Update Time [Katılımsız] - Batch Script

Sadece freeware (Ücretsiz) program paylaşımlarının yeraldığı alan
Cevapla
Kullanıcı avatarı
GOG
Gigabyte3
Gigabyte3
Mesajlar: 2950
Kayıt: 03 Nis 2011, 14:10
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 9 kez
Teşekkür edildi: 42 kez
İletişim:

Update Time [Katılımsız] - Batch Script

Mesaj gönderen GOG »

Resim

Update Time, Sistem saatinizi doğru tutacak bir programdır.

Update Time

Not:Not defterini açın, alt satırda ki kod'u kopyalayın ardından Not defterine yapıştırın, Dosya - Farklı Kaydet .cmd olarak kaydetin ve çalıştırın.

Kod: Tümünü seç

================================================================================================================
@ECHO OFF
TITLE 7-Zip
SET _OS=HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0
REG QUERY "%_OS%" | find /i "x86" > NUL && SET OS=32BIT || SET OS=64BIT 
SET _U7Z32=https://www.7-zip.org/a/7z1900.exe
SET _U7Z64=https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
SET _7Z=IF NOT EXIST "%SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\7-Zip\7z.exe"
SET _7Z32=POWERSHELL Invoke-WebRequest %_U7Z32% -OutFile %TEMP%\7z.exe
SET _7Z64=POWERSHELL Invoke-WebRequest %_U7Z64% -OutFile %TEMP%\7z.exe
%_7Z% (IF %OS%==32BIT %_7Z32%)
%_7Z% (IF %OS%==64BIT %_7Z64%)
%_7Z% POWERSHELL Start-Process "%TEMP%\7z.exe" /S -Wait -Verb runAs
REG ADD "HKCU\Software\7-Zip\Options" /v "MenuIcons" /t REG_DWORD /d "1" /f
REG ADD "HKCU\Software\7-Zip\Options" /v "ContextMenu" /t REG_DWORD /d "16247" /f
================================================================================================================
TITLE cURL
SET _TLS=[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12;
SET _UC32=https://curl.haxx.se/windows/dl-7.70.0/curl-7.70.0-win32-mingw.zip
SET _UC64=https://curl.haxx.se/windows/dl-7.70.0/curl-7.70.0-win64-mingw.zip
SET _C=IF NOT EXIST "%TEMP%\cURL.zip"
SET _C32=POWERSHELL -Command "& {%_TLS% Invoke-WebRequest %_UC32% -OutFile %TEMP%\cURL.zip;}"
SET _C64=POWERSHELL -Command "& {%_TLS% Invoke-WebRequest %_UC64% -OutFile %TEMP%\cURL.zip;}"
%_C% (IF %OS%==32BIT %_C32%)
%_C% (IF %OS%==64BIT %_C64%)
START /wait /min %SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\7-Zip\7z.exe e -aoa %TEMP%\cURL.zip -o%TEMP%\cURL
==========================================================================================================
TITLE Update Time
if not "%1"=="admin" (powershell start -verb runas '%0' admin & exit /b)
MD "%SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\Sordum"
MD "%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sordum"
SET _AAA=https://www.sordum.org/files/downloads.php?st-update-time
SET _BBB=%SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\Sordum\UpdateTime.zip
SET _CCC=%SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\Sordum\UpdateTime.exe
SET _DDD=%USERPROFILE%\Desktop\Update Time.lnk
SET _EEE=%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sordum\Update Time.lnk
%TEMP%\cURL\cURL.exe -L -C - -o "%_BBB%" "%_AAA%"
START /wait /min %SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\7-Zip\7z.exe x -aos %_BBB% -o%SYSTEMDRIVE%\PROGRA~1\Sordum
POWERSHELL "$s=(New-Object -COM WScript.Shell).CreateShortcut('%_DDD%');$s.TargetPath='%_CCC%';$s.Save()"
POWERSHELL "$s=(New-Object -COM WScript.Shell).CreateShortcut('%_EEE%');$s.TargetPath='%_CCC%';$s.Save()"
TIMEOUT /T 5
EXIT
==========================================================================================================
Kullanıcı avatarı
velociraptor
Yottabyte4
Yottabyte4
Mesajlar: 46769
Kayıt: 14 Mar 2006, 02:33
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 4984 kez
Teşekkür edildi: 4163 kez

Re: Update Time [Katılımsız] - Batch Script

Mesaj gönderen velociraptor »

teşekkürler
Cevapla