Folder Password v1.5

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte2
Petabyte2
Mesajlar: 6072
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Düzce/Akçakoca

Folder Password v1.5

Mesaj gönderen trwe » 07 Şub 2018, 20:34

Kod: Tümünü seç

@echo off
title Folder Password v1.5
color 0a
set /a tries=3
set password=***ENTER YOUR PASSWORD HERE***
:top
echo.
echo ----------------------------------------------
echo.
echo Folder Password
echo.
echo ----------------------------------------------
echo You have %tries% attempts left.
echo Enter password
echo ----------------------------------------------
set /p pass=
if %pass%==%password% (
goto correct
)
set /a tries=%tries -1
if %tries%==0 (
goto penalty
)
cls
goto top
:penalty
echo Sorry, too many incorrect passwords, initiating shutdown.
start shutdown -s -f -t 35 -c "SHUTDOWN INITIATED"
pause
exit
:correct
cls
echo ----------------------------------------------
echo Password Accepted!
echo.
Pause
Kodları;

1.Boş bir not defteri açınız.
2.Bu boş not defterine kodları kopyala-yapıştır ile aktarınız.
3.Dosya Menüsü >> Farklı Kaydet >> alt komut yordamını işleyiniz.
4.Dosya Türü = Tüm Dosyalar
Dosya Adı = Folder Password v1.5.bat yapınız.

TRWE_2012
YAZILIM EDİTÖRÜ (Alaydan Yetişme...!)
REASMCODERİNG
TRWE_2016
FEDAKARLIK OLMADAN ZAFER OLMAZ....!
-----------------------------
LINUXMASTER 2018
ZAFER'E GİDEN YOL,FEDAKARLIKTAN GEÇER...!
-----------------------------Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte2
Petabyte2
Mesajlar: 6072
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Düzce/Akçakoca

Re: Folder Password v1.5

Mesaj gönderen trwe » 07 Şub 2018, 20:39

Dosya Şifrelemek için de;

Kod: Tümünü seç

@echo off
:begin
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
set /p command=Encrypt or Decrypt? (e/d): 
if %command%==e goto ENC
if %command%==d goto DEC
goto MenuError
:MenuError
cls
echo ERROR: %command% is an invalid option
pause
goto begin
:ENC
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
set /p filename=Enter the File name you wish to save the Text under (Eg. Text): 
cls
:ENCpwd
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
set /p text=Enter the text you wish to encrypt (20 char limit, Characters can include [a-z] [A-Z] [0-9]): 
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
Echo Encrypting...
:ENC2
set num2=0
set c=
set /a num1=%num1%katılıyorum
set /a num3=%num3%katılıyorum
if %num3%==1 set c=%text:~0,1%
if %num3%==2 set c=%text:~1,1%
if %num3%==3 set c=%text:~2,1%
if %num3%==4 set c=%text:~3,1%
if %num3%==5 set c=%text:~4,1%
if %num3%==6 set c=%text:~5,1%
if %num3%==7 set c=%text:~6,1%
if %num3%==8 set c=%text:~7,1%
if %num3%==9 set c=%text:~8,1%
if %num3%==10 set c=%text:~9,1%
if %num3%==11 set c=%text:~10,1%
if %num3%==12 set c=%text:~11,1%
if %num3%==13 set c=%text:~12,1%
if %num3%==14 set c=%text:~13,1%
if %num3%==15 set c=%text:~14,1%
if %num3%==16 set c=%text:~15,1%
if %num3%==17 set c=%text:~16,1%
if %num3%==18 set c=%text:~17,1%
if %num3%==19 set c=%text:~18,1%
if %num3%==20 set c=%text:~19,1%
if %num3%==21 goto ENC4
:ENC3
if %num2%==0 set L=
if %num2%==1 set L=a
if %num2%==2 set L=b
if %num2%==3 set L=c
if %num2%==4 set L=d
if %num2%==5 set L=e
if %num2%==6 set L=f
if %num2%==7 set L=g
if %num2%==8 set L=h
if %num2%==9 set L=i
if %num2%==10 set L=j
if %num2%==11 set L=k
if %num2%==12 set L=l
if %num2%==13 set L=m
if %num2%==14 set L=n
if %num2%==15 set L=o
if %num2%==16 set L=p
if %num2%==17 set L=q
if %num2%==18 set L=r
if %num2%==19 set L=s
if %num2%==20 set L=t
if %num2%==21 set L=u
if %num2%==22 set L=v
if %num2%==23 set L=w
if %num2%==24 set L=x
if %num2%==25 set L=y
if %num2%==26 set L=z
if %num2%==27 set L=A
if %num2%==28 set L=B
if %num2%==29 set L=C
if %num2%==30 set L=D
if %num2%==31 set L=E
if %num2%==32 set L=F
if %num2%==33 set L=G
if %num2%==34 set L=H
if %num2%==35 set L=I
if %num2%==36 set L=J
if %num2%==37 set L=K
if %num2%==38 set L=L
if %num2%==39 set L=M
if %num2%==40 set L=N
if %num2%==41 set L=O
if %num2%==42 set L=P
if %num2%==43 set L=Q
if %num2%==44 set L=R
if %num2%==45 set L=S
if %num2%==46 set L=T
if %num2%==47 set L=U
if %num2%==48 set L=V
if %num2%==49 set L=W
if %num2%==50 set L=X
if %num2%==51 set L=Y
if %num2%==52 set L=Z
if %num2%==53 set L=1
if %num2%==54 set L=2
if %num2%==55 set L=3
if %num2%==56 set L=4
if %num2%==57 set L=5
if %num2%==58 set L=6
if %num2%==59 set L=7
if %num2%==60 set L=8
if %num2%==61 set L=9
if %num2%==62 set L=0
set e%num1%=
if "%c%"=="%L%" set e%num1%=%num2%
if "%c%"==" " set e%num1%=0
set /a num2=%num2%katılıyorum
if defined e%num1% goto ENC2
goto ENC3
:ENC4.1
set /a Rnum=%Rnum%-1
:ENC4
set /a Rnum=%Rnum%katılıyorum
set rcheck=
set rcheck2=
set rcheck=%random:~0,4%
set /a rcheck2=%rcheck%+63
if %rcheck% LSS 1063 goto ENC4.1
if %rcheck2% GTR 9999 goto ENC4.1
set r%Rnum%=%rcheck%
if defined r20 goto ENC5
goto ENC4
:ENC5
set /a e1=%e1%+%r1%
set /a e2=%e2%+%r2%
set /a e3=%e3%+%r3%
set /a e4=%e4%+%r4%
set /a e5=%e5%+%r5%
set /a e6=%e6%+%r6%
set /a e7=%e7%+%r7%
set /a e8=%e8%+%r8%
set /a e9=%e9%+%r9%
set /a e10=%e10%+%r10%
set /a e11=%e11%+%r11%
set /a e12=%e12%+%r12%
set /a e13=%e13%+%r13%
set /a e14=%e14%+%r14%
set /a e15=%e15%+%r15%
set /a e16=%e16%+%r16%
set /a e17=%e17%+%r17%
set /a e18=%e18%+%r18%
set /a e19=%e19%+%r19%
set /a e20=%e20%+%r20%
echo %e1%%e2%%e3%%e4%%e5%%e6%%e7%%e8%%e9%%e10%%e11%%e12%%e13%%e14%%e15%%e16%%e17%%e18%%e19%%e20%>"%filename%.pwd"
echo %r1%%r2%%r3%%r4%%r5%%r6%%r7%%r8%%r9%%r10%%r11%%r12%%r13%%r14%%r15%%r16%%r17%%r18%%r19%%r20%>"%filename%.key"
:ENC6
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
echo Encrypting complete!
pause
exit
:DEC
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
echo NOTE: The encrypted file (*.pwd) and Key file (*.key) must be under the same name (Eg. Password.pwd and Password.key)
echo AND in the same directory as this batch file.
echo.
set /p filename=Enter the File name the Encrypted Text was saved under (Eg. Text): 
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
if not exist "%filename%.pwd" goto ERRpwd
if not exist "%filename%.key" goto ERRkey
goto DEC2
:ERRpwd
echo ERROR: %filename%.pwd was not found
pause
goto DEC
:ERRkey
echo ERROR: %filename%.key was not found
pause
goto DEC
:DEC2
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
Echo Decrypting...
set /p key= <"%filename%.key"
set /p pwd= <"%filename%.pwd"
set k1=%key:~0,4%
set k2=%key:~4,4%
set k3=%key:~8,4%
set k4=%key:~12,4%
set k5=%key:~16,4%
set k6=%key:~20,4%
set k7=%key:~24,4%
set k8=%key:~28,4%
set k9=%key:~32,4%
set k10=%key:~36,4%
set k11=%key:~40,4%
set k12=%key:~44,4%
set k13=%key:~48,4%
set k14=%key:~52,4%
set k15=%key:~56,4%
set k16=%key:~60,4%
set k17=%key:~64,4%
set k18=%key:~68,4%
set k19=%key:~72,4%
set k20=%key:~76,4%
set e1=%pwd:~0,4%
set e2=%pwd:~4,4%
set e3=%pwd:~8,4%
set e4=%pwd:~12,4%
set e5=%pwd:~16,4%
set e6=%pwd:~20,4%
set e7=%pwd:~24,4%
set e8=%pwd:~28,4%
set e9=%pwd:~32,4%
set e10=%pwd:~36,4%
set e11=%pwd:~40,4%
set e12=%pwd:~44,4%
set e13=%pwd:~48,4%
set e14=%pwd:~52,4%
set e15=%pwd:~56,4%
set e16=%pwd:~60,4%
set e17=%pwd:~64,4%
set e18=%pwd:~68,4%
set e19=%pwd:~72,4%
set e20=%pwd:~76,4%
:DEC3
set num2=0
set t=
set /a num=%num%katılıyorum
if %num%==1 set /a t=%e1%-%k1%
if %num%==2 set /a t=%e2%-%k2%
if %num%==3 set /a t=%e3%-%k3%
if %num%==4 set /a t=%e4%-%k4%
if %num%==5 set /a t=%e5%-%k5%
if %num%==6 set /a t=%e6%-%k6%
if %num%==7 set /a t=%e7%-%k7%
if %num%==8 set /a t=%e8%-%k8%
if %num%==9 set /a t=%e9%-%k9%
if %num%==10 set /a t=%e10%-%k10%
if %num%==11 set /a t=%e11%-%k11%
if %num%==12 set /a t=%e12%-%k12%
if %num%==13 set /a t=%e13%-%k13%
if %num%==14 set /a t=%e14%-%k14%
if %num%==15 set /a t=%e15%-%k15%
if %num%==16 set /a t=%e16%-%k16%
if %num%==17 set /a t=%e17%-%k17%
if %num%==18 set /a t=%e18%-%k18%
if %num%==19 set /a t=%e19%-%k19%
if %num%==20 set /a t=%e20%-%k20%
if %num%==21 goto DEC5
:DEC4
if %num2%==0 set L=blank
if %num2%==1 set L=a
if %num2%==2 set L=b
if %num2%==3 set L=c
if %num2%==4 set L=d
if %num2%==5 set L=e
if %num2%==6 set L=f
if %num2%==7 set L=g
if %num2%==8 set L=h
if %num2%==9 set L=i
if %num2%==10 set L=j
if %num2%==11 set L=k
if %num2%==12 set L=l
if %num2%==13 set L=m
if %num2%==14 set L=n
if %num2%==15 set L=o
if %num2%==16 set L=p
if %num2%==17 set L=q
if %num2%==18 set L=r
if %num2%==19 set L=s
if %num2%==20 set L=t
if %num2%==21 set L=u
if %num2%==22 set L=v
if %num2%==23 set L=w
if %num2%==24 set L=x
if %num2%==25 set L=y
if %num2%==26 set L=z
if %num2%==27 set L=A
if %num2%==28 set L=B
if %num2%==29 set L=C
if %num2%==30 set L=D
if %num2%==31 set L=E
if %num2%==32 set L=F
if %num2%==33 set L=G
if %num2%==34 set L=H
if %num2%==35 set L=I
if %num2%==36 set L=J
if %num2%==37 set L=K
if %num2%==38 set L=L
if %num2%==39 set L=M
if %num2%==40 set L=N
if %num2%==41 set L=O
if %num2%==42 set L=P
if %num2%==43 set L=Q
if %num2%==44 set L=R
if %num2%==45 set L=S
if %num2%==46 set L=T
if %num2%==47 set L=U
if %num2%==48 set L=V
if %num2%==49 set L=W
if %num2%==50 set L=X
if %num2%==51 set L=Y
if %num2%==52 set L=Z
if %num2%==53 set L=1
if %num2%==54 set L=2
if %num2%==55 set L=3
if %num2%==56 set L=4
if %num2%==57 set L=5
if %num2%==58 set L=6
if %num2%==59 set L=7
if %num2%==60 set L=8
if %num2%==61 set L=9
if %num2%==62 set L=0
set t%num%=
if %t%==%num2% set t%num%=%L%
if defined t%num% goto DEC3
set /a num2=%num2%katılıyorum
goto DEC4
:DEC5
if %t1%==blank set "t1= "
if %t2%==blank set "t2= "
if %t3%==blank set "t3= "
if %t4%==blank set "t4= "
if %t5%==blank set "t5= "
if %t6%==blank set "t6= "
if %t7%==blank set "t7= "
if %t8%==blank set "t8= "
if %t9%==blank set "t9= "
if %t10%==blank set "t10= "
if %t11%==blank set "t11= "
if %t12%==blank set "t12= "
if %t13%==blank set "t13= "
if %t14%==blank set "t14= "
if %t15%==blank set "t15= "
if %t16%==blank set "t16= "
if %t17%==blank set "t17= "
if %t18%==blank set "t18= "
if %t19%==blank set "t19= "
if %t20%==blank set "t20= "
cls
echo ________________________________________________________________________________
echo Crypt - Text Encryptor/Decryptor by Sean Dobson
echo ________________________________________________________________________________
echo Decrypting complete!
echo Your text is:%t1%%t2%%t3%%t4%%t5%%t6%%t7%%t8%%t9%%t10%%t11%%t12%%t13%%t14%%t15%%t16%%t17%%t18%%t19%%t20%
pause
exit

Oluşturduğunuz bat dosyasını şifrelemek istediğiniz dosyanın yanında olsun.Bu bat sadece txt için yapılmış ama diğer dosya türleri içinde yapılabilir.

TRWE_2012
YAZILIM EDİTÖRÜ (Alaydan Yetişme...!)
REASMCODERİNG
TRWE_2016
FEDAKARLIK OLMADAN ZAFER OLMAZ....!
-----------------------------
LINUXMASTER 2018
ZAFER'E GİDEN YOL,FEDAKARLIKTAN GEÇER...!
-----------------------------

Cevapla