Exceldeki Verileri Listeye Aktarmak

Programlama dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
darendeli
Byte4
Byte4
Mesajlar: 183
Kayıt: 06 Haz 2016, 16:55

Exceldeki Verileri Listeye Aktarmak

Mesaj gönderen darendeli »

Exceldeki Verileri Guideki Listeye Aktarmak istiyorum Kücük Bir Örnegi Olan Varmı Acaba...
Program Yazmanın En Güzel Yanı Birilerinin Bu Programlardan Faydalandığını Görmektir..
darendeli
Byte4
Byte4
Mesajlar: 183
Kayıt: 06 Haz 2016, 16:55

Re: Exceldeki Verileri Listeye Aktarmak

Mesaj gönderen darendeli »

Excel ile Alakalı Bilgisi Olan Yokmu Acaba....
Program Yazmanın En Güzel Yanı Birilerinin Bu Programlardan Faydalandığını Görmektir..
Kullanıcı avatarı
trwe
Petabyte3
Petabyte3
Mesajlar: 7910
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Konum: Orion Takımyıldızı-Bertuna Planet

Re: Exceldeki Verileri Listeye Aktarmak

Mesaj gönderen trwe »

Aradığın herhalde bu olmalı

http://www.kodevreni.com/696-excel-veri-çekme/

TRWE_2012
TRWE_2012-GET LINUXMASTER#>_
Follow me, you won't regret it ....!
Alaydan Yetişme PC Kullanıcısı

Birşeyin doğruluğuna inanıyorsanız, sonuna kadar savunun......! Eğer savunduğunuza inanmıyorsanız, işte o zaman siz SAHTEKAR'sınız demektir.
darendeli
Byte4
Byte4
Mesajlar: 183
Kayıt: 06 Haz 2016, 16:55

Re: Exceldeki Verileri Listeye Aktarmak

Mesaj gönderen darendeli »

Evet cok tesekkurler..
Program Yazmanın En Güzel Yanı Birilerinin Bu Programlardan Faydalandığını Görmektir..
darendeli
Byte4
Byte4
Mesajlar: 183
Kayıt: 06 Haz 2016, 16:55

Re: Exceldeki Verileri Listeye Aktarmak

Mesaj gönderen darendeli »

Bir Eksiklik Var..0 olarak Dönüyor Hepsi

Kod: Tümünü seç

ProcessClose("EXCEL.EXE")
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GuiComboBox.au3>
#include <Excel.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 1)
#Region ### START Koda GUI section ### Form=mp
$Form1 = GUICreate("Excel Tarihler Arası Veri Sorgulayıcı", 354, 187, 192, 124)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Form1Close")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MINIMIZE, "Form1Minimize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MAXIMIZE, "Form1Maximize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_RESTORE, "Form1Restore")
;$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("Combo1", 8, 8, 121, 25, 0x0003 + 0x0040 + $WS_VSCROLL)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 8, 121, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO,$CBS_DROPDOWNLIST))
;$Combo1 = _GUICtrlComboBoxEx_Create($Form1,"ComboBoxEx",8,8,121,25)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Combo1Change")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 136, 8, 129, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO,$CBS_DROPDOWNLIST))
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Combo2Change")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Sorgula", 272, 8, 73, 25)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button1Click")
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Excel'e Aktar", 272, 50, 73, 25)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Button2Click")
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Gelen", 8, 40, 121, 137)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("1 :", 16, 56, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label1Click")
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("2 :", 16, 80, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label2Click")
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("3 :", 16, 104, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label3Click")
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("4", 16, 128, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label4Click")
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("5", 16, 152, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label5Click")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Giden", 136, 40, 129, 137)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("1 :", 144, 56, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label6Click")
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("2 :", 144, 80, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label7Click")
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("3 :", 144, 104, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label8Click")
$Label9 = GUICtrlCreateLabel("4 :", 144, 128, 100, 17)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label9Click")
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("5 :", 144, 152, 100, 17)
GUICtrlCreateLabel("SanalDosya.Org",270,170,100,75)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "Label10Click")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)

;GUICtrlSendMsg($Combo1, $CB_SETMINVISIBLE, 99999999, 0)


#EndRegion ### END Koda GUI section ###

$yol = FileOpenDialog("Excel Dosyasını Seçiniz",@ScriptDir,"Excel Dosyaları (*.xlsx;*.xls)")
if @error then
	Exit
else
$baglan = _Excel_BookOpen($yol,0)


$sayi = 2

While 1
	$sayi += 1
	$oku = _Excel_RangeRead($baglan,$sayi,1)
	if $oku = "" then ExitLoop
	;if $sayi = 367 then exitloop

	If $sayi = 2 Then
		;_GUICtrlComboBoxEx_AddString($Combo1,DTFormat($oku),"")
		GUICtrlSetData($Combo1, DTFormat($oku), DTFormat($oku))
		GUICtrlSetData($Combo2, DTFormat($oku), DTFormat($oku))
	Else
		GUICtrlSetData($Combo1, DTFormat($oku))
		GUICtrlSetData($Combo2, DTFormat($oku))
	EndIF
WEnd

_GUICtrlComboBox_SetCurSel($Combo1,0)
_GUICtrlComboBox_SetCurSel($Combo2,0)

GUISetState(@SW_SHOW)
;_GUICtrlComboBoxEx_ShowDropDown($Combo1, True)
endif

While 1
	Sleep(100)
WEnd

Func Button1Click()
 $tarih1 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo1)+2
 $tarih2 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo2) +2Yazdir($label1,2,1,$tarih1,$tarih2)

Yazdir($label2,3,2,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label3,4,3,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label4,5,4,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label5,6,5,$tarih1,$tarih2)

Yazdir($label6,8,1,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label7,9,2,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label8,10,3,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label9,11,4,$tarih1,$tarih2)
Yazdir($label10,12,5,$tarih1,$tarih2)


EndFunc
Func Combo1Change()

EndFunc
Func Combo2Change()

EndFunc
Func Form1Close()
_Excel_bookclose($baglan)
Exit
EndFunc

Func DTFormat($DT)
  If StringLen($DT) = 14 Then
    $YYYY = StringLeft($DT,4)
    $MM = StringMid($DT,5,2)
    $DD = StringMid($DT,7,2)
    $HH = StringMid($DT,9,2)
    $MN = StringMid($DT,11,2)
    $SS = StringRight($DT,2)
    Return $DD & "." & $MM & "." & $YYYY
  EndIf
  Return -1
EndFunc

Func Button2Click()
	 $tarih1 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo1)+2
 $tarih2 = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Combo2) +2
ExcelYazdir(2,1,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(3,2,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(4,3,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(5,4,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(6,5,$tarih1,$tarih2)

ExcelYazdir(8,1,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(9,2,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(10,3,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(11,4,$tarih1,$tarih2)
ExcelYazdir(12,5,$tarih1,$tarih2)
MsgBox(0,0,"Veriler Excel'e Aktarıldı!")
	EndFunc

	func ExcelYazdir($kolon,$tur,$tarih1,$tarih2)
	 $satir1toplam = 0
 for $i = $tarih1 to $tarih2
$deger1 =_Excel_RangeRead($baglan,$i+1,$kolon)
$satir1toplam += $deger1
;MsgBox(0,0,$satir1toplam)
Next
if $tur = 1 then
	_Excel_RangeWrite($baglan,"1",369,$kolon)
	_Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon)
	;GUICtrlSetData($nesne,"MED :" & $satir1toplam)
ElseIf $tur = 2 Then
	_Excel_RangeWrite($baglan,"2",369,$kolon)
	_Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon)
ElseIf $tur = 3 Then
	_Excel_RangeWrite($baglan,"3",369,$kolon)
	_Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon)
ElseIf $tur = 4 Then
	_Excel_RangeWrite($baglan,"4",369,$kolon)
	_Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon)
ElseIf $tur = 5 Then
	_Excel_RangeWrite($baglan,"5",369,$kolon)
	_Excel_RangeWrite($baglan,$satir1toplam,370,$kolon)
EndIf


	endfunc

func Yazdir($nesne,$kolon,$tur,$tarih1,$tarih2)
	 $satir1toplam = 0
 for $i = $tarih1 to $tarih2
$deger1 =_Excel_RangeWrite($baglan,$i+1,$kolon)
$satir1toplam += $deger1
;MsgBox(0,0,$satir1toplam)
Next
if $tur = 1 then
	GUICtrlSetData($nesne,"1 :" & $satir1toplam)
ElseIf $tur = 2 Then
	GUICtrlSetData($nesne,"2 :" & $satir1toplam)
ElseIf $tur = 3 Then
	GUICtrlSetData($nesne,"3 :" & $satir1toplam)
ElseIf $tur = 4 Then
	GUICtrlSetData($nesne,"4 :" & $satir1toplam)
ElseIf $tur = 5 Then
	GUICtrlSetData($nesne ,"5 :" & $satir1toplam)
EndIf


	endfunc


Func Form1Maximize()

EndFunc
Func Form1Minimize()

EndFunc
Func Form1Restore()

EndFunc

Func Label1Click()

EndFunc
Func Label2Click()

EndFunc
Func Label3Click()

EndFunc
Func Label4Click()

EndFunc
Func Label5Click()

EndFunc
Func Label6Click()

EndFunc
Func Label7Click()

EndFunc
Func Label8Click()

EndFunc
Func Label9Click()

EndFunc
Func Label10Click()

EndFunc
Program Yazmanın En Güzel Yanı Birilerinin Bu Programlardan Faydalandığını Görmektir..
Cevapla