Windows 7 Ortaya Karışık Kod Salatası......!

Windows 7 hakkinda bilgi , ipucu ve tecrübe paylasim alanidir
Cevapla
Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte1
Petabyte1
Mesajlar: 5915
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Düzce/Akçakoca

Windows 7 Ortaya Karışık Kod Salatası......!

Mesaj gönderen trwe » 09 Eki 2013, 01:25

Değerli Forumdaşlar

İşte sizlere ortaya karışık salata misali Windows 7 Kodları Ve Kısa Bilgi (Alınız Ve Hayrını Görünüz.)

WİNDOWS 7 BOOT SÜRESİNİ OPTİMİZE EDİLMESİ

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="Y"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLASÖRDEKİ KİLİT SİMGESİNİ KALDIRMA
Klasördeki kilit simgesini nasıl kaldırabilirim? Klasördeki kilit simgesini kaldırmak için, Aşağıdaki kullandığım adamları takip ediniz.
1.Klasör üzerinde sağ tıkla
2.Güvenlik sekmesine gel ve Düzenleyi seç.
3.Ek... ye bas.
4.Karşına çıkan pencereye Authenticated Users yaz.
5.( istesen Tam denetimi de seçebilirsin) Tamam ı seç.
6.Artık Kilit simgesi gitmiştir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BİLDİRİM ALANI SİMGELERİ KAYBOLDUĞUNDA GERİ GETİRMEK

Bildirim alanında bulunan Ağ,Ses,İşlem Merkezi,gibi simgelerden birsi kaybolduğunda nasıl geri getireceğinizi merak ediyorsanız adımları uygulayınız.
YÖNTEM

1-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify yoluna gidin ve IconStream ve PastIconsStream değerlerini siliniz.

Yada aşağıdaki kodu not defterine kaydedin ve uzantısını .reg olarak değiştirin ve çalıştırın.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]
"IconStreams"=-
"PastIconsStream"=-

YÖNTEM_2

1-Bu yöntem de de registry değerlerini sileceğiz ama bu liste biraz uzun olduğu için tek tek adresleri vermek yerine bendeniz size registry kodunu vereceğim.Siz onu not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg olarak kaydettikten sonra çalıştırın.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"HideSCAVolume"=-
"NoTrayItemsDisplay"=-
"HideSCANetwork"=-
"NoAutoTrayNotify"=-
"HideClock"=-
"HideSCAPower"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"HideSCAVolume"=-
"NoAutoTrayNotify"=-
"HideSCANetwork"=-
"NoTrayItemsDisplay"=-
"HideClock"=-
"HideSCAPower"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]
"IconStreams"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]
"PastIconsStream"=-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İŞLETİM SİSTEMİNİZ NE ZAMAN KURULMUŞ.!
Aşağıdaki kod detaylı olarak Windows bilgilerini vermektedir.Kodu yeni bir metin belgesi içine kopyalayıp .vbs olarak kaydedip çalıştırınız..

const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
strValueName = "DigitalProductId"
dim iValues()
Set strConvertedDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
Set oReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
oReg.GetBinaryValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,iValues
Dim arrDPID
arrDPID = Array()
For i = 52 to 66
ReDim Preserve arrDPID( UBound(arrDPID) + 1 )
arrDPID( UBound(arrDPID) ) = iValues(i)
Next
Dim arrChars
arrChars = Array("B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9")
For i = 24 To 0 Step -1
k = 0
For j = 14 To 0 Step -1
k = k * 256 Xor arrDPID(j)
arrDPID(j) = Int(k / 24)
k = k Mod 24
Next
strProductKey = arrChars(k) & strProductKey
If i Mod 5 = 0 And i <> 0 Then strProductKey = "-" & strProductKey
Next
strFinalKey = strProductKey
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
strOS = objOperatingSystem.Caption
strConvertedDate.Value = objOperatingSystem.InstallDate
strInstallDate = strConvertedDate.GetVarDate
strBuild = objOperatingSystem.BuildNumber
strSerial = objOperatingSystem.SerialNumber
strRegistered = objOperatingSystem.RegisteredUser
Next
Set wshShell=CreateObject("wscript.shell")
strPopupMsg = strPopupMsg & "Ýþletim Sistemi: " & vbNewLine & strOS & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Yüklenme tarihi: " & vbNewLine & strInstallDate & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Yapý: " & strBuild & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "PID: " & strSerial & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Kayýtlý Kullanýcý Adý: " & strRegistered & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "------------------------------------------------" & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Kullanýlan Windows Lisans Anahtarý:" & vbNewLine & vbNewLine & strFinalKey & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "------------------------------------------------" & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "NOT:" & " Bilgileri almak için pencerede Ctrl+C basýn.."
strPopupTitle = "Microsoft Windows Lisans Bilgileri"
wshShell.Popup strPopupMsg,,strPopupTitle,vbCancelOnly+vbinformation
WScript.Quit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WİNDOWS 7 AUTO YENİLEME
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}\Instance]
"CLSID"="{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"
"DontRefresh"=dword:00000000

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}\Instance]
"CLSID"="{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"
"DontRefresh"=dword:00000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MENÜ DÜZENLE REG KAYDI

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=dword:0000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=dword:0000000

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"GlobalFolderSettings"="{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"

Aramaya gpedit.msc yaz ve Enter e bas

User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Explorer e ulaş burada aşağılara doğru Removes the Folder Options menu item from the Tools menu seçeneğini bul ve çift tıkla burada bir ayar varsa not configured yap
**************************************************************************************************************************************
SINIRSIZ TCP BAĞLANTISI İÇİN WİNDOWS U SERBEST HALE GETİRİNİZ

Filmler ve diziler gibi büyük torrent dosyaları indiriyorsanız, ne kadar çok TCP bağlantı açarsanız o kadar fazla paylaşım yapmış olursunuz ve dolayısıyla istediğiniz dosyaya daha çabuk sahip olabilirsiniz. Varsayılan olarak Windows XP sizi 10 yarı açık bağlantı ile sınırlar. Windows 7’deki limit ise 20’dir. Ancak Registry’de yapacağınız bir değişiklik ile bu rakamı kolayca değiştirebilirsiniz. Windows 7’de bunun için Başlat menüsünde arama satırına regedit yazıp kayıt defteri düzenleyiciyi açın.
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters”
anahtarına ulaşın ve üzerine tıklayıp sağ taraftaki panelden “EnableConnectionRateLimiting başlığını arayın.Eğer bu başlık yoksa sağ tuş ile boş bir alana tıklayıp “Yeni/Dword (32bit değeri)” seçeneğini kullanarak oluşturabilirsiniz. Ardından değerin üzerine çift tıklayıp 0 olarak değiştirin ve PC’nizi yeniden başlatın. Bu size sınırsız TCP bağlantı ve daha yüksek indirme hızı sunacaktır. Tabii ki her zaman olduğu gibi Registry’de bir değişiklik yapmadan önce aksiliklere karşı bir Sistem Geri Yükleme Noktası oluşturmayı da unutmayınız.
DİĞER KAYIT DEFTERİ AYARLARI

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
"EnableConnectionRateLimiting"=dword:00000000

Half-Open TCP Connections Limiti windows 7 ve Vista sp2 de kaldirmak icin:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Eğer aşağıdaki anahtar sizde yoksa , zaten bu limit kaldırılmış demektir eğer ki varsa ya sağ tıklayıp siliniz yada değerini 0 yapınız
EnableConnectionRateLimiting
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sağ tuşa copy as path ekleyelim

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Copy as Path]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Copy as Path\command]
@="cmd.exe /c echo \"%1\"|clip"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Copy as Path]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Copy as Path\command]
@="cmd.exe /c echo \"%1\"|clip"

Çıkartalım:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Copy as Path]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Copy as Path]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WİNDOWS 7 KISAYOL OKUNU SİLMEK

Windows’ta masaüstünüzde kısayol yarattığınızda o oklar insanın sinirini bozabiliyor.Özellikle masaüstünüz çok kalabalıksa bu yöntem kesinlikle tavsiye edilir.Bu sayede daha düzenli bir görüntüye sahip olacağınız kesin.Eğer kısayolların daha az yer kaplamasını isterseniz ctrl’ye basarken mouse tekerleğini geriye doğru çekerek masaüstü simgelerinizi küçültebilirsiniz.Aşağıdaki yöntemle kısayol oklarından kurtulabilirsiniz.

Kısayol Oklarını Silmek İçin
■Başlat menüsüne basıp arama yerine regedit yazarak enter’a basın.
■Çıkan pencerede soldaki menüde HKEY_CLASSES_ROOT dosyasına çift tıklatın
■Ardından sürekli L harfine basarak lnkfile adlı dosyayı bulun ve üzerine tıklayın.
■Sağda çıkan yerden IsShortcut’a sağ tıklayın ve sil diyin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PANO (CLİPBOARD) DAKİLERİ SİLEN KOMUT

C:\Windows\System32\cmd /c "echo off | clip"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RENK VE YAZI AYARLARINI KOLAYCA YAPINIZ
Windows 7 de kendinize en uygun renk ve yazı ayarlarını kolayca gerçekleştirebilirsiniz bunun için yapmanız gereken tek şey Windows + R tuşlarına basıp açılan boşluğa ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki kodlardan birini vermek :
Yazı ayarları için:
cttune.exe
Renk ayarları için:
dccw.exe

Windows 7 de default Fontu değiştirelim
Windows 7 nin default font u Microsoft Sans Serif ve Tahoma dır fakat bunu registryden kolayca değiştirbeilirisniz , öncelikle aşağıdaki registry anahtarına gidelim

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes

sağ tarafta bulunan "MS Shell Dlg" ve "MS Shell Dlg 2" değerlerine tek tek çift tıklayıp arzu ettiğimiz bir font ismini girelim ve Bilgisayarı restart edelim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İEXPRESS.EXE KULLANIMI HAKKINDA

Dosyalarınızı EXE Haline Getirin / Paketleyin – Videolu Anlatım
Sistem dizininiz içindeki “iexpress.exe” dosyasını bulun. (Genellikle windows dizini içindeki system32 dizininde bulunur)
İsterseniz Başlat Çalıştıra “iexpress” yazın enter ve açıldı. (“” tırnaklar hariç yazın)
Zaten bu konunun en altındaki flash video yapmanız gereken işlemleri detaylı şekilde gösteriyor.
7 kolay adımda artık dosyalarınız exe halinde paketlenmiş ve istediğiniz şekilde kullanıma açık hale gelecektir.
1. “Welcome” diyalog ekranında “Create new Self Extraction Directive file” seçeneğini seçip “Next” butonu ile devam edelim.
2. “Extract files only” seçeneğinin seçip yine “Next” ile bir sonraki adıma geçelim.
3. Oluşturacağımız sıkıştırılmış dosyaya vereceğimiz ismi girip “Next” ile devam edelim.
4. “No prompt” seçeneğini seçip bir sonraki adımda “Do not display a license” seçeneğini seçelim.
5. Bir sonraki adımda, oluşturacağımız paket içinde olmasını istediğimiz dosyaları seçelim
6. Ana ekran seçeneklerinden birini seçelim. “default” tavsiye olunur.
7. Kapanış mesajını yazıp bir sonraki adımda oluşturacağımız paketimize bir PATH ve bir isim verelim bu sayede dosyaları sıkıştırmış da oluyoz.

Herkese İyi Günler
TRWE_2012
Düzce/Akçakoca
:) :oops: 8)
TRWE_2016
FEDAKARLIK OLMADAN ZAFER OLMAZ....!
-----------------------------
LINUXMASTER 2018
ZAFER'E GİDEN YOL,FEDAKARLIKTAN GEÇER...!
-----------------------------Kullanıcı avatarı
levent34
Bit
Bit
Mesajlar: 23
Kayıt: 26 Eki 2015, 01:21
cinsiyet: Erkek

Re: Windows 7 Ortaya Karışık Kod Salatası......!

Mesaj gönderen levent34 » 30 Eki 2015, 16:15

teşekkürler

Cevapla