Kullandığım Belli Başlı Windows Komut Derlemeleri

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 8503
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Orion Takımyıldızı-Bertuna Planet

Kullandığım Belli Başlı Windows Komut Derlemeleri

Mesaj gönderen trwe »

Merhabalar

Bu aşağıda verilecek olan .vbs, .bat ve .ınk komutları ile işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.İyi kullanımlar

Windows Sağ Menü Yeni Alt Menüsüne "Windows Toplu İş Dosyası" yani .BAT Dosyasının Eklenmesi....

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bat\ShellNew]
"NullFile"=""
Birkaç Birlikte Aç Komutu:

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.php]
@="phpfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.php\ShellNew]
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\phpfile]
@="Personal Home Page File"

[HKEY_CLASSES_ROOT\phpfile\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe,1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\phpfile\shell\open\command]
@="\"firefox.exe\" \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\phpfile\shell\edit\command]
@="\"notepad.exe\" \"%1\""
Not:

Windows sağ menüde herhangi bir komutun görünmesini istemiyorsak kayıt defterinden ilgili anahtar,alt anahtar ve değerin başına ; ifadesini koyun ve kayıt edin.

Örnek:

Kod: Tümünü seç

[code];[HKEY_CLASSES_ROOT\phpfile\shell\edit\command]
;@="\"notepad.exe\" \"%1\""
[/code] ifadesinde Not Defteri ile Aç Komutu sağ menüde görünmez olacaktır.Çünkü başına ; ifadesini koyduk, aksi durumda görünür olacaktır.

Google Chrome Temizleme BAT Dosyası:

Kod: Tümünü seç

@echo off
Sordum.net/forum/ To TRWE_2012
title Google Chrome Temizleme Araci
echo Lütfen bekleyiniz...

tasklist /FI "IMAGENAME eq chrome.exe" 2>NUL | find /I /N "chrome.exe">NUL
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto choice
if %errorlevel% neq 0 goto clean

:clean
cd %homepath%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
del archiv~1 > nul 2>&1
del archiv~2 > nul 2>&1
del curren~1 > nul 2>&1
del curren~2 > nul 2>&1
del history > nul 2>&1
del histor~1 > nul 2>&1
del histor~2 > nul 2>&1
del histor~3 > nul 2>&1
del histor~4 > nul 2>&1
del lastse~1 > nul 2>&1
del lastta~1 > nul 2>&1
del topsit~1 > nul 2>&1
del topsit~2 > nul 2>&1
del visite~1 > nul 2>&1
rd /s /q Cache > nul 2>&1
rd /s /q "Media Cache" > nul 2>&1
rd /s /q "Local Storage" > nul 2>&1
rd /s /q GPUCache > nul 2>&1
md Cache
md "Media Cache"
md "Local Storage"
md "GPUCache
del /s /q "Web Data" > nul 2>&1
del /s /q "Web Data-journal" > nul 2>&1
del /s /q "Cookies" > nul 2>&1
del /s /q "Cookies-journal" > nul 2>&1
del /s /q "Favicons" > nul 2>&1
del /s /q "Favicons-journal" > nul 2>&1
echo.
echo Google Chrome temizlendi. Bu pencereyi kapatmak icin herhangi bir tusa basiniz...
pause > nul
exit

:choice
echo.
CHOICE /C EH /M "Google Chrome, Su anda aktif. Program Simdi sonlandirmak ister misiniz? "
if %errorlevel% equ 1 goto kill
if %errorlevel% equ 2 goto :eof

:kill
taskkill /im chrome.exe /f > nul 2>&1
PING localhost -n 2 >NUL
goto clean
Text Yazısı Şİfreleme ve Çözme: (007 James Bond yada Görevimiz Tehlike......) BAT Dosyası

Kod: Tümünü seç

@echo off
:begin
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
set /p command=Encrypt or Decrypt? (e/d): 
if %command%==e goto ENC
if %command%==d goto DEC
goto MenuError
:MenuError
cls
echo ERROR: %command% is an invalid option
pause
goto begin
:ENC
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
set /p filename=Enter the File name you wish to save the Text under (Eg. Text): 
cls
:ENCpwd
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
set /p text=Enter the text you wish to encrypt (20 char limit, Characters can include [a-z] [A-Z] [0-9]): 
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
Echo Encrypting...
:ENC2
set num2=0
set c=
set /a num1=%num1%katılıyorum
set /a num3=%num3%katılıyorum
if %num3%==1 set c=%text:~0,1%
if %num3%==2 set c=%text:~1,1%
if %num3%==3 set c=%text:~2,1%
if %num3%==4 set c=%text:~3,1%
if %num3%==5 set c=%text:~4,1%
if %num3%==6 set c=%text:~5,1%
if %num3%==7 set c=%text:~6,1%
if %num3%==8 set c=%text:~7,1%
if %num3%==9 set c=%text:~8,1%
if %num3%==10 set c=%text:~9,1%
if %num3%==11 set c=%text:~10,1%
if %num3%==12 set c=%text:~11,1%
if %num3%==13 set c=%text:~12,1%
if %num3%==14 set c=%text:~13,1%
if %num3%==15 set c=%text:~14,1%
if %num3%==16 set c=%text:~15,1%
if %num3%==17 set c=%text:~16,1%
if %num3%==18 set c=%text:~17,1%
if %num3%==19 set c=%text:~18,1%
if %num3%==20 set c=%text:~19,1%
if %num3%==21 goto ENC4
:ENC3
if %num2%==0 set L=
if %num2%==1 set L=a
if %num2%==2 set L=b
if %num2%==3 set L=c
if %num2%==4 set L=d
if %num2%==5 set L=e
if %num2%==6 set L=f
if %num2%==7 set L=g
if %num2%==8 set L=h
if %num2%==9 set L=i
if %num2%==10 set L=j
if %num2%==11 set L=k
if %num2%==12 set L=l
if %num2%==13 set L=m
if %num2%==14 set L=n
if %num2%==15 set L=o
if %num2%==16 set L=p
if %num2%==17 set L=q
if %num2%==18 set L=r
if %num2%==19 set L=s
if %num2%==20 set L=t
if %num2%==21 set L=u
if %num2%==22 set L=v
if %num2%==23 set L=w
if %num2%==24 set L=x
if %num2%==25 set L=y
if %num2%==26 set L=z
if %num2%==27 set L=A
if %num2%==28 set L=B
if %num2%==29 set L=C
if %num2%==30 set L=D
if %num2%==31 set L=E
if %num2%==32 set L=F
if %num2%==33 set L=G
if %num2%==34 set L=H
if %num2%==35 set L=I
if %num2%==36 set L=J
if %num2%==37 set L=K
if %num2%==38 set L=L
if %num2%==39 set L=M
if %num2%==40 set L=N
if %num2%==41 set L=O
if %num2%==42 set L=P
if %num2%==43 set L=Q
if %num2%==44 set L=R
if %num2%==45 set L=S
if %num2%==46 set L=T
if %num2%==47 set L=U
if %num2%==48 set L=V
if %num2%==49 set L=W
if %num2%==50 set L=X
if %num2%==51 set L=Y
if %num2%==52 set L=Z
if %num2%==53 set L=1
if %num2%==54 set L=2
if %num2%==55 set L=3
if %num2%==56 set L=4
if %num2%==57 set L=5
if %num2%==58 set L=6
if %num2%==59 set L=7
if %num2%==60 set L=8
if %num2%==61 set L=9
if %num2%==62 set L=0
set e%num1%=
if "%c%"=="%L%" set e%num1%=%num2%
if "%c%"==" " set e%num1%=0
set /a num2=%num2%katılıyorum
if defined e%num1% goto ENC2
goto ENC3
:ENC4.1
set /a Rnum=%Rnum%-1
:ENC4
set /a Rnum=%Rnum%katılıyorum
set rcheck=
set rcheck2=
set rcheck=%random:~0,4%
set /a rcheck2=%rcheck%+63
if %rcheck% LSS 1063 goto ENC4.1
if %rcheck2% GTR 9999 goto ENC4.1
set r%Rnum%=%rcheck%
if defined r20 goto ENC5
goto ENC4
:ENC5
set /a e1=%e1%+%r1%
set /a e2=%e2%+%r2%
set /a e3=%e3%+%r3%
set /a e4=%e4%+%r4%
set /a e5=%e5%+%r5%
set /a e6=%e6%+%r6%
set /a e7=%e7%+%r7%
set /a e8=%e8%+%r8%
set /a e9=%e9%+%r9%
set /a e10=%e10%+%r10%
set /a e11=%e11%+%r11%
set /a e12=%e12%+%r12%
set /a e13=%e13%+%r13%
set /a e14=%e14%+%r14%
set /a e15=%e15%+%r15%
set /a e16=%e16%+%r16%
set /a e17=%e17%+%r17%
set /a e18=%e18%+%r18%
set /a e19=%e19%+%r19%
set /a e20=%e20%+%r20%
echo %e1%%e2%%e3%%e4%%e5%%e6%%e7%%e8%%e9%%e10%%e11%%e12%%e13%%e14%%e15%%e16%%e17%%e18%%e19%%e20%>"%filename%.pwd"
echo %r1%%r2%%r3%%r4%%r5%%r6%%r7%%r8%%r9%%r10%%r11%%r12%%r13%%r14%%r15%%r16%%r17%%r18%%r19%%r20%>"%filename%.key"
:ENC6
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
echo Encrypting complete!
pause
exit
:DEC
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
echo NOTE: The encrypted file (*.pwd) and Key file (*.key) must be under the same name (Eg. Password.pwd and Password.key)
echo AND in the same directory as this batch file.
echo.
set /p filename=Enter the File name the Encrypted Text was saved under (Eg. Text): 
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
if not exist "%filename%.pwd" goto ERRpwd
if not exist "%filename%.key" goto ERRkey
goto DEC2
:ERRpwd
echo ERROR: %filename%.pwd was not found
pause
goto DEC
:ERRkey
echo ERROR: %filename%.key was not found
pause
goto DEC
:DEC2
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
Echo Decrypting...
set /p key= <"%filename%.key"
set /p pwd= <"%filename%.pwd"
set k1=%key:~0,4%
set k2=%key:~4,4%
set k3=%key:~8,4%
set k4=%key:~12,4%
set k5=%key:~16,4%
set k6=%key:~20,4%
set k7=%key:~24,4%
set k8=%key:~28,4%
set k9=%key:~32,4%
set k10=%key:~36,4%
set k11=%key:~40,4%
set k12=%key:~44,4%
set k13=%key:~48,4%
set k14=%key:~52,4%
set k15=%key:~56,4%
set k16=%key:~60,4%
set k17=%key:~64,4%
set k18=%key:~68,4%
set k19=%key:~72,4%
set k20=%key:~76,4%
set e1=%pwd:~0,4%
set e2=%pwd:~4,4%
set e3=%pwd:~8,4%
set e4=%pwd:~12,4%
set e5=%pwd:~16,4%
set e6=%pwd:~20,4%
set e7=%pwd:~24,4%
set e8=%pwd:~28,4%
set e9=%pwd:~32,4%
set e10=%pwd:~36,4%
set e11=%pwd:~40,4%
set e12=%pwd:~44,4%
set e13=%pwd:~48,4%
set e14=%pwd:~52,4%
set e15=%pwd:~56,4%
set e16=%pwd:~60,4%
set e17=%pwd:~64,4%
set e18=%pwd:~68,4%
set e19=%pwd:~72,4%
set e20=%pwd:~76,4%
:DEC3
set num2=0
set t=
set /a num=%num%katılıyorum
if %num%==1 set /a t=%e1%-%k1%
if %num%==2 set /a t=%e2%-%k2%
if %num%==3 set /a t=%e3%-%k3%
if %num%==4 set /a t=%e4%-%k4%
if %num%==5 set /a t=%e5%-%k5%
if %num%==6 set /a t=%e6%-%k6%
if %num%==7 set /a t=%e7%-%k7%
if %num%==8 set /a t=%e8%-%k8%
if %num%==9 set /a t=%e9%-%k9%
if %num%==10 set /a t=%e10%-%k10%
if %num%==11 set /a t=%e11%-%k11%
if %num%==12 set /a t=%e12%-%k12%
if %num%==13 set /a t=%e13%-%k13%
if %num%==14 set /a t=%e14%-%k14%
if %num%==15 set /a t=%e15%-%k15%
if %num%==16 set /a t=%e16%-%k16%
if %num%==17 set /a t=%e17%-%k17%
if %num%==18 set /a t=%e18%-%k18%
if %num%==19 set /a t=%e19%-%k19%
if %num%==20 set /a t=%e20%-%k20%
if %num%==21 goto DEC5
:DEC4
if %num2%==0 set L=blank
if %num2%==1 set L=a
if %num2%==2 set L=b
if %num2%==3 set L=c
if %num2%==4 set L=d
if %num2%==5 set L=e
if %num2%==6 set L=f
if %num2%==7 set L=g
if %num2%==8 set L=h
if %num2%==9 set L=i
if %num2%==10 set L=j
if %num2%==11 set L=k
if %num2%==12 set L=l
if %num2%==13 set L=m
if %num2%==14 set L=n
if %num2%==15 set L=o
if %num2%==16 set L=p
if %num2%==17 set L=q
if %num2%==18 set L=r
if %num2%==19 set L=s
if %num2%==20 set L=t
if %num2%==21 set L=u
if %num2%==22 set L=v
if %num2%==23 set L=w
if %num2%==24 set L=x
if %num2%==25 set L=y
if %num2%==26 set L=z
if %num2%==27 set L=A
if %num2%==28 set L=B
if %num2%==29 set L=C
if %num2%==30 set L=D
if %num2%==31 set L=E
if %num2%==32 set L=F
if %num2%==33 set L=G
if %num2%==34 set L=H
if %num2%==35 set L=I
if %num2%==36 set L=J
if %num2%==37 set L=K
if %num2%==38 set L=L
if %num2%==39 set L=M
if %num2%==40 set L=N
if %num2%==41 set L=O
if %num2%==42 set L=P
if %num2%==43 set L=Q
if %num2%==44 set L=R
if %num2%==45 set L=S
if %num2%==46 set L=T
if %num2%==47 set L=U
if %num2%==48 set L=V
if %num2%==49 set L=W
if %num2%==50 set L=X
if %num2%==51 set L=Y
if %num2%==52 set L=Z
if %num2%==53 set L=1
if %num2%==54 set L=2
if %num2%==55 set L=3
if %num2%==56 set L=4
if %num2%==57 set L=5
if %num2%==58 set L=6
if %num2%==59 set L=7
if %num2%==60 set L=8
if %num2%==61 set L=9
if %num2%==62 set L=0
set t%num%=
if %t%==%num2% set t%num%=%L%
if defined t%num% goto DEC3
set /a num2=%num2%katılıyorum
goto DEC4
:DEC5
if %t1%==blank set "t1= "
if %t2%==blank set "t2= "
if %t3%==blank set "t3= "
if %t4%==blank set "t4= "
if %t5%==blank set "t5= "
if %t6%==blank set "t6= "
if %t7%==blank set "t7= "
if %t8%==blank set "t8= "
if %t9%==blank set "t9= "
if %t10%==blank set "t10= "
if %t11%==blank set "t11= "
if %t12%==blank set "t12= "
if %t13%==blank set "t13= "
if %t14%==blank set "t14= "
if %t15%==blank set "t15= "
if %t16%==blank set "t16= "
if %t17%==blank set "t17= "
if %t18%==blank set "t18= "
if %t19%==blank set "t19= "
if %t20%==blank set "t20= "
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
echo Decrypting complete!
echo Your text is:%t1%%t2%%t3%%t4%%t5%%t6%%t7%%t8%%t9%%t10%%t11%%t12%%t13%%t14%%t15%%t16%%t17%%t18%%t19%%t20%
pause
exit
Tetris Oyunu BAT Dosyası:

Kod: Tümünü seç

@echo off
@title Tetris v 1
@mode con cols=28 lines=24

:: Batch Game - Tetris v 1
:: Proof Of Concept
:: Coded by SmartGenius
:: SmartGenius, Corp. 2010

Choice /N /T:Y,1 >Nul 2>&1
If "%Errorlevel%"=="9009" (Echo. CHOICE command not found&Pause&Exit)

Set "Game=%0"

Call :Logo

:Easteregg
Cls
Echo.
Echo.
Echo. Tetris v 1 by SmartGenius
Echo. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Echo. ÚÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
Echo. ³1.³ ³Play TETRIS ³
Echo. ÀÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Echo. ÚÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
Echo. ³2.³ ³How to Play ³
Echo. ÀÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Echo. ÚÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
Echo. ³3.³ ³Exit Game  ³
Echo. ÀÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Echo.
CHOICE /C:123 /N >nul
If "%errorlevel%"=="1" (Goto :Load)
If "%errorlevel%"=="2" (Goto :Help)
If "%errorlevel%"=="3" (Goto :End)
Goto :Easteregg

:Load
Setlocal enabledelayedexpansion
Set /a "LimX=18","LimY=16","TBound=1","LBound=0","Turn=1","Points=0"
Set /a "RBound=%LimX%","BBound=%LimY%"

:Init
For /l %%a in (0,1,%LimX%) do (
For /l %%b in (0,1,%LimY%) do (
Set "X%%aY%%b= "))
Set "Bound=Û"
Set "Bound2=²"

:Main
Set /a "L=(%Random% %% 7)katılıyorum"
Call :Figure%L%
Call :Graphic
Goto :Main

:Graphic
If "%New_F%"=="True" (
Call :Solid
Set "New_F=False"
Goto :Eof
)
Call :Clear
Cls
Echo.
Echo. Tetris v 1 by SmartGenius
Echo.
Echo.  Points:%Points%
Echo.  ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
For /l %%f in (0,1,%LimY%) do (Echo.  º!Lin_%%f!º)
Echo.  ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Call :Move
Goto :Graphic

:Move
:: Normal CHOICE (provided into ZIP package)
CHOICE /C:SADRXC /N >nul
:: Windows 7 or x64 system CHOICE (uncomment)
REM CHOICE /C SADRXC /N
If "%errorlevel%"=="1" (Call :Down)
If "%errorlevel%"=="2" (Call :Left)
If "%errorlevel%"=="3" (Call :Rigth)
If "%errorlevel%"=="4" (Call :Rotate)
If "%errorlevel%"=="5" (Goto :Easteregg)
If "%errorlevel%"=="6" (Call :MovCR)
::You can not move in 2 different directions at the same time.
REM Call :Down
Call :CheckL2
Goto :Eof

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:Solid
For %%a in (%Table%) do (Set "%%a=%Bound2%")
Goto :Eof

:Rotate
Set "TmpTB="
If "%XToken%"=="11" (Set "XToken=10")
If "%YToken%"=="15" (Set "XToken=14")
Set /a "NextRotate=(%RotateLevel% %% 4)katılıyorum"
Set "TmpTable=!Figure%CurFig%_Pos%NextRotate%!
For %%R in (%TmpTable%) do (
Call :MovR "%YToken%" "%XToken%" "%%R" "Val"
Call Set "TmpTB=!TmpTB!,!Val!"
)
For %%c in (%TmpTB:~1%) do (
If "!%%c!"=="%Bound2%" (
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Goto :Eof
))
For %%a in (%Table%) do (Set "%%a= ")
Set "Table=%TmpTB:~1%"
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "RotateLevel+=1"
Goto :Eof

:MovR
For /f "tokens=1,2 delims=X,Y" %%p in ("%~3") do (
Set /a MovY=%%q+%~1
Set /a MovX=%%p+%~2
Set "%~4=X!MovX!Y!MovY!"
Set "%~3= ")
Goto :Eof

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:Down
Set "TmpTB="
Set "TmpTable=%Table%"
For %%a in (%TmpTable%) do (
Echo.!TmpTable!|Find "Y%BBound%">nul
If !Errorlevel! EQU 0 (Set "New_F=True"&Goto :Eof)
Call :MovYR "1" "%%a" "Val"
Call Set "TmpTB=!TmpTB!,!Val!"
)
For %%c in (%TmpTB:~1%) do (
If "!%%c!"=="%Bound2%" (
Set "New_F=True"
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Goto :Eof
))
Set "Table=%TmpTB:~1%"
For %%d in (%Table%) do (Set "%%d=%Bound%")
Set /a "YToken+=1"
Goto :Eof

:MovYR
For /f "tokens=1,2 delims=X,Y" %%p in ("%~2") do (
Set /a MovY=%%q+%~1
Set "%~3=X%%pY!MovY!"
Set "%~2= ")
Goto :Eof

:MovCR
Cls
Echo.
Echo.
Call :L2 "Goto :Eof"
Echo.
For /f "tokens=2 skip=3" %%c in ('find "::_0" %Game%') do (
Set "Tmp_Var=%%c"
Call :Key.A Tmp_Var
Echo. !Tmp_Var!
)
Pause >nul
Goto :Eof
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:Rigth
Set "TmpTB="
Set "TmpTable=%Table%"
For %%a in (%TmpTable%) do (
Echo.!TmpTable!|Find "X%RBound%">nul
If !Errorlevel! EQU 0 (Goto :Eof)
Call :MovXR "katılıyorum" "%%a" "Val"
Call Set "TmpTB=!TmpTB!,!Val!"
)
For %%c in (%TmpTB:~1%) do (
If "!%%c!"=="%Bound2%" (
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Goto :Eof
))
Set "Table=%TmpTB:~1%"
For %%d in (%Table%) do (Set "%%d=%Bound%")
Set /a "XToken+=1"
Goto :Eof

:Left
Set "TmpTB="
Set "TmpTable=%Table%"
For %%a in (%TmpTable%) do (
Echo.!TmpTable!|Find "X%LBound%">nul
If !Errorlevel! EQU 0 (Goto :Eof)
Call :MovXR "-1" "%%a" "Val"
Call Set "TmpTB=!TmpTB!,!Val!"
)
For %%c in (%TmpTB:~1%) do (
If "!%%c!"=="%Bound2%" (
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Goto :Eof
))
Set "Table=%TmpTB:~1%"
For %%d in (%Table%) do (Set "%%d=%Bound%")
Set /a "XToken-=1"
Goto :Eof

:MovXR
For /f "tokens=1,2 delims=X,Y" %%p in ("%~2") do (
Set /a MovX=%%p%~1
Set "%~3=X!MovX!Y%%q"
Set "%~2= ")
Goto :Eof

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:CheckL2
If "!Lin_1!"=="²²²²²²²²²²²²²²²²²²²" (Goto :Lost)
If "!Lin_%LimY%!"=="²²²²²²²²²²²²²²²²²²²" (
Call :Clear
For /l %%x in (0,1,%LimX%) do (
For /l %%y in (%LimY%,-1,1) do (
Set /a "UpLine=%%y-1"
Call Set "X%%xY%%y=%%X%%xY!UpLine!%%"
))
Set /a "Points+=100"
For /l %%d in (0,1,%LimX%) do (Set "X%%dY0= ")
Goto :CheckL2
)
Goto :Eof

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:Key.A
If not defined %1 Goto:Eof
Set "c="
Set "d=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz =/\()[]{}_-.:,;* @#"
:Key.B
Set "chr=!%1:~,1!"
For /l %%l in (0 1 80) do if "!chr!" equ "!d:~%%l,1!" (
 set /a "x=%%l^5"
 call set "c=!c!%%d:~!x!,1%%"
)
Set "%1=!%1:~1!"
If defined %1 goto:Key.B
Set "%1=!c!"
Goto :Eof
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:Clear
For /l %%m in (0,1,%LimY%) do (Set Lin_%%m=)
For /l %%d in (0,1,%LimY%) do (
For /l %%e in (0,1,%LimX%) do (
Set Lin_%%d=!Lin_%%d!!X%%eY%%d!))
Goto :Eof

:Lost
Cls
Echo.
Echo. Tetris v 1 by SmartGenius
Echo.
Echo.   Points:%Points%
Echo.    You lose!
Goto :End

:Win
Cls
Echo.
Echo. Tetris v 1 by SmartGenius
Echo.
Echo.   Points:%Points%
Echo.     You win! 
Goto :End

:End
Echo.  Thanks for playing.
Echo. Tetris v1 by SmartGenius
Endlocal
Ping -n 3 localhost >nul
Exit

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:Figure1
Set Figure1_Pos1=X6Y2,X6Y1,X7Y1,X7Y0
Set Figure1_Pos2=X7Y1,X8Y1,X6Y0,X7Y0
Set Figure1_Pos3=X6Y2,X6Y1,X7Y1,X7Y0
Set Figure1_Pos4=X7Y1,X8Y1,X6Y0,X7Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set Table=!Figure1_Pos%R%!
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=1","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

:Figure2
Set Figure2_Pos1=X7Y2,X6Y1,X7Y1,X6Y0
Set Figure2_Pos2=X6Y1,X7Y1,X7Y0,X8Y0
Set Figure2_Pos3=X7Y2,X6Y1,X7Y1,X6Y0
Set Figure2_Pos4=X6Y1,X7Y1,X7Y0,X8Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set Table=!Figure2_Pos%R%!
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=2","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

:Figure3
Set Figure3_Pos1=X7Y1,X8Y1,X7Y0,X8Y0
Set Figure3_Pos2=X7Y1,X8Y1,X7Y0,X8Y0
Set Figure3_Pos3=X7Y1,X8Y1,X7Y0,X8Y0
Set Figure3_Pos4=X7Y1,X8Y1,X7Y0,X8Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set "Table=!Figure3_Pos%R%!"
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=3","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

:Figure4
Set Figure4_Pos1=X6Y1,X7Y1,X8Y1
Set Figure4_Pos2=X7Y2,X7Y1,X7Y0
Set Figure4_Pos3=X6Y1,X7Y1,X8Y1
Set Figure4_Pos4=X7Y2,X7Y1,X7Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set Table=!Figure4_Pos%R%!
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=4","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

:Figure5
Set Figure5_Pos1=X6Y1,X7Y1,X8Y1,X7Y0
Set Figure5_Pos2=X7Y2,X7Y1,X8Y1,X7Y0
Set Figure5_Pos3=X7Y1,X6Y0,X7Y0,X8Y0
Set Figure5_Pos4=X8Y2,X7Y1,X8Y1,X8Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set Table=!Figure5_Pos%R%!
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=5","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

:Figure6
Set Figure6_Pos1=X6Y1,X6Y0,X7Y0,X8Y0
Set Figure6_Pos2=X8Y2,X8Y1,X8Y0,X7Y0
Set Figure6_Pos3=X6Y1,X7Y1,X8Y1,X8Y0
Set Figure6_Pos4=X6Y2,X7Y2,X6Y1,X6Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set Table=!Figure6_Pos%R%!
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=6","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

:Figure7
Set Figure7_Pos1=X8Y1,X6Y0,X7Y0,X8Y0
Set Figure7_Pos2=X7Y2,X8Y2,X8Y1,X8Y0
Set Figure7_Pos3=X6Y1,X7Y1,X8Y1,X6Y0
Set Figure7_Pos4=X6Y2,X6Y1,X6Y0,X7Y0
Set /a "R=(%Random% %% 4)katılıyorum"
Set Table=!Figure7_Pos%R%!
For %%b in (%Table%) do (Set "%%b=%Bound%")
Set /a "XToken=0","YToken=0","CurFig=7","RotateLevel=%R%"
Goto :Eof

::_0 xx9tYjYxWvxPrXmoLjqfzpxx
::_0 xxxxxXhXxLBINRPFGBaxxxxxx
::_0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
::_0 xPrXmoLjqfzpx9tms-x7545xxx

:Help
Cls
Echo.
Call :L2 "Goto :Eof"
Echo.
Echo. How to Play Batch Tetris ?
Echo.
Echo. Use keys A,S,D,R,X
Echo.
Echo. A = Move Shape Left
Echo. S = Move Shape Down
Echo. D = Move Shape Rigth
Echo. R = Rotate Shape
Echo. X = Back to Menu Game
Echo.
Echo.
Pause >nul
Goto :Easteregg

:Logo
Cls
Color 0b
Echo.
Echo. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Echo. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
:L2
Echo. °°ÛÛÛ°ÛÛÛ°ÛÛÛ°ÛÛ°°Û°°ÛÛ°°°
Echo. °°°Û°°Û°°°°Û°°Û°Û°Û°Û°°°°°
Echo. °°°Û°°ÛÛÛ°°Û°°ÛÛ°°Û°°Û°°°°
Echo. °°°Û°°Û°°°°Û°°Û°Û°Û°°°Û°°°
Echo. °°°Û°°ÛÛÛ°°Û°°Û°Û°Û°ÛÛ°°°°
%~1
Echo. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Echo. °°±°°°°°°°°°²°°°°°°°°°°±°°
Echo. °°±°²°°°²²°°²²°°°²²²°°°±°°
Echo. °°±°²²°°°²°°²°°°°°°°°°°±°°
Echo. °°±°°²°°°²°°°°°°²²°°°°°±°°
Echo. °°±°°°°°°°°°°°°°°²²°°°°±°°
Echo. °°±°°°°°°°°²°°°°°°°°°°°±°°
Echo. °°±²°°°°°°°²²²°°°°°°°°°±°°
Echo. °°±²°°²²°°°°°°°²°°°°°°²±°°
Echo. °°±²°°²²°°°°°°²²²°°°²²²±°°
Echo. °°±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±°°
Echo. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Echo. °°°°°: SmartGenius :°°°°°°
Echo. °°°°° Corp. 2010 °°°°°°
Echo. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ping -n 3 0.0.0.0 >nul
Goto :Eof
Klasör Şifreleme BAT Dosyası:

Kod: Tümünü seç

@echo off
title Folder Password v1.5
color 0a
set /a tries=3
set password=***ENTER YOUR PASSWORD HERE***
:top
echo.
echo ----------------------------------------------
echo.
echo Folder Password
echo.
echo ----------------------------------------------
echo You have %tries% attempts left.
echo Enter password
echo ----------------------------------------------
set /p pass=
if %pass%==%password% (
goto correct
)
set /a tries=%tries -1
if %tries%==0 (
goto penalty
)
cls
goto top
:penalty
echo Sorry, too many incorrect passwords, initiating shutdown.
start shutdown -s -f -t 35 -c "SHUTDOWN INITIATED"
pause
exit
:correct
cls
echo ----------------------------------------------
echo Password Accepted!
echo.
Pause
Matrix BAT Dosyası

Kod: Tümünü seç

Here is the classic marix.bat !!!

@echo off 
Cls
Color 02
:top
Echo %random%%random%%random%%random%%random%
Goto top

@echo off 
Cls
Mode 1000 
Color 02
Title Advanced matrix
:top
Echo %random%%random%%random%%random%%random%
Goto top

goto start
Gelişmiş Windows Disk Temizleme Aracı:

Versiyon 1 : MS_DOS

Yönetici modunda bir komut istemi açın.Ve komut satırına ;

Kod: Tümünü seç

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe /c cleanmgr /sageset:65535 & cleanmgr /sagerun:65535\
yazın.

Bak Ekran Görüntüsü.....(TRWE_2012 'in Vista Sisteminden)

Resim

Yada bu kodu masaüstünde boş bir alana tıklatın açılan sağ menüden Kısayola tıklayın .Açılan kısayol oluştura penceresine bu kısayolu aynen girin sonra bu ms_dos kısayoluna bir isim verin.Artık bu kısa yol masaüstünüzde hazır.....

Versiyon 2: .ınk Modu....

Önce bu vbs kodunu oluşturun.

Kod: Tümünü seç

If WScript.Arguments.length =0 Then
 Set trwe1 = CreateObject("Shell.Application")
 trwe1.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " Run", , "runas", 1 
Else 
  Set trwe2 = WScript.CreateObject("WSCript.shell")
  trwe2.run "cmd.exe /c cleanmgr /sageset:65535 & cleanmgr /sagerun:65535"
End If
Sonra bu reg kaydını oluşturun.

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Gelişmiş Disk Temizleme]
"HasLUAShield"=""
"Icon"="cleanmgr.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Gelişmiş Disk Temizleme\command]
@="C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c cleanmgr /sageset:65535 & cleanmgr /sagerun:65535\""
En son ilk başta oluşturduğunuz vbs dosyasının system32 dizine atın ardından oluşturduğunuz reg kaydını çalıştırın.Böylece bir sürücüye sağ tık yaptığınızda orada görünür olacak "Gelişmiş Disk Temizleme" komutu....

Lisans Anahtarımı Göster (vbs dosyası)

Kod: Tümünü seç

' Düzenleyen:SORDUM
' Web Site: www.forum.sordum.net
' Güle Güle Kullanın :)

'Option Explicit
On Error Resume Next
Dim OEM , objWMIService , colItems , objItem , verItems, ver , name
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2") 
Set verItems = objWMIService.ExecQuery( _
  "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem",,48) 
For Each objItem in verItems 
	ver = objItem.Version
	name = Replace (objItem.Caption,"Microsoft ","")
Next

Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
  "SELECT * FROM SoftwareLicensingService",,48) 
For Each objItem in colItems 
  OEM = objItem.OA3xOriginalProductKey
Next
If OEM = "" Then 
	If CLng(Replace(ver,".","")) < 630000 Then
		OEM = Ad & " Desteklenmiyor"
	Else	
		OEM = "Anahtar BIOS'da bulunamadı"
	End If
End If

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Key = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
DigitalID = WshShell.RegRead(key & "DigitalProductId")

ProductName = "İşletim sistemi sürümü: " & vbTab & WshShell.RegRead(Key & "ProductName") & vbNewLine
ProductID = "Ürün Kimliği: " & vbTab & WshShell.RegRead(Key & "ProductID") & vbNewLine
ProductKey = "Geçerli Anahtar: " & vbTab & ConvertToKey(DigitalID)
Product = ProductName & ProductID & ProductKey & vbNewLine & "OEM Anahtar:  " & vbTab & OEM


If vbYes = MsgBox(Product & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "Kaydetmek istiyor musunuz?", vbYesNo + vbInformation, "Lisans Anahtarı Gösteriliyor...! SORDUMNETFORUM") then
  Save Product
End if

Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  Do
    Cur = 0
    X = 14
    Do
      Cur = Cur * 256
      Cur = Key(X + KeyOffset) + Cur
      Key(X + KeyOffset) = (Cur \ 24)
      Cur = Cur Mod 24
      X = X -1
    Loop While X >= 0
    i = i -1
    KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
    Last = Cur
  Loop While i >= 0
  If (isWin8 = 1) Then
    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
    insert = "N"
    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  End If
  a = Mid(KeyOutput, 1, 5)
  b = Mid(KeyOutput, 6, 5)
  c = Mid(KeyOutput, 11, 5)
  d = Mid(KeyOutput, 16, 5)
  e = Mid(KeyOutput, 21, 5)
  ConvertToKey = a & "-" & b & "-" & c & "-" & d & "-" & e
End Function

Function Save(Data)
  Const ForWRITING = 2
  Const asASCII = 0
  Dim fso, f, fName, ts
  fName = "Windows Lisans anahtarı.txt"
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  fso.CreateTextFile fName
  Set f = fso.GetFile(fName)
  Set f = f.OpenAsTextStream(ForWRITING, asASCII)
  f.Writeline Data
  f.Close
End Function
Microsoft MSI Setup.exe Dosyalarını Yönetici Olarak Çlaıştırma. (Reg Kaydı)

Sağ Menüye Ekleme:

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\Shell\runas]
"HasLUAShield"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\shell\runas\Command]
@=hex(2):22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,\
 73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,\
 00,69,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,25,00,2a,00,00,00
Sağ Menüden Çıkartma (silme):

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Msi.Package\Shell\runas]
Windows Vista ve üstü için gelişmiş disk temizleme .ınk dosyası

Kod: Tümünü seç

%SystemRoot%\System32\Cmd.exe /c Cleanmgr /sageset:65535 & Cleanmgr /sagerun:65535
Masaütünde kısayol oluşturma yukarıda anlatıldı.

Olay Günlükleri Temizleme Bat Dosyası:

Kod: Tümünü seç

@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
Sağ Menüye (Masaüstü) Windows Çalıştır Eklenmesi(reg kaydı)

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Run]
@="{2559A1F3−21D7−11D4−BDAF−00C04F60B9F0}"
"Extended"=""
Dizinlere Araştır Komutunun Eklenemsi: (reg kaydı)

Kod: Tümünü seç

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find]
"SuppressionPolicy"=dword:00000080
"LegacyDisable"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
 65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"
"NoActivateHandler"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
TRWE_2012
Alaydan Yetişme PC Kullanıcısı
TRWE_2012-GET LINUXMASTER # >_
Alaydan Yetişme PC KullanıcısıKullanıcı avatarı
velociraptor
Yottabyte4
Yottabyte4
Mesajlar: 30916
Kayıt: 14 Mar 2006, 02:33
cinsiyet: Erkek

Re: Kullandığım Belli Başlı Windows Komut Derlemeleri

Mesaj gönderen velociraptor »

Paylaşım için teşekürkler
Knowledge determines destiny, And ye shall know the Truth and the Truth shall make you free

Cevapla