1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Windows Sistemlerinde Stacks Nedir.?

Gönderilme zamanı: 05 May 2019, 22:03
gönderen trwe
Merhabalar

Stacks:

Donanım kesmelerini işlemek için veri yığınlarının dinamik kullanımını destekler. Bu ortam değişkenini kullanmak için, Config.nt dosyanızın içine yerleştirilir (yani kodlanır,kodları siz yazarsınız.)

Donanım Kesmeleri Nedir?

Donanım kesmesi, hani sizin bildiğiniz yazılımların çaıkışması veya ansızın mavi ekran hatasında sistemin kendini resetlemesi olayıdır.

MS_DOS Sözdizimi

Kod: Tümünü seç

stacks=n,s
Parametreler

n : Yığın sayısını belirtir. n için geçerli değerler 0 ve 8 - 64 aralığındaki sayılardır.
s : Her dosyanın boyutunu bayt olarak belirtir. s için geçerli değerler o ve 32 - 64 aralığında sayılardır.

Açıklamalar

Varsayılan ayarlar

Aşağıdaki tabloda stack komutunun varsayılan ayarları gösterilmektedir.

Bilgisayar:Taşınabilir PC >>>>>> Stacks Değeri: 0,0
Bilgisayar: Masaüstü PC >>>>>>> Stacks Değeri: 9,128

Yığın ayırma için özel durumlar

Bir donanım kesmesi aldığında, Windows, belirtilen yığın sayısından bir yığın ayırır. n ve s değerleri için 0 belirttiğinizde, Windows yığın ayırmaz. Değerler sıfır ise, çalışan her program bilgisayarın kesme sunucularının sığacağı büyüklükte yığın alanına sahip olmalıdır. Çoğu bilgisayar, n ve s değerleri 0 iken programlar için bir miktar bellek ayırarak doğru çalışır. Ancak, yine de, bu değerleri 0 yaptığınızda bilgisayarınız kararsız hale geliyorsa, varsayılan değerlere geri dönünüz.

Örnek:

Her donanım kesme işlemi için 512 baytlık sekiz yığın ayırmak için, Config.nt dosyanıza aşağıdaki komutu eklenebilir.

Kod: Tümünü seç

stacks=8,512 
Resim

TRWE_2012
Alaydan Yetişme PC Kullanıcısı