor;

0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Çözüm

Bilgisayar yeniden başladığında güvenli mod'a geçin.Başlat=> Çalıştır => cmd yazın ve aşağıdaki komutu verin;

bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1


Sorun

Belirli aralıklarla WinSP2'de DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatasını alıyorum.Ne yapmalıyım ?

Çözüm

Buraya Tıkla


Sorun

Internet Explorer kullanıyorum.Fakat isteğim dışında anlamsız pencereler açılıyor.Ayrıca başlangıç sayfam salt mod'a geçmiş durumda,ne önerebilirsiniz ?


Çözüm

Bu bir CWS (CoolWebSearch) zararlısı olabilir.Aşağıdaki kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Oluşan dosya üzerinde çift tıklayın ve girişi onaylayın.

PHP- Kodu:
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
"GeneralTab"=dword:00000000
"ProgramsTab"=dword:00000000
"SecurityTab"=dword:00000000
"ContentTab"=dword:00000000
"PrivacyTab"=dword:00000000
"AdvancedTab"=dword:00000000
"ConnectionsTab"=dword:00000000
"HomePage"=dword:00000000
"Accessibility"=dword:00000000
"CertifPers"=dword:00000000
"CertifSite"=dword:00000000
"SecChangeSettings"=dword:00000000
"SecAddSites"=dword:00000000
"FormSuggest"=dword:00000000
"FormSuggest Passwords"=dword:00000000
"Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
"Settings"=dword:00000000
"ResetWebSettings"=dword:00000000
"Connection Wizard"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
"GeneralTab"=dword:00000000
"ProgramsTab"=dword:00000000
"SecurityTab"=dword:00000000
"ContentTab"=dword:00000000
"PrivacyTab"=dword:00000000
"AdvancedTab"=dword:00000000
"ConnectionsTab"=dword:00000000
"HomePage"=dword:00000000
"Accessibility"=dword:00000000
"CertifPers"=dword:00000000
"CertifSite"=dword:00000000
"SecChangeSettings"=dword:00000000
"SecAddSites"=dword:00000000
"FormSuggest"=dword:00000000
"FormSuggest Passwords"=dword:00000000
"Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
"Settings"=dword:00000000
"ResetWebSettings"=dword:00000000
"Connection Wizard"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoFolderOptions"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions]
"NoBrowserOptions"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000

Sorun

Arkadaşlar Norton Antivirus programını kurdum ve daha sonra kaldırdım.Fakat antivirüs'ten başka diğer tüm servisleri sistemimde çalışır vaziyette kaldılar.Bu programdan nasıl kurtulabilirim.

Çözüm

Buraya Tıkla


Sorun

Masaüstü ikonlarım tanınmaz bir hale geldi.İşte aşağıdaki gibiÇözüm

Buraya TıklaSorun

WinXP SP2'de Güvenlik Merkezini başlatamıyorum.Hata 1083 ve benzeri uyarılar veriyor.Çözüm istiyorum!!!

Çözüm

Buraya Tıkla


Sorun

Ya arkadaşlar,XP'deki disk birleştirici programında "BİRLEŞTİR" 'e bastığımda program bana kendisini tekrar yüklememi söylüyor.Belli ki birşeyler olmuş.Nasıl yükleyebilirim ?

Çözüm

Gizli Dosyaları Görünür hale getirelim ve başlat-çalıştır'a aşağıdaki yapıştıralım.

%Windir%\Inf

Ardından dfrg.inf dosyasına sağ tıklayalım ve "YÜKLE" 'ye tıklayalım.


Sorun

Çalıştır'a defrag.exe yazıyorum.Fakat XP,disk birleştirme uygulamasını bulamadığını ya da benzeri bir uyarı veriyor ?

Çözüm

Çalıştır'a aşağıdaki kodları yazarak.2 dosyayıda tazeleyelim.

regsvr32 dfrgsnap.dll
regsvr32 dfrgui.dll

Herkese İyi Günler
TRWE_2012
Düzce_Akçakoca
:oops: :oops: :) :)
TRWE_2016
FEDAKARLIK OLMADAN ZAFER OLMAZ....!
-----------------------------
LINUXMASTER 2018
ZAFER'E GİDEN YOL,FEDAKARLIKTAN GEÇER...!
-----------------------------Kullanıcı avatarı
ney_bey
Gigabyte3
Gigabyte3
Mesajlar: 2767
Kayıt: 16 Kas 2007, 02:06
cinsiyet: Erkek
Konum: istanbul

Re: Windows XP Sorunları Ve Çözümleri

Mesaj gönderen ney_bey » 14 Eki 2013, 02:34

gayet güzel olmuş teşekkürler
ya sev ya terket

Cevapla