Excele Button ile Veri Kaydetme

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
darendeli
Byte4
Byte4
Mesajlar: 184
Kayıt: 06 Haz 2016, 16:55

Excele Button ile Veri Kaydetme

Mesaj gönderen darendeli »

Excel e Buton ile Veri Kaydetme inputa Yadıgımız veriyi Butona Bastıkca Alt Alta Kayıt Etme
Söyle Birsey Denedim ilk Satırı Yazıyor Sürekli

Kod: Tümünü seç

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <excel.au3>
#include <Array.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 636, 91, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Ekle", 488, 32, 115, 25)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 40, 32, 121, 21)

GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###


While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Button1
_Dene()


	EndSwitch
WEndFunc _Dene()

	 Local $deneme = @ScriptDir & "\Test.xlsx"
	 Local $denemeExcelAc = _Excel_Open (False)
	 Local $denemeExcel = _Excel_BookOpen ($denemeExcelAc,$deneme)
		_Excel_Close($deneme)
	    $Aktarinput1 = GUICtrlRead($Input1)
        $Aktar = GUICtrlRead($denemeExcel)
		$Aktar = StringReplace($Aktar, "A", "")
		$Aktar += 1
		_Excel_RangeWrite ($denemeExcel,$denemeExcel.Activesheet,"=A1+"&$Aktarinput1,"A1" ,False)
		_Excel_BookSave($denemeExcel)
EndFunc
Program Yazmanın En Güzel Yanı Birilerinin Bu Programlardan Faydalandığını Görmektir..
Cevapla