urf skin appface

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
mesale0077
Bit
Bit
Mesajlar: 7
Kayıt: 24 Ara 2010, 01:36

urf skin appface

Mesaj gönderen mesale0077 » 09 Oca 2011, 00:42

merhaba
Autoitte urf skin(urf skin appface) çalıştıramadım .Bu konuda ilgili kodu paylaşırsanız memnun olur.

mesala bu örnek kodda nasıl çalıştıracağım.

şimdiden teşekkürler.Konuyu yanlış yere açtıysam özürdilerim.

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <SliderConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <TreeViewConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("[#] Form1 [#]", 633, 447, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 96, 336, 169, 41, $WS_GROUP)
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 488, 40, 121, 361)
GUICtrlSetData(-1, "Edit1")
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Label1", 40, 40, 36, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("Input1", 40, 152, 177, 21)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox1", 56, 248, 25, 17)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Radio1", 128, 248, 25, 17)
$List1 = GUICtrlCreateList("", 272, 120, 73, 162)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("Combo1", 296, 56, 145, 25)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Group1", 248, 16, 233, 305)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Graphic1 = GUICtrlCreateGraphic(120, 24, 73, 49)
$TreeView1 = GUICtrlCreateTreeView(120, 192, 105, 49)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(288, 352, 177, 41)
$Slider1 = GUICtrlCreateSlider(48, 288, 169, 33)

;,,
?????

GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

EndSwitch
WEnd


autoitte bir yerde hata veriyor
***********************************************************
vb kodu bir siteden alıntı yaptım
olduğunu gibi ;
Öncelikle Modüle yazacağımız kod

Public Declare Function SkinStart Lib "appface.dll" (ByVal SkinFile As String, ByVal nDefWinType As Long, ByVal CheckSum As String, ByVal nType As Long, ByVal hInstance As Long, szResType As Long) As Boolean
Public Declare Function SkinWindowSet Lib "appface.dll" (ByVal hWnd As Long, ByVal bSkin As Long) As Boolean
Public Declare Function SkinWindowSetEx Lib "appface.dll" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nSkinType As Long, _
ByVal nResourceId As Long, _
ByVal nUrfLoadType As Long, _
ByVal SkinFile As String, _
ByVal hInstance As Long, _
szResType As Long) As Boolean
Public Declare Function SkinRemove Lib "appface.dll" () As Long

'------------------------------------------------------------
Private Declare Function PathFileExists Lib "shlwapi.dll" Alias "PathFileExistsA" (ByVal pszPath As String) As Long


Public agörünüm As Görünüm


Sub Main()

Dim str As String
str = App.Path
str = str + "/belv.urf"
'For AppFace
Dim bRes As Boolean

If PathFileExists(str) Then
bRes = SkinStart(str, 2, "", 1, 0, 0)
If bRes Then
Else:
str = App.Path
str = str + "/gtclassicex.urf"
bRes = SkinStart(str, 2, "", 1, 0, 0)
End If
Else: MsgBox "Please run the program which compiled by Make EXE command,otherwise the VB6 IDE may be unconventionally ."
End If

Set agörünüm = New Görünüm
Form1.Show
End Sub

Öncelikle formumuza commondialog 3 adet buton ekliyoruz.
'commondialog=dlgcommon
'command1=Aç
'Command2=Renk Değiştir.
'Command3=Kapat
'Butonlarımızın ismini verdikten sonra formumuza yazacağımız koda geldi sora


Private Sub Command1_Click()
With dlgCommonDialog
.DialogTitle = "Open"
.CancelError = False
.Filter = "URF Files (*.urf)|*.urf|All Files (*.*)|*.*||" 'Sadece Urf uzantılı Dosyalar Açılsın
.ShowOpen
If Len(.FileName) = 0 Then
Exit Sub
End If
SkinStart .FileName, 2, "", 1, 0, 0

End With
End SubPrivate Sub Command2_Click()
dlgCommonDialog.ShowColor
'Set a theme color
'SKIN_SET_THEME_COLOR 602
'128 , the color transparent rate , 0 - 255
Call SkinWindowSetEx(Me.hWnd, 602, dlgCommonDialog.Color, 128, 0, 0, 0)
End Sub
*****************************************************

purebasic kodu alıntı


;Pure Basic demo project , for Pure Basic 4.1

AppFace=OpenLibrary(#PB_Any,"appface.dll")
If AppFace=0
MessageRequester("Error","Cannot load library")
End
EndIf


; Load the basic URF : sap_af.urf
result=CallFunction(AppFace,"SkinStart","..\..\skins\basic_urf\trias_af.urf",1,#Null,1,#Null,#Null)
If(Not result)
CallFunction(AppFace,"SkinStart","..\skins\basic_urf\trias_af.urf",1,#Null,1,#Null,#Null)
EndIf

If OpenWindow(0, 100, 200, 195, 260, "PureBasic Window", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_MinimizeGadget | #PB_Window_MaximizeGadget)

MessageRequester("Information", "Click to move the Window", 0)
ResizeWindow(0, 200, 200, #PB_Ignore, #PB_Ignore) ; Move the window to the coordinate 200,200

MessageRequester("Information", "Click to resize the Window", 0)
ResizeWindow(0, #PB_Ignore, #PB_Ignore, 320, 200) ; Resize the window to 320,200

;
; This is the 'event loop'. All the user actions are processed here.
; It's very easy to understand: when an action occurs, the EventID
; isn't 0 and we just have to see what have happened...
;

Repeat
EventID = WaitWindowEvent()

If EventID = #PB_Event_CloseWindow ; If the user has pressed on the close button
Quit = 1
EndIf

Until Quit = 1

EndIf

;Cleanup
CallFunction(AppFace , "SkinRemove")
End ; All the opened windows are closed automatically by PureBasic
; IDE Options = PureBasic 4.10 (Windows - x86)
; CursorPosition = 12
; Folding = -
; Executable = DemoPB.exe
***********************************************************Kullanıcı avatarı
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Mesajlar: 2308
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
cinsiyet: Erkek
Konum: Muğla / Bodrum / Gümbet
İletişim:

Re: urf skin appface

Mesaj gönderen burak_dalkir » 11 Oca 2011, 21:25

satırları tek tek inceliyorum en kısa zamanda yardımcı olmaya çalışacağım
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.

mesale0077
Bit
Bit
Mesajlar: 7
Kayıt: 24 Ara 2010, 01:36

Re: urf skin appface

Mesaj gönderen mesale0077 » 04 Mar 2011, 22:29

merhaba
appface skinleri eklemek için hala kaynak kodu bulamadım.
autoitte yazılımış kaynak kod sitesinde bile yok.
yardımların için şimdiden teşşekürler.

Cevapla